Ter­vo­lan ja Simon mu­seoil­le avus­tus­ta kat­to­jen kor­jauk­seen

Museovirasto jakoi avustukset paikallismuseoiden hankkeille tälle vuodelle. Avustusta myönnettiin 84 hankkeelle yhteensä puoli miljoonaa euroa. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 5 965 euroa.

Meri-Lapin alueella avustusta saivat Simon kunta Riihiladon pärekaton korjaukseen 6500 euroa sekä Tervolan Pitäjäseura ry Kuirin navetan ja Tervolan Pitäjän lainamakasiinin kattojen korjaamiseen sekä makasiinirakennuksen oikaisuun 8000 euroa

Paikallismuseoiden hankeavustus on tarkoitettu hankkeiden osarahoitukseksi. Tuki voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustuksia paikallismuseoiden hankkeisiin myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa ja jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin.