juhannus: Mestari näyt­tää: näin helppoa kun­nol­li­sen sau­na­vas­tan teko on

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

STM esit­tää, että maskeja ja muita suo­ja­va­rus­tei­ta han­ki­taan sadalla mil­joo­nal­la eurolla lisää – "Va­rau­dum­me siihen, että tau­ti­ti­lan­ne voi jat­kos­sa muuttua ja suo­ja­va­rus­tei­den kysyntä kasvaa ny­kyi­ses­tä"

Varastoja täydennetään. Samalla varaudutaan koronakriisin jatkumiseen.

Kiinasta saapui huhtikuun puolivälissä suojainmaskeja lentorahtina. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt Huoltovarmuuskeskukselle sadan miljoonan euron arvoisen hankintaesityksen maskien lisähankinnasta.
Kiinasta saapui huhtikuun puolivälissä suojainmaskeja lentorahtina. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt Huoltovarmuuskeskukselle sadan miljoonan euron arvoisen hankintaesityksen maskien lisähankinnasta.
Kuva: Mauri Ratilainen

Erilaisia kasvomaskeja ja muita suojavarusteita hankitaan jälleen lisää.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt Huoltovarmuuskeskukselle sadan miljoonan euron arvoisen hankintaesityksen, jolla varaudutaan koronavirusepidemian jatkumiseen.

Ministeriö esittää, että hankintoja tehdään myös suomalaisilta valmistajilta. Näin voidaan turvata kotimaisen tuotannon käynnistyminen ja varusteiden saatavuus.

– Koronaepidemian hidastuminen jatkuu, mutta varaudumme siihen, että tautitilanne voi jatkossa muuttua ja suojavarusteiden kysyntä kasvaa nykyisestä. Täydennämme suojavarustevarastoja ja samalla tuemme kotimaisen tuotannon käynnistymistä, mikä parantaa omavaraisuutta kriisitilanteissa, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kertoo ministeriön tiedotteessa.

Hankintapyyntö sisältää kirurgisia suu-nenäsuojaimia vähintään yhdeksän miljoonaa kappaletta, hengityssuojaimia vähintään 1,5 miljoonaa ja nitriilikäsineitä enintään 150 miljoonaa kappaletta.

Nitriilihansikkaita suositaan erityisesti hoitoalalla, jolla pidetään tärkeänä hansikkaiden kestävyyttä ja turvallisuutta.

Lisäksi suojatakkeja ja -esiliinoja kumpiakin hankitaan kuusi miljoonaa kappaletta lisää.

Osa riittää, osa ei

Tilaukset on tarkoitus tehdä kesä-elokuun aikana, ja suojavarusteet varastoidaan Huoltovarmuuskeskukseen.

Tilatut määrät perustuvat tällä hetkellä käytettävissä olevaan kulutusarvioon.

Viime viikolla julkaistun suojavarusteiden tilannekuvan mukaan suojaimien riittävyys vaihtelee tuoteryhmittäin.

Esimerkiksi kirurgisten suu-nenäsuojainten riittävyys on tällä hetkellä hyvä, mutta koronavirusepidemia ei ole vielä ohi, eivätkä suojaimien kansainväliseen markkinatilanteeseen liittyvät epävarmuudet ole poistuneet.