Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­men kau­pun­ki va­lit­taa ho­vi­oi­keu­teen Heli Vä­li­kan­kaan ja Jussi Päk­ki­län tuo­miois­ta

Kuusamon Suurpetokeskus: Eläimiä ei voida siirtää Kor­kea­saa­ren, Ranuan tai Ähtärin eläin­tar­hoi­hin – pe­las­ta­vat­ko Eu­roo­pan eläin­tar­ha­jär­jes­tö ja vien­ti­lu­pa?

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Hoitohenkilökunta
Rovaniemen terveysasemien takaisinsoittopalvelu suljettu perjantaina ja maanantaina

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu sul­jet­tu per­jan­tai­na ja maa­nan­tai­na

06.05.2022 15:14 2
Ruotsin puolella Haaparanta vaatii jo rokotukset uusilta hoitajilta

Ruotsin puo­lel­la Haa­pa­ran­ta vaatii jo ro­ko­tuk­set uusilta hoi­ta­jil­ta

10.12.2021 17:15 1
Tilaajille
Hoitohenkilöstö rokotettava ensin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­to­hen­ki­lös­tö ro­ko­tet­ta­va ensin

20.04.2021 08:45
Tilaajille
Tehy esittää muutoksia valmiuslakiin hoitohenkilökunnan perusoikeuksien turvaamiseksi koronapandemian aikana – vaatii korvauksia lomien siirtämisestä tai peruutuksesta

Tehy esittää muu­tok­sia val­mius­la­kiin hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan pe­rusoi­keuk­sien tur­vaa­mi­sek­si ko­ro­na­pan­de­mian aikana – vaatii kor­vauk­sia lomien siir­tä­mi­ses­tä tai pe­ruu­tuk­ses­ta

19.03.2021 08:32 1
Tehyn luottamusmies: OYSin johdolta odotetaan ratkaisua henkilöstöpulaan – "Näin rajusti päin seinää OYSissa ei ole aikaisemmin ajettu"

Tehyn luot­ta­mus­mies: OYSin joh­dol­ta odo­te­taan rat­kai­sua hen­ki­lös­tö­pu­laan – "Näin rajusti päin seinää OYSissa ei ole ai­kai­sem­min ajettu"

11.02.2021 20:02 1
Tilaajille
Kiitos terveydenhuollon henkilöstölle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­töl­le

04.01.2021 05:20
Tilaajille
Lukijalta: Yksi toive ylitse muiden
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yksi toive ylitse muiden

26.11.2020 19:49
Tilaajille
Suomessa kukaan ei tällä hetkellä tiedä, kuinka moni terveydenhuollon työntekijä on saanut koronatartunnan

Suo­mes­sa kukaan ei tällä het­kel­lä tiedä, kuinka moni ter­vey­den­huol­lon työn­te­ki­jä on saanut ko­ro­na­tar­tun­nan

16.05.2020 18:45
Hoitajilta kysytään nyt talvisodan henkeä – työvelvollisuus otetaan käyttöön, jos työvoima ei muuten riitä

Hoi­ta­jil­ta ky­sy­tään nyt tal­vi­so­dan henkeä – työ­vel­vol­li­suus otetaan käyt­töön, jos työ­voi­ma ei muuten riitä

30.03.2020 07:43
Tilaajille
Ministeriöiden suositus: Epidemia-alueelta palannut hoitohenkilökunta ja opettajat kotikaranteeniin – estetään viruksen leviäminen hoitoyksiköissä ja kouluissa

Mi­nis­te­riöi­den suo­si­tus: Epi­de­mia-alueel­ta pa­lan­nut hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta ja opet­ta­jat ko­ti­ka­ran­tee­niin – es­te­tään vi­ruk­sen le­viä­mi­nen hoi­to­yk­si­köis­sä ja kou­luis­sa

11.03.2020 20:22