Boris Johnson
Boris Johnson: Kaikki brittikodit tuulisähköisiksi vuonna 2030 – merituulivoiman vauhdittamiseen 160 miljardia puntaa

Boris John­son: Kaikki brit­ti­ko­dit tuu­li­säh­köi­sik­si vuonna 2030 – me­ri­tuu­li­voi­man vauh­dit­ta­mi­seen 160 mil­jar­dia puntaa

06.10.2020 08:16 0
Britannia kääntää selkänsä ystävilleen ja ne kääntävät omansa – uhittelun mahdollistavat suuruuden päivät ovat takana ja se Johnsoninkin pitäisi tajuta

Bri­tan­nia kääntää sel­kän­sä ys­tä­vil­leen ja ne kään­tä­vät omansa – uhit­te­lun mah­dol­lis­ta­vat suu­ruu­den päivät ovat takana ja se John­so­nin­kin pitäisi tajuta

21.09.2020 11:46 0
Britannian parlamentti hiillosti Johnsonia kiistellystä sisämarkkinalaista – BBC: Johnson sano, ettei luota EU:n neuvottelevan vilpittömästi

Bri­tan­nian par­la­ment­ti hiil­los­ti John­so­nia kiis­tel­lys­tä si­sä­mark­ki­na­lais­ta – BBC: Johnson sano, ettei luota EU:n neu­vot­te­le­van vil­pit­tö­mäs­ti

16.09.2020 20:45 0
Britannia uhkaa nyt rapauttaa vaivalla solmittua brexit-sopimusta

Bri­tan­nia uhkaa nyt ra­paut­taa vai­val­la sol­mit­tua bre­xit-so­pi­mus­ta

07.09.2020 15:13 0
Britannian ylioppilastulokset laskeva algoritmi suosi yksityiskouluja – hallitus teki U-käännöksen, mutta tyytymättömyys jäi

Bri­tan­nian yli­op­pi­las­tu­lok­set laskeva al­go­rit­mi suosi yk­si­tyis­kou­lu­ja – hal­li­tus teki U-kään­nök­sen, mutta tyy­ty­mät­tö­myys jäi

20.08.2020 18:34 0
Britannian pääministeri Boris Johnson sai poikalapsen yhdessä kihlattunsa kanssa

Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Boris Johnson sai poi­ka­lap­sen yhdessä kih­lat­tun­sa kanssa

29.04.2020 14:11 0
Koronavirus lisää uhkaa sopimuksettomasta brexitistä – osapuolten näkemyksissä on isoja eroja, eikä Boris Johnson taivu lisäaikaan, vaikka virus hidastaa neuvotteluja

Ko­ro­na­vi­rus lisää uhkaa so­pi­muk­set­to­mas­ta bre­xi­tis­tä – osa­puol­ten nä­ke­myk­sis­sä on isoja eroja, eikä Boris Johnson taivu li­säai­kaan, vaikka virus hi­das­taa neu­vot­te­lu­ja

28.04.2020 06:30 0
Boris Johnsonin löperö toiminta pahensi Britannian koronakriisiä, syyttää Sunday Times

Boris John­so­nin löperö toi­min­ta pahensi Bri­tan­nian ko­ro­nak­rii­siä, syyttää Sunday Times

19.04.2020 10:47 0
Boris Johnson on tehohoidossa ja saa happihoitoa koronaviruksen takia – ulkoministeri Dominic Raab siirtyi Britannian johtoon

Boris Johnson on te­ho­hoi­dos­sa ja saa hap­pi­hoi­toa ko­ro­na­vi­ruk­sen takia – ul­ko­mi­nis­te­ri Dominic Raab siirtyi Bri­tan­nian johtoon

07.04.2020 16:16 0
Koronaviruksen saanut Britannian pääministeri Boris Johnson vietiin tehohoitoon

Ko­ro­na­vi­ruk­sen saanut Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Boris Johnson vietiin te­ho­hoi­toon

07.04.2020 08:13 0
Britannian pääministerillä Boris Johnsonilla on koronavirustartunta

Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ril­lä Boris John­so­nil­la on ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

27.03.2020 13:37 0
Analyysi: Brexit tulee, onko Skotlanti valmis? – Britannian pääministeri Boris Johnson ei halua ottaa riskiä, että Skotlanti päättäisi itsenäistyä

Ana­lyy­si: Brexit tulee, onko Skot­lan­ti valmis? – Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Boris Johnson ei halua ottaa riskiä, että Skot­lan­ti päät­täi­si it­se­näis­tyä

31.01.2020 08:11 0
Britannian alahuone hyväksyi brexit-sopimuksen, jonka nojalla maa lähtee EU:sta kolmen viikon kuluttua

Bri­tan­nian ala­huo­ne hy­väk­syi bre­xit-so­pi­muk­sen, jonka nojalla maa lähtee EU:sta kolmen viikon ku­lut­tua

10.01.2020 08:17 0
Britannian parlamentti äänesti brexit-sopimuksen puolesta – lähtö tammikuun lopussa yhä varmempi

Bri­tan­nian par­la­ment­ti äänesti bre­xit-so­pi­muk­sen puo­les­ta – lähtö tam­mi­kuun lopussa yhä var­mem­pi

20.12.2019 17:03 0
Vaalivoittaja Boris Johnson: Saamme vihdoin brexitin tehdyksi

Vaa­li­voit­ta­ja Boris John­son: Saamme vihdoin bre­xi­tin teh­dyk­si

13.12.2019 10:22 0
Tutkija: Brexit-sopimuksen läpimeno vasta välietappi, niukka siirtymäaika johtaa ongelmiin seuraavaksi

Tut­ki­ja: Bre­xit-so­pi­muk­sen lä­pi­me­no vasta vä­lie­tap­pi, niukka siir­ty­mä­ai­ka johtaa on­gel­miin seu­raa­vak­si

13.12.2019 08:58 0
Kolumni: Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn vastusti brexitiä sosialismilla ja möhli mahdollisuutensa tehdä historiaa
Kolumni Matti Posio

Ko­lum­ni: Työ­väen­puo­lueen johtaja Jeremy Corbyn vas­tus­ti bre­xi­tiä so­sia­lis­mil­la ja möhli mah­dol­li­suu­ten­sa tehdä his­to­riaa

13.12.2019 08:19 0
Britannian pääministeri Johnson jatkaa tiistaina tuen hakemista uusintavaaleille

Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Johnson jatkaa tiis­tai­na tuen ha­ke­mis­ta uu­sin­ta­vaa­leil­le

29.10.2019 09:33 0
EU päättää tänään, saako brexit jälleen lisäaikaa

EU päättää tänään, saako brexit jälleen li­sä­ai­kaa

25.10.2019 07:34 0
Tilaajille
Brexit repii Britanniaa – Eropäivään on aikaa enää viikko, eikä vielä ole varmaa edes se, toteutuuko Britannian EU-ero

Brexit repii Bri­tan­niaa – Ero­päi­vään on aikaa enää viikko, eikä vielä ole varmaa edes se, to­teu­tuu­ko Bri­tan­nian EU-ero

23.10.2019 16:53 0