Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Ehdokkaat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En löydä mie­leis­tä eh­do­kas­ta

18.01.2024 17:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää potkua kamp­pai­luun

18.01.2024 17:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ää­nes­tän­kö ruttoa vai ko­le­raa?

08.12.2023 05:30 3
Tässä ovat saamelaiskäräjävaalien ehdokkaat – viime vaalien ääniharava Kari Kyrö puuttuu listalta

Tässä ovat saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien eh­dok­kaat – viime vaalien ää­ni­ha­ra­va Kari Kyrö puuttuu lis­tal­ta

15.08.2023 15:33 18
Tilaajille
Ennakkosuosikit Pekka Haavisto ja Olli Rehn lähtevät presidenttikisaan kaksilla rattailla – he haluavat pitää kotipuolueensa yhtä aikaa lähellä ja kaukana
Pääkirjoitus

En­nak­ko­suo­si­kit Pekka Haa­vis­to ja Olli Rehn läh­te­vät pre­si­dent­ti­ki­saan kak­sil­la rat­tail­la – he ha­lua­vat pitää ko­ti­puo­lueen­sa yhtä aikaa lähellä ja kaukana

02.07.2023 15:00 10
Sunnuntaina on taas valinnan paikka
Kolumni

Sun­nun­tai­na on taas va­lin­nan paikka

30.03.2023 06:45
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei oteta köy­hil­tä ja ki­peil­tä

09.03.2023 05:55
Mielipidekirjoitus

Lappi tar­vit­see vahvan kan­san­edus­ta­jan

09.03.2023 05:45 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ää­nes­tää­kö uutta vai vanhaa?

06.03.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lai­nen koulu maail­man par­haak­si!

02.03.2023 05:06
Kaikkiaan 112 rohkeaa lappilaista pyrkii eduskuntaan ja vain kuusi heistä tulee valituksi – ehdolle asettuneet ansaitsevat kunnioituksemme
Pääkirjoitus

Kaik­kiaan 112 rohkeaa lap­pi­lais­ta pyrkii edus­kun­taan ja vain kuusi heistä tulee va­li­tuk­si – ehdolle aset­tu­neet an­sait­se­vat kun­nioi­tuk­sem­me

22.02.2023 20:00
Lapin ehdokaslistat alkavat täyttyä, mutta kolme kuntaa on yhä ilman omaa ehdokasta – katso tästä, ketkä on jo nimetty ehdolle

Lapin eh­do­kas­lis­tat alkavat täyt­tyä, mutta kolme kuntaa on yhä ilman omaa eh­do­kas­ta – katso tästä, ketkä on jo nimetty ehdolle

02.02.2023 19:22 2
Tilaajille
Lähes kaikki kansanedustajat kertoneet jatkoaikeistaan – eniten luopujia on tiedossa keskustalla, mikä voi tutkijan mukaan näkyä vaalituloksessa: "Kokenut henkilö helpottaa äänestysvalintaa"

Lähes kaikki kan­san­edus­ta­jat ker­to­neet jat­ko­ai­keis­taan – eniten luo­pu­jia on tie­dos­sa kes­kus­tal­la, mikä voi tut­ki­jan mukaan näkyä vaa­li­tu­lok­ses­sa: "Ko­ke­nut henkilö hel­pot­taa ää­nes­tys­va­lin­taa"

18.09.2022 12:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Valtion on tur­vat­ta­va riit­tä­vä ra­hoi­tus

13.01.2022 05:15
Tilaajille
Kahden sairaalan mallilla vahva kannatus aluevaaliehdokkaiden keskuudessa – mahdollisia säästökohteita harva antautuu pohtimaan

Kahden sai­raa­lan mal­lil­la vahva kan­na­tus alue­vaa­li­eh­dok­kai­den kes­kuu­des­sa – mah­dol­li­sia sääs­tö­koh­tei­ta harva an­tau­tuu poh­ti­maan

30.12.2021 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­seu­dun pal­ve­lut ovat koko Lapin etu

22.12.2021 04:30
Tilaajille
Päin mutu-vaaleja
Kolumni

Päin mu­tu-vaa­le­ja

20.12.2021 20:00 1
Tilaajille
Vain keskusta löysi ehdokkaan jokaisesta Lapin kunnasta – Perussuomalaisten lista jäi yllättäen vajaaksi

Vain kes­kus­ta löysi eh­dok­kaan jo­kai­ses­ta Lapin kun­nas­ta – Pe­rus­suo­ma­lais­ten lista jäi yl­lät­täen va­jaak­si

14.12.2021 17:09 8
Tilaajille
Aluevaaliin löytyy ehdokkaita odotettua helpommin – vain vihreillä on ollut isoja ongelmia

Alue­vaa­liin löytyy eh­dok­kai­ta odo­tet­tua hel­pom­min – vain vih­reil­lä on ollut isoja on­gel­mia

16.11.2021 06:30 9
Tilaajille