Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Brexit
Liz Truss valittiin Britannian uudeksi pääministeriksi – edessä heti kiperiä päätöksiä kallistuvien elinkustannuksien hillitsemiseksi

Liz Truss va­lit­tiin Bri­tan­nian uudeksi pää­mi­nis­te­rik­si – edessä heti kiperiä pää­tök­siä kal­lis­tu­vien elin­kus­tan­nuk­sien hil­lit­se­mi­sek­si

05.09.2022 15:46 2
Penny Mordaunt haastaa konservatiivieliitin ja on vahva ehdokas Britannian uudeksi pääministeriksi –  Tiukka brexit-linja pysyisi myös entisen taikurin apulaisen komennossa

Penny Mor­daunt haastaa kon­ser­va­tii­vi­elii­tin ja on vahva ehdokas Bri­tan­nian uudeksi pää­mi­nis­te­rik­si –  Tiukka bre­xit-lin­ja pysyisi myös entisen tai­ku­rin apu­lai­sen ko­men­nos­sa

15.07.2022 18:05
Tilaajille
Ainutlaatuisella länsirajalla varttunut Jaakko Nousiainen johtaa Suomen Britannian- ja Irlannin-instituuttia ja yrittää tulla toimeen Brexitin asettaman rajan kanssa

Ai­nut­laa­tui­sel­la län­si­ra­jal­la vart­tu­nut Jaakko Nou­siai­nen johtaa Suomen Bri­tan­nian- ja Ir­lan­nin-ins­ti­tuut­tia ja yrittää tulla toimeen Bre­xi­tin aset­ta­man rajan kanssa

15.06.2021 17:16
Tilaajille
Eurooppaministeri Tuppurainen: Sopimus eduskuntaan mahdollisimman pian ennen vuodenvaihdetta

Eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen: Sopimus edus­kun­taan mah­dol­li­sim­man pian ennen vuo­den­vaih­det­ta

24.12.2020 20:53 1
Brexit-kauppaneuvottelujen takarajat on ylitetty monta kertaa – Nämä kolme asiaa hiertää EU:n ja Britannian välillä

Bre­xit-kaup­pa­neu­vot­te­lu­jen ta­ka­ra­jat on yli­tet­ty monta kertaa – Nämä kolme asiaa hiertää EU:n ja Bri­tan­nian välillä

22.12.2020 07:00 1
Brexitin kauppaneuvottelujen loppurutistuksessa kiistaa kolmesta aiheesta – tämä muuttuu vuodenvaihteesta, syntyi sopua tai ei

Bre­xi­tin kaup­pa­neu­vot­te­lu­jen lop­pu­ru­tis­tuk­ses­sa kiistaa kol­mes­ta ai­hees­ta – tämä muuttuu vuo­den­vaih­tees­ta, syntyi sopua tai ei

07.12.2020 15:28 1
Britannian parlamentti hiillosti Johnsonia kiistellystä sisämarkkinalaista – BBC: Johnson sano, ettei luota EU:n neuvottelevan vilpittömästi

Bri­tan­nian par­la­ment­ti hiil­los­ti John­so­nia kiis­tel­lys­tä si­sä­mark­ki­na­lais­ta – BBC: Johnson sano, ettei luota EU:n neu­vot­te­le­van vil­pit­tö­mäs­ti

16.09.2020 20:45
Britannia uhkaa nyt rapauttaa vaivalla solmittua brexit-sopimusta

Bri­tan­nia uhkaa nyt ra­paut­taa vai­val­la sol­mit­tua bre­xit-so­pi­mus­ta

07.09.2020 15:13