Koronaseuranta: Suo­mes­sa 612 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa monen tar­tun­nan lähde on jäänyt epä­sel­väk­si

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Ravit
Kuukausi

Pärttyl jatkoi voit­to­put­keaan Tornion pit­käl­lä mat­kal­la

21.07.2021 21:29
Tilaajille

Tapio Pert­tu­sel­ta peräti kolme hevosta ku­nin­kuus­ra­vei­hin – Evartt ja Jo­ki­var­ren Kunkku puo­lus­ta­vat Lapin mai­net­ta

22.07.2021 08:21
Tilaajille

Lai­va­kan­kaal­la kes­ki­viik­ko­na il­ta­ra­vit

21.07.2021 06:00
Tilaajille

Su­per­täh­ti Face Time Bourbon val­loit­ti St Mic­he­lin

18.07.2021 19:26
Tilaajille

So­dan­ky­lä ruletti Kur­ta­kon ke­sä­ra­veis­sa – Ro­va­nie­men B.G.Em­ma läm­min­ve­ris­ten ykkönen

18.07.2021 19:18
Tilaajille

Peu­ra­kan­kaal­la juh­li­taan ravaten 150-vuo­tias­ta Ke­mi­jär­veä

10.07.2021 07:21
Tilaajille

Lu­mi-Ra­mi ei sula hel­teel­lä­kään

07.07.2021 08:00
Tilaajille

Vas­tak­kain­aset­te­lu rat­sas­tuk­sen ja ra­vi­ur­hei­lun välillä on van­han­ai­kais­ta – "­He­vo­nen on he­vo­nen, ja se on meitä yh­dis­tä­vä tekijä"

29.06.2021 06:00 1
Tilaajille
Vanhemmat

Don Fanucci Zet val­loit­ti Elit­lop­pe­tin

30.05.2021 21:02

Män­ty­vaa­ras­sa pu­hal­te­li Pu­das­jär­ven suun­nal­ta

30.05.2021 19:36 1
Tilaajille

Run For Royalty ei antanut MAS Cham­pil­le mah­dol­li­suut­ta Oulussa – Lah­ja­kas ori Pekka Korven kuudes Number One -voit­ta­ja

22.05.2021 20:30
Tilaajille

Fo­ras­te­ro ja Iida Lantto Bodenin ra­vi­sun­nun­tain suo­ma­lais­voit­ta­jat

16.05.2021 17:55
Tilaajille

MAS Champ sai Kuo­pios­sa siivet sel­kään­sä – Us­ko­ma­ton ir­ti­ot­to len­nät­ti Tornion ruunan ar­vo­voit­toon

15.05.2021 20:41
Tilaajille

Kiek­ko­lei­jo­na Antti Pihl­strö­min oh­jas­ta­ja­ura alkoi Mik­ke­lin kak­kos­si­jal­la

11.05.2021 21:34
Tilaajille

Wannabe Star Män­ty­vaa­ran tähtenä – Ville Pohjola Ro­va­nie­men kus­ki­ni­mi

09.05.2021 21:47
Tilaajille

MAS Champ Vermon ho­pea­di­vi­sioo­nan sankari – Ro­va­nie­men Stal­lo­ne ravasi va­lio­tu­lok­sel­la kak­kos­ra­hat

09.05.2021 19:48
Tilaajille

Hek­ti­nen ra­vi­vii­kon­lop­pu päättyy Vermon jälkeen Män­ty­vaa­raan

09.05.2021 10:00
Tilaajille

Kit­ti­län Guilty Plea­su­re omaa luok­kaan­sa Bodenin mon­tes­sa

06.05.2021 21:43
Tilaajille

Rau­ta­rou­va Selene Lune voitti jo 40. kerran – ”Us­ko­mat­to­man hieno kil­pa­he­vo­nen”

21.04.2021 22:01
Tilaajille

Sei­nä­jo­ki Race oli ruot­sa­lais­tam­ma Dear Frien­din hal­lin­taa – Suomen Uber­ti­no Grif ja Willow Pride nou­si­vat mi­ta­li­si­joil­le

17.04.2021 19:24
Tilaajille