Sotaharjoitus: Yksi Eu­roo­pan suu­rim­mis­ta il­ma­so­ta­har­joi­tuk­sis­ta näkyy ja kuuluu Lapin tai­vaal­la

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

Hallitusneuvottelut: Vääntö so­tes­ta, leik­kauk­sis­ta ja työl­li­syy­des­tä jatkuu Orpon mukaan ilman syviä haavoja

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Avustus
Lapin aluehallintovirastolta 600 000 euroa avustusta yhdeksälle Lapin liikuntapaikkahankkeelle

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta 600 000 euroa avus­tus­ta yh­dek­säl­le Lapin lii­kun­ta­paik­ka­hank­keel­le

22.06.2022 15:17 2
Tilaajille
"Auto on heti valmis ajoon, kun se pääsee perille" – rovaniemeläinen ensihoitoyrittäjä Mika Latvakoski lahjoitti ambulanssin Ukrainaan

"Auto on heti valmis ajoon, kun se pääsee pe­ril­le" – ro­va­nie­me­läi­nen en­si­hoi­to­yrit­tä­jä Mika Lat­va­kos­ki lah­joit­ti am­bu­lans­sin Uk­rai­naan

14.03.2022 18:00 6
Tilaajille
Ukraina saa apua Meri-Lapista

Ukraina saa apua Me­ri-La­pis­ta

09.03.2022 13:59
Oulussa asuva Anastasija Kakhovska vei lääkeavun perille ja todisti yli miljoonan ukrainalaisen pakoa Puolaan – Paluumatkalla Suomeen hän toi turvaan naisia ja lapsia

Oulussa asuva Anas­ta­si­ja Kak­hovs­ka vei lää­ke­avun perille ja todisti yli mil­joo­nan uk­rai­na­lai­sen pakoa Puolaan – Pa­luu­mat­kal­la Suomeen hän toi turvaan naisia ja lapsia

08.03.2022 16:19
Tilaajille
Bussilla hakemaan pakolaisia rajalta –  somevaikuttaja Laura Peippo ja painonnostaja Anni Vuohijoki hyödyntävät näkyvyyttään, jotta apua ukrainalaisille saataisiin nopeasti

Bus­sil­la ha­ke­maan pa­ko­lai­sia rajalta – so­me­vai­kut­ta­ja Laura Peippo ja pai­non­nos­ta­ja Anni Vuo­hi­jo­ki hyö­dyn­tä­vät nä­ky­vyyt­tään, jotta apua uk­rai­na­lai­sil­le saa­tai­siin no­peas­ti

01.03.2022 17:00 1
Tilaajille
Rovaniemi lahjoittaa kaupungin asukasluvun verran rahaa Ukrainaan – kaupunki vahvistaa omaa valmiuttaan kriisitilanteisiin hankkimalla aggregaattivaunun

Ro­va­nie­mi lah­joit­taa kau­pun­gin asu­kas­lu­vun verran rahaa Uk­rai­naan – kau­pun­ki vah­vis­taa omaa val­miut­taan krii­si­ti­lan­tei­siin hank­ki­mal­la ag­gre­gaat­ti­vau­nun

28.02.2022 19:13 5
Tilaajille
Yksityistieavustusten haku alkaa maanantaina Rovaniemellä

Yk­si­tyis­tie­avus­tus­ten haku alkaa maa­nan­tai­na Ro­va­nie­mel­lä

12.05.2021 14:41 3

Ter­vo­lan ja Simon mu­seoil­le avus­tus­ta kat­to­jen kor­jauk­seen

14.04.2021 12:41
Naalit saavat Lappiin uusia ruokinta-automaatteja – Tarkoitus on saada eläimet pesimään Suomen puolella

Naalit saavat Lappiin uusia ruo­kin­ta-au­to­maat­te­ja – Tar­koi­tus on saada eläimet pe­si­mään Suomen puo­lel­la

19.12.2020 17:31
Tilaajille
Rovaniemen yrityksiin pumpataan uutta koronan jälkeistä elinvoimaa – yritystukiseteleihin varattu 150 000 euroa

Ro­va­nie­men yri­tyk­siin pum­pa­taan uutta koronan jäl­keis­tä elin­voi­maa – yri­tys­tu­ki­se­te­lei­hin varattu 150 000 euroa

05.06.2020 21:02 1
Tilaajille

SVUL:n Lapin piiri jakaa ko­ro­na­tu­kea

11.05.2020 19:00
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven yk­si­tyis­tei­den avus­tus­mal­liin löytyi li­sä­ra­ha – avus­tus­sum­ma so­pi­mus- ja pi­ha­teil­le trip­lat­tiin

30.04.2020 21:21
Tilaajille
Lukijalta: Mikä on yksityistielain tarkoitus?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mikä on yk­si­tyis­tie­lain tar­koi­tus?

31.03.2020 06:00
Tilaajille