Tie poikki: Lii­ken­ne pääsee kul­ke­maan yhdeltä kais­tal­ta So­dan­ky­län Tor­vi­ses­sa ne­los­tiel­lä rekan nos­to­töi­den vuoksi

pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Huili
Niklas Nukarin, 30, nettiautokauppa kasvoi yli 100 miljoonan liikevaihtoon – Pankki ei myöntänyt yrityslainaa, joten firma pantiin pystyyn keittiöremonttirahoilla

Niklas Nu­ka­rin, 30, net­ti­au­to­kaup­pa kasvoi yli 100 mil­joo­nan lii­ke­vaih­toon – Pankki ei myön­tä­nyt yri­tys­lai­naa, joten firma pantiin pystyyn keit­tiö­re­mont­ti­ra­hoil­la

16.01.2024 20:32
Tilaajille
Hautojen määrä ällistyttää Oulun yliopiston arkeologia – Simojoella näyttää olevan suurin kivikauden hautausmaa Pohjoismaissa

Hau­to­jen määrä äl­lis­tyt­tää Oulun yli­opis­ton ar­keo­lo­gia – Si­mo­joel­la näyttää olevan suurin ki­vi­kau­den hau­taus­maa Poh­jois­mais­sa

02.12.2023 10:00
Tilaajille
Eetu Sylgren, 29, kertoo elämästään transmiehenä, työttömyydestä ja mielenterveysongelmista – "Vuosi sitten tällainen keskustelu ei olisi tullut kysymykseen"

Eetu Sylg­ren, 29, kertoo elä­mäs­tään trans­mie­he­nä, työt­tö­myy­des­tä ja mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta – "Vuosi sitten täl­lai­nen kes­kus­te­lu ei olisi tullut ky­sy­myk­seen"

27.11.2023 17:30
Tilaajille
Kellarissa kehitetään miljoonaluokan peliä, mutta nyt Ville Helttunen, 31, testaa siellä uuden Alan Waken – "Kiljumisen määrä on järkyttävä"

Kel­la­ris­sa ke­hi­te­tään mil­joo­na­luo­kan peliä, mutta nyt Ville Helt­tu­nen, 31, testaa siellä uuden Alan Waken – "Kil­ju­mi­sen määrä on jär­kyt­tä­vä"

12.11.2023 16:01
Tilaajille
Lääkäri tyrmistyi: vastaanotolle tulee jo alle 20-vuotiaita pitkäaikaisunettomia – Maria Myllymäen univaikeuksiin löytyi yllättävä helpotus

Lääkäri tyr­mis­tyi: vas­taan­otol­le tulee jo alle 20-vuo­tiai­ta pit­kä­ai­kais­unet­to­mia – Maria Myl­ly­mäen uni­vai­keuk­siin löytyi yl­lät­tä­vä hel­po­tus

29.10.2023 10:55 1
Tilaajille
Halloween on Nina Tepsan, 31, mielestä vuoden paras juhla, koska silloin voi pukeutua vaikka karmivaksi nukeksi

Hal­lo­ween on Nina Tepsan, 31, mie­les­tä vuoden paras juhla, koska silloin voi pu­keu­tua vaikka kar­mi­vak­si nukeksi

27.10.2023 19:00 8
Tilaajille
Asseri Pitkälän rakennusliike teki konkurssin ja mieskin kävi reunalla – Rakennusalan ahdinko nostaa palan kurkkuun

Asseri Pit­kä­län ra­ken­nus­lii­ke teki kon­kurs­sin ja mieskin kävi reu­nal­la – Ra­ken­nus­alan ahdinko nostaa palan kurk­kuun

18.09.2023 13:19 1
Tilaajille
Kiiminkiläiset Lumi ja Nelli nukkuvat aina sisällä ihmisten kanssa – vaikka suomenpystykorvaa on pidetty hurjana pihavahtina, oikeasti se on aina ollut sosiaalinen perhekoira

Kii­min­ki­läi­set Lumi ja Nelli nuk­ku­vat aina sisällä ih­mis­ten kanssa – vaikka suo­men­pys­ty­kor­vaa on pidetty hurjana pi­ha­vah­ti­na, oi­keas­ti se on aina ollut so­siaa­li­nen per­he­koi­ra

04.08.2023 16:45 2
Tilaajille
Hulluimpina vuosina Antti Pylkkänen ajoi 110 000 kilometriä, nyt tahti on rauhoittunut – perheenisän ääni on tuttu tuhansista raveista

Hul­luim­pi­na vuosina Antti Pylk­kä­nen ajoi 110 000 ki­lo­met­riä, nyt tahti on rau­hoit­tu­nut – per­heen­isän ääni on tuttu tu­han­sis­ta ra­veis­ta

18.06.2023 05:00
Tilaajille