Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Tilaajille

Ruotsin puo­lel­la Haa­pa­ran­ta vaatii jo ro­ko­tuk­set uusilta hoi­ta­jil­ta

Haaparannan kunta on päättänyt jatkossa vaatia uusilta hoitopuolelle palkattavilta työntekijöiltä täydet koronarokotukset. Päätös tuli voimaan 10. joulukuuta.

Palkattaessa uusia työntekijöitä vanhusten asumisyksikköihin, kotipalveluun sekä muihin erityisasumisyksikköihin on voimassa vaatimus täydestä koronarokotuksesta.