Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Eläinsuojelulaki
Kalojen nopea lopetus lakiin

Kalojen nopea lopetus lakiin

07.12.2023 15:45 4
Viranomaiset tekivät kahtena päivänä tarkastuskäynnin rovaniemeläiselle ratsutallille – tallin hevostenpitoa arvostellaan voimakkaasti sosiaalisessa mediassa

Vi­ran­omai­set tekivät kahtena päivänä tar­kas­tus­käyn­nin ro­va­nie­me­läi­sel­le rat­su­tal­lil­le – tallin he­vos­ten­pi­toa ar­vos­tel­laan voi­mak­kaas­ti so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

04.10.2023 16:30 3
Tilaajille
Kyy on arka ja paikkauskollinen

Kyy on arka ja paik­kaus­kol­li­nen

19.08.2023 08:15 1
Sodankyläläisen tilan naudat olivat vailla riittävää ruokaa ja hoitoa – Lapin käräjäoikeus tuomitsi sakkoja eläinsuojelurikoksesta ja ympäristön turmelemisesta

So­dan­ky­lä­läi­sen tilan naudat olivat vailla riit­tä­vää ruokaa ja hoitoa – Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sakkoja eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta ja ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

05.04.2023 18:37 4
Tilaajille
Päätös lopettaa lemmikki on vaikea mutta välttämätön

Päätös lo­pet­taa lem­mik­ki on vaikea mutta vält­tä­mä­tön

13.02.2022 16:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: CR-ka­las­tus kiel­let­tä­vä lailla

09.07.2020 05:40 2
Tilaajille
Kesän helteiset päivät tarkoittavat vaikeita olosuhteita koirille ja muille eläimille – paksu turkki on tukala, mutta myös lyhytkarvaista kaveria pitää tarkkailla

Kesän hel­tei­set päivät tar­koit­ta­vat vai­kei­ta olo­suh­tei­ta koi­ril­le ja muille eläi­mil­le – paksu turkki on tukala, mutta myös ly­hyt­kar­vais­ta kaveria pitää tark­kail­la

12.06.2020 11:11 1
Avi otti kantaa Kemin SM-pilkkien tapahtumiin, jossa kaloja ei tainnutettu: Eläinsuojelulakia on noudatettava, vaikka sitä ei erikseen kilpailusäännöissä mainita

Avi otti kantaa Kemin SM-pilk­kien ta­pah­tu­miin, jossa kaloja ei tain­nu­tet­tu: Eläin­suo­je­lu­la­kia on nou­da­tet­ta­va, vaikka sitä ei erik­seen kil­pai­lu­sään­nöis­sä mainita

31.01.2020 14:04
Tilaajille
Laki ei kiellä lemmikin lopettamista itse – eläinsuojelulain asettamat ehdot ovat kuitenkin erittäin tiukat

Laki ei kiellä lem­mi­kin lo­pet­ta­mis­ta itse – eläin­suo­je­lu­lain aset­ta­mat ehdot ovat kui­ten­kin erit­täin tiukat

21.09.2019 07:30
Tilaajille