Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ensi-ilta
Elli Immon vaiettu murhamysteeri näyttämöllä

Elli Immon vaiettu mur­ha­mys­tee­ri näyt­tä­möl­lä

03.11.2023 08:40
Elli Immon murha nousee valokeilaan – Kemin Teatteri tarttuu kaupunkia vuosikymmeniä puhuttaneeseen ratkaisemattomaan murhamysteeriin

Elli Immon murha nousee va­lo­kei­laan – Kemin Teat­te­ri tarttuu kau­pun­kia vuo­si­kym­me­niä pu­hut­ta­nee­seen rat­kai­se­mat­to­maan mur­ha­mys­tee­riin

01.11.2023 17:30 1
Tilaajille
Kemin teatterin evakkovuodet ovat ohi ja uuden alun antaa Fingerpori –  Elli Immon murhamysteerin kantaesitys marraskuussa

Kemin teat­te­rin evak­ko­vuo­det ovat ohi ja uuden alun antaa Fin­ger­po­ri – Elli Immon mur­ha­mys­tee­rin kan­tae­si­tys mar­ras­kuus­sa

06.09.2023 17:30
Tilaajille
Pienen hauen pyydystys nähdään Oulun teatterissa – Lapin ohella ohjaajalla on mielessä David Lynchin Twin Peaks

Pienen hauen pyy­dys­tys nähdään Oulun teat­te­ris­sa – Lapin ohella oh­jaa­jal­la on mie­les­sä David Lynchin Twin Peaks

13.03.2023 15:30 1
Tilaajille
Jope ite -elokuva liikuttaa ja kertoo koomikosta rehellisesti mutta hauskasti

Jope ite -e­lo­ku­va lii­kut­taa ja kertoo koo­mi­kos­ta re­hel­li­ses­ti mutta haus­kas­ti

08.02.2023 16:09 1
Teatterin kotipesä työn alla – Kemin teatterin väki tekee kevään esityksiä evakkotiloissa

Teat­te­rin ko­ti­pe­sä työn alla – Kemin teat­te­rin väki tekee kevään esi­tyk­siä evak­ko­ti­lois­sa

20.01.2023 17:51
Tilaajille
Farssilla iloa pimenevään syksyyn – Kemin kaupunginteatteri tuo Kolmen kimppa -komedian ensi-iltaan

Fars­sil­la iloa pi­me­ne­vään syksyyn – Kemin kau­pun­gin­teat­te­ri tuo Kolmen kimppa -ko­me­dian en­si-il­taan

21.09.2022 17:30
Tilaajille
Rovaniemen teatterin Nunnia ja Konnia -esityksen ensi-illat siirtyvät sairaustapausten vuoksi

Ro­va­nie­men teat­te­rin Nunnia ja Konnia -e­si­tyk­sen en­si-il­lat siir­ty­vät sai­raus­ta­paus­ten vuoksi

16.09.2022 12:24
Tilaajille
Kemin teatterin kenties viimeisessä esityksessä kuvataan historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta vanhassa puuteollisuuskaupungissa

Kemin teat­te­rin kenties vii­mei­ses­sä esi­tyk­ses­sä ku­va­taan his­to­riaa, ny­kyi­syyt­tä ja tu­le­vai­suut­ta van­has­sa puu­teol­li­suus­kau­pun­gis­sa

05.04.2022 17:42
Tilaajille
Valtava määrä ensi-iltoja tulossa - kokoontumisrajoitusten poistuttua elokuvateattereissa ollaan palaamassa normaaliarkeen.

Valtava määrä en­si-il­to­ja tulossa - ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten pois­tut­tua elo­ku­va­teat­te­reis­sa ollaan pa­laa­mas­sa nor­maa­liar­keen.

07.07.2021 09:12
Lost Boys ensi-illassa Yle Areenan Dokkarifestivaaleilla

Lost Boys en­si-il­las­sa Yle Areenan Dok­ka­ri­fes­ti­vaa­leil­la

25.02.2021 11:40
Tilaajille
Tunturin tarinan ensi-ilta siirtyy ensi vuodelle, mutta elokuvan voi nähdä jo tänä vuonna

Tun­tu­rin tarinan en­si-il­ta siirtyy ensi vuo­del­le, mutta elo­ku­van voi nähdä jo tänä vuonna

08.12.2020 15:40
Tilaajille
Rovaniemen teatterin uusi duunarikomedia vie 1990-luvulle

Ro­va­nie­men teat­te­rin uusi duu­na­ri­ko­me­dia vie 1990-lu­vul­le

25.11.2020 11:09
Ei niin tummaa tarinaa, ettei ilon hetkiä – Rovaniemen teatteri on nostanut lavalle Tommi Kinnusen synkästä menestysromaanista kaiken onnen, huumorin ja erotiikan

Ei niin tummaa ta­ri­naa, ettei ilon hetkiä – Ro­va­nie­men teat­te­ri on nos­ta­nut lavalle Tommi Kin­nu­sen syn­käs­tä me­nes­tys­ro­maa­nis­ta kaiken onnen, huu­mo­rin ja ero­tii­kan

06.02.2020 18:00
Tilaajille
Frozen 2 nähdään ennakkonäytöksissä Inarissa, Rovaniemellä ja Torniossa lauantaina

Frozen 2 nähdään en­nak­ko­näy­tök­sis­sä Ina­ris­sa, Ro­va­nie­mel­lä ja Tor­nios­sa lauan­tai­na

13.12.2019 20:05
Tilaajille
Kemin teatteri työstää viisi ensi-iltaa keväälle – Ohjelmistoon mahtuu muun muassa Kunnaksen merirosvoja ja Paasilinnan veijaritarina

Kemin teat­te­ri työstää viisi en­si-il­taa ke­vääl­le – Oh­jel­mis­toon mahtuu muun muassa Kun­nak­sen me­ri­ros­vo­ja ja Paa­si­lin­nan vei­ja­ri­ta­ri­na

15.11.2019 19:14
Tilaajille