Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Lapin Kansan kalakilpailu: Suuria ahvenia ja hurjia har­juk­sia

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Hengityssuojaimet
Huoltovarmuuskeskus jäänyt lähes kokonaan ilman kotimaisia hengityssuojaimia, sertifikaatteja odotetaan yhä – "Testauslaboratoriot ovat ruuhkautuneet pahoin"

Huol­to­var­muus­kes­kus jäänyt lähes ko­ko­naan ilman ko­ti­mai­sia hen­gi­tys­suo­jai­mia, ser­ti­fi­kaat­te­ja odo­te­taan yhä – "Tes­taus­la­bo­ra­to­riot ovat ruuh­kau­tu­neet pahoin"

12.11.2020 06:00
Tilaajille
Rovaniemen kasvomaskijono oli kadun mittainen – "Ollaan niin kauan, että kaikki halukkaat saavat maskit"

Ro­va­nie­men kas­vo­mas­ki­jo­no oli kadun mit­tai­nen – "Ollaan niin kauan, että kaikki ha­luk­kaat saavat maskit"

27.08.2020 17:06 1
Tilaajille
Rovaniemi alkaa jakaa kasvomaskeja vähävaraisille torstaina – maskeja saa enintään 14 kappaletta yhdelle viikolle

Ro­va­nie­mi alkaa jakaa kas­vo­mas­ke­ja vä­hä­va­rai­sil­le tors­tai­na – maskeja saa enin­tään 14 kap­pa­let­ta yhdelle vii­kol­le

24.08.2020 14:26
Tilaajille
Sodankylä alkaa jakaa kasvomaskeja vähävaraisille Sompion kirjastossa

So­dan­ky­lä alkaa jakaa kas­vo­mas­ke­ja vä­hä­va­rai­sil­le Sompion kir­jas­tos­sa

21.08.2020 16:45
Tilaajille
Muonion kunta aloittaa kankaisten kasvomaskien jakamisen vähävaraisille

Muonion kunta aloit­taa kan­kais­ten kas­vo­mas­kien ja­ka­mi­sen vä­hä­va­rai­sil­le

21.08.2020 15:39
Tilaajille
Rovaniemen häiriötilanteen johtoryhmä: Koronatilanne rauhallinen – testiruuhkaa puretaan ja maskihankinta etenee, Roy Clubin altistustilanne ei tuonut jatkotartuntoja

Ro­va­nie­men häi­riö­ti­lan­teen joh­to­ryh­mä: Ko­ro­na­ti­lan­ne rau­hal­li­nen – tes­ti­ruuh­kaa pu­re­taan ja mas­ki­han­kin­ta etenee, Roy Clubin al­tis­tus­ti­lan­ne ei tuonut jat­ko­tar­tun­to­ja

18.08.2020 16:31
Tilaajille
Maskisuositukset tyhjensivät kemiläisen pipotehtaan varaston viikonloppuna – "Puhelin on soinut"

Mas­ki­suo­si­tuk­set tyh­jen­si­vät ke­mi­läi­sen pi­po­teh­taan va­ras­ton vii­kon­lop­pu­na – "Pu­he­lin on soinut"

14.08.2020 15:13
Tilaajille
Inarilaiskoulu antoi maskisuosituksen: Saamelaisalueen koulutuskeskus suosittaa maskeja opiskelijoilleen ja henkilökunnalle kahdeksi viikoksi

Ina­ri­lais­kou­lu antoi mas­ki­suo­si­tuk­sen: Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus suo­sit­taa maskeja opis­ke­li­joil­leen ja hen­ki­lö­kun­nal­le kah­dek­si vii­kok­si

10.08.2020 15:16 1
Tilaajille
Maskisuositusta odotetaan ensi viikolla, vaikka useat lääketieteen ammattilaiset ovat peräänkuuluttaneet niiden käyttöä jo kuukausia – miksi kynnys suosituksen antamiselle kasvoi korkeaksi?

Mas­ki­suo­si­tus­ta odo­te­taan ensi vii­kol­la, vaikka useat lää­ke­tie­teen am­mat­ti­lai­set ovat pe­rään­kuu­lut­ta­neet niiden käyttöä jo kuu­kau­sia – miksi kynnys suo­si­tuk­sen an­ta­mi­sel­le kasvoi kor­keak­si?

09.08.2020 06:00 3
Tilaajille
Kuuntele Viikkoraati: Miksi media kuvailee Kulmunia jääkuningattareksi ja Saarikkoa Muumimammaksi? Maskitko kaikkien kasvoille? RoPS rypee alamaissa, missä vika?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Miksi media ku­vai­lee Kul­mu­nia jää­ku­nin­gat­ta­rek­si ja Saa­rik­koa Muu­mi­mam­mak­si? Mas­kit­ko kaik­kien kas­voil­le? RoPS rypee ala­mais­sa, missä vika?

07.08.2020 10:23
Näin käytät kasvomaskia – Maski on aseteltava kasvoille aina puhtain käsin, eikä sitä saa kosketella käytön aikana

Näin käytät kas­vo­mas­kia – Maski on ase­tel­ta­va kas­voil­le aina puhtain käsin, eikä sitä saa kos­ke­tel­la käytön aikana

04.08.2020 10:13
Tilaajille
"Saisi tämän sairauden pois, jos ihmiset käyttäisivät kasvomaskeja" – Maskisuositukselle näytetään vihreää valoa, mutta porukassa yksin maskia ei haluta käyttää

"Saisi tämän sai­rau­den pois, jos ihmiset käyt­täi­si­vät kas­vo­mas­ke­ja" – Mas­ki­suo­si­tuk­sel­le näy­te­tään vihreää valoa, mutta po­ru­kas­sa yksin maskia ei haluta käyttää

03.08.2020 18:30 1
Tilaajille
Kasvomaski on vahva viesti
Kolumni

Kas­vo­mas­ki on vahva viesti

03.08.2020 15:19
Tilaajille
Kertakäyttöiset maskit saattavat tuoda jopa 150 euron lisämenon viikossa perheille – ylilääkärin mukaan lappilaisen kannattaa käyttää suojainta, jotta koronan toinen aalto estetään

Ker­ta­käyt­töi­set maskit saat­ta­vat tuoda jopa 150 euron li­sä­me­non vii­kos­sa per­heil­le – yli­lää­kä­rin mukaan lap­pi­lai­sen kan­nat­taa käyttää suo­jain­ta, jotta koronan toinen aalto es­te­tään

03.08.2020 15:19 1
Tilaajille
LKS:n lahjamaskit eivät läpäisseet VTT:n testiä – Sava Group on reklamoinut kiinalaisvalmistajaa

LKS:n lah­ja­mas­kit eivät lä­päis­seet VTT:n testiä – Sava Group on rek­la­moi­nut kii­na­lais­val­mis­ta­jaa

15.06.2020 16:12 1
Tilaajille
Rovaniemeläinen perheyritys lahjoitti Lapin sairaanhoitopiirille 100 000 suojamaskia: Halusimme kantaa kortemme kekoon" – maskeja oli helppo ostaa Kiinasta, rahdin kanssa ongelmia

Ro­va­nie­me­läi­nen per­he­yri­tys lah­joit­ti Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ril­le 100 000 suo­ja­mas­kia: Ha­lu­sim­me kantaa kor­tem­me kekoon" – maskeja oli helppo ostaa Kii­nas­ta, rahdin kanssa on­gel­mia

28.05.2020 15:39
Tilaajille
Kotimaiset hengityssuojaimet riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin – kolme yritystä aloittanut tuotannon

Ko­ti­mai­set hen­gi­tys­suo­jai­met riit­tä­vät so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon tar­pei­siin – kolme yri­tys­tä aloit­ta­nut tuo­tan­non

27.05.2020 12:53
STM esittää, että maskeja ja muita suojavarusteita hankitaan sadalla miljoonalla eurolla lisää – "Varaudumme siihen, että tautitilanne voi jatkossa muuttua ja suojavarusteiden kysyntä kasvaa nykyisestä"

STM esit­tää, että maskeja ja muita suo­ja­va­rus­tei­ta han­ki­taan sadalla mil­joo­nal­la eurolla lisää – "Va­rau­dum­me siihen, että tau­ti­ti­lan­ne voi jat­kos­sa muuttua ja suo­ja­va­rus­tei­den kysyntä kasvaa ny­kyi­ses­tä"

25.05.2020 14:14
Euroopan maat purkavat vähitellen ja varovasti koronavirusrajoituksia – näin taudin kanssa opetellaan elämään

Eu­roo­pan maat pur­ka­vat vä­hi­tel­len ja va­ro­vas­ti ko­ro­na­vi­rus­ra­joi­tuk­sia – näin taudin kanssa ope­tel­laan elämään

19.05.2020 16:55
Lukijalta: Miksi suojaimia ei valmisteta Suomessa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi suo­jai­mia ei val­mis­te­ta Suo­mes­sa?

13.05.2020 12:37
Tilaajille