jääkiekon mm: Jukka Jalonen luottaa Suomen pe­li­ta­van jau­ha­van lopulta voiton – "Kyllä me läh­de­tään siitä, että kun 60 minsaa on tau­lus­sa, me ollaan pa­rem­pia"

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Autot
Oletko talvirengasguru? Testaa, kuinka hyvin tunnet nykyiset rengasmääräykset ja talvirenkaiden ominaisuudet

Oletko tal­vi­ren­gas­gu­ru? Testaa, kuinka hyvin tunnet ny­kyi­set ren­gas­mää­räyk­set ja tal­vi­ren­kai­den omi­nai­suu­det

25.09.2021 06:30
Tilaajille
Dollarihymyjä ja muuta rautaa rajalla tuhansien taalojen edestä – “Kohta on kuin ennen vanhaan, matkailu elpyy.”

Dol­la­ri­hy­my­jä ja muuta rautaa rajalla tu­han­sien taa­lo­jen edestä – “Kohta on kuin ennen van­haan, mat­kai­lu elpyy.”

29.08.2021 07:00 3
Tilaajille
Päiväkirja: Miksi en koskaan pysäköi taskuun
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Miksi en koskaan pysäköi taskuun

28.08.2021 09:53 1
Tilaajille
Ensimmäiset vetyasemat aukeavat vuonna 2023 – loppumaton energialähde ratkaisisi liikenteen päästöongelmat kerralla, jos vety tuotettaisiin vihreällä sähköllä

En­sim­mäi­set ve­ty­ase­mat au­kea­vat vuonna 2023 – lop­pu­ma­ton ener­gia­läh­de rat­kai­si­si lii­ken­teen pääs­tö­on­gel­mat ker­ral­la, jos vety tuo­tet­tai­siin vih­reäl­lä säh­köl­lä

28.08.2021 06:30
Tilaajille
Sata kilometriä alle kolmella eurolla? Tällä sähköautolla se on oikeasti mahdollista – ainakin kesäkeleissä

Sata ki­lo­met­riä alle kol­mel­la eu­rol­la? Tällä säh­kö­au­tol­la se on oi­keas­ti mah­dol­lis­ta – ainakin ke­sä­ke­leis­sä

21.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Auto- ja liikennetoimittaja Kari Pitkänen koeajoi kiinalaisen tila-auton – Maxuksen menestys on kiinni ostajien asenteista

Auto- ja lii­ken­ne­toi­mit­ta­ja Kari Pit­kä­nen koeajoi kii­na­lai­sen ti­la-au­ton – Ma­xuk­sen me­nes­tys on kiinni os­ta­jien asen­teis­ta

07.08.2021 06:30
Tilaajille
Koeajo: Kuutiomitalla järkevää tilaa – Volkswagen Caddy Maxissa ei tule tukalaa ihmisille eikä tavaroille, mutta oikean henkilöauton tasolle se ei vieläkään nouse

Koeajo: Kuu­tio­mi­tal­la jär­ke­vää tilaa – Volks­wa­gen Caddy Maxissa ei tule tukalaa ih­mi­sil­le eikä ta­va­roil­le, mutta oikean hen­ki­lö­au­ton tasolle se ei vie­lä­kään nouse

07.08.2021 06:30
Tilaajille
Dieseleiden tuonti romahti viidessä vuodessa, täyssähköautoja myyty tänä vuonna jo yhtä paljon kuin 2020 yhteensä – Hangon vapaasatamassa näkyy autoilun suuri muutos

Die­se­lei­den tuonti romahti vii­des­sä vuo­des­sa, täys­säh­kö­au­to­ja myyty tänä vuonna jo yhtä paljon kuin 2020 yh­teen­sä – Hangon va­paa­sa­ta­mas­sa näkyy au­toi­lun suuri muutos

31.07.2021 06:30
Tilaajille
Kuljettajille kerrotaan päivän etappi aina vasta aamulla – Korona pakotti Kumipallo 4000 -ajon osallistujat pysymään Suomen rajojen sisällä

Kul­jet­ta­jil­le ker­ro­taan päivän etappi aina vasta aamulla – Korona pakotti Ku­mi­pal­lo 4000 -ajon osal­lis­tu­jat py­sy­mään Suomen rajojen sisällä

20.07.2021 14:13 7
Tilaajille
Lataushybridin sähkö riittää kohta sadalle kilometrille, kunhan kaasujalka on kevyt ja ajotapa ennakoiva – Mercedes-Benz piti lupauksensa

La­taus­hyb­ri­din sähkö riittää kohta sadalle ki­lo­met­ril­le, kunhan kaa­su­jal­ka on kevyt ja ajotapa en­na­koi­va – Mer­ce­des-Benz piti lu­pauk­sen­sa

11.07.2020 07:00
Tilaajille
Auton sisäpesu kannattaa nyt, sillä koronavirus voi elää pinnoilla jopa kolme vuorokautta – Katso ammattilaisen vinkit turvalliseen kevätsiivoukseen

Auton si­sä­pe­su kan­nat­taa nyt, sillä ko­ro­na­vi­rus voi elää pin­noil­la jopa kolme vuo­ro­kaut­ta – Katso am­mat­ti­lai­sen vinkit tur­val­li­seen ke­vät­sii­vouk­seen

28.03.2020 07:00
Tilaajille
Yksi automerkki kestää varmimmin kovaa käyttöä – katsastustilastot kertovat, mitkä autot säilyvät kymmenen vuotta muita vähävikaisempina

Yksi au­to­merk­ki kestää var­mim­min kovaa käyttöä – kat­sas­tus­ti­las­tot ker­to­vat, mitkä autot säi­ly­vät kym­me­nen vuotta muita vä­hä­vi­kai­sem­pi­na

07.03.2020 10:30
Tilaajille
Alkaisiko hyväksi ihmiseksi
Kolumni

Al­kai­si­ko hyväksi ih­mi­sek­si

18.02.2020 06:30
Tilaajille
"Tuulilasi hajosi, mutta se ei ollut Saabin vika" – Moni muukin ajelee yhtä vanhalla autolla kuin Uuden Rovaniemen toimitus

"Tuu­li­la­si hajosi, mutta se ei ollut Saabin vika" – Moni muukin ajelee yhtä van­hal­la autolla kuin Uuden Ro­va­nie­men toi­mi­tus

05.02.2020 12:03
Henkilöauto syttyi palamaan Rovaniemellä – nopea alkusammutus esti palon leviämisen rakennukseen

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan Ro­va­nie­mel­lä – nopea al­ku­sam­mu­tus esti palon le­viä­mi­sen ra­ken­nuk­seen

26.01.2020 19:33
Tilaajille
Andersson ehdotti: Valtio voisi yhden vuoden ajan maksaa lähes kokonaan kulut polttomoottoriautojen muuttamisesta biokaasulla käyviksi

An­ders­son eh­dot­ti: Valtio voisi yhden vuoden ajan maksaa lähes ko­ko­naan kulut polt­to­moot­to­ri­au­to­jen muut­ta­mi­ses­ta bio­kaa­sul­la käy­vik­si

17.11.2019 16:49
Tilaajille
Ostaako auto omaksi vai maksaa kiinteä kuukausimaksu? – yksityisleasing tekee tuloaan autokauppaan: moni ei halua pohtia autonsa jälleenmyyntiarvoa tai sitoa pääomia.

Ostaako auto omaksi vai maksaa kiinteä kuu­kau­si­mak­su? – yk­si­tyis­lea­sing tekee tuloaan au­to­kaup­paan: moni ei halua pohtia autonsa jäl­leen­myyn­ti­ar­voa tai sitoa pääo­mia.

13.11.2019 07:21
Tilaajille
Heijastinpäivä muistuttaa heijastimen käytöstä syyspimeällä – "Heijastin on tehokas väline kertomaan, että täällä kävelee joku"

Hei­jas­tin­päi­vä muis­tut­taa hei­jas­ti­men käy­tös­tä syys­pi­meäl­lä – "Hei­jas­tin on tehokas väline ker­to­maan, että täällä kävelee joku"

30.09.2019 10:21
Tilaajille
Hävettää kuulua siihen ikäluokkaan ja sukupuoleen, joka ivaa nuorten huolta – Greta Thunberg huutaa, koska me aikuiset emme toimi
Kolumni

Hä­vet­tää kuulua siihen ikä­luok­kaan ja su­ku­puo­leen, joka ivaa nuorten huolta – Greta Thun­berg huutaa, koska me ai­kui­set emme toimi

28.09.2019 08:00
Ounaskosken sillan huoltohitsauksesta lensi kipinöitä auton päälle Rovaniemellä, auton maalipinta vaurioitui

Ou­nas­kos­ken sillan huol­to­hit­sauk­ses­ta lensi ki­pi­nöi­tä auton päälle Ro­va­nie­mel­lä, auton maa­li­pin­ta vau­rioi­tui

26.09.2019 09:29
Tilaajille