Autot
Lataushybridin sähkö riittää kohta sadalle kilometrille, kunhan kaasujalka on kevyt ja ajotapa ennakoiva – Mercedes-Benz piti lupauksensa

La­taus­hyb­ri­din sähkö riittää kohta sadalle ki­lo­met­ril­le, kunhan kaa­su­jal­ka on kevyt ja ajotapa en­na­koi­va – Mer­ce­des-Benz piti lu­pauk­sen­sa

11.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Auton sisäpesu kannattaa nyt, sillä koronavirus voi elää pinnoilla jopa kolme vuorokautta – Katso ammattilaisen vinkit turvalliseen kevätsiivoukseen

Auton si­sä­pe­su kan­nat­taa nyt, sillä ko­ro­na­vi­rus voi elää pin­noil­la jopa kolme vuo­ro­kaut­ta – Katso am­mat­ti­lai­sen vinkit tur­val­li­seen ke­vät­sii­vouk­seen

28.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Yksi automerkki kestää varmimmin kovaa käyttöä – katsastustilastot kertovat, mitkä autot säilyvät kymmenen vuotta muita vähävikaisempina

Yksi au­to­merk­ki kestää var­mim­min kovaa käyttöä – kat­sas­tus­ti­las­tot ker­to­vat, mitkä autot säi­ly­vät kym­me­nen vuotta muita vä­hä­vi­kai­sem­pi­na

07.03.2020 10:30 0
Tilaajille
Alkaisiko hyväksi ihmiseksi
Kolumni Outi Torvinen

Al­kai­si­ko hyväksi ih­mi­sek­si

18.02.2020 06:30 0
Tilaajille
"Tuulilasi hajosi, mutta se ei ollut Saabin vika" – Moni muukin ajelee yhtä vanhalla autolla kuin Uuden Rovaniemen toimitus

"Tuu­li­la­si hajosi, mutta se ei ollut Saabin vika" – Moni muukin ajelee yhtä van­hal­la autolla kuin Uuden Ro­va­nie­men toi­mi­tus

05.02.2020 12:03 0
Henkilöauto syttyi palamaan Rovaniemellä – nopea alkusammutus esti palon leviämisen rakennukseen

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan Ro­va­nie­mel­lä – nopea al­ku­sam­mu­tus esti palon le­viä­mi­sen ra­ken­nuk­seen

26.01.2020 19:33 0
Tilaajille
Andersson ehdotti: Valtio voisi yhden vuoden ajan maksaa lähes kokonaan kulut polttomoottoriautojen muuttamisesta biokaasulla käyviksi

An­ders­son eh­dot­ti: Valtio voisi yhden vuoden ajan maksaa lähes ko­ko­naan kulut polt­to­moot­to­ri­au­to­jen muut­ta­mi­ses­ta bio­kaa­sul­la käy­vik­si

17.11.2019 16:49 0
Tilaajille
Ostaako auto omaksi vai maksaa kiinteä kuukausimaksu? – yksityisleasing tekee tuloaan autokauppaan: moni ei halua pohtia autonsa jälleenmyyntiarvoa tai sitoa pääomia.

Ostaako auto omaksi vai maksaa kiinteä kuu­kau­si­mak­su? – yk­si­tyis­lea­sing tekee tuloaan au­to­kaup­paan: moni ei halua pohtia autonsa jäl­leen­myyn­ti­ar­voa tai sitoa pääo­mia.

13.11.2019 07:21 0
Tilaajille
Heijastinpäivä muistuttaa heijastimen käytöstä syyspimeällä – "Heijastin on tehokas väline kertomaan, että täällä kävelee joku"

Hei­jas­tin­päi­vä muis­tut­taa hei­jas­ti­men käy­tös­tä syys­pi­meäl­lä – "Hei­jas­tin on tehokas väline ker­to­maan, että täällä kävelee joku"

30.09.2019 10:21 0
Tilaajille
Hävettää kuulua siihen ikäluokkaan ja sukupuoleen, joka ivaa nuorten huolta – Greta Thunberg huutaa, koska me aikuiset emme toimi
Kolumni Kari Pitkänen

Hä­vet­tää kuulua siihen ikä­luok­kaan ja su­ku­puo­leen, joka ivaa nuorten huolta – Greta Thun­berg huutaa, koska me ai­kui­set emme toimi

28.09.2019 08:00 0
Ounaskosken sillan huoltohitsauksesta lensi kipinöitä auton päälle Rovaniemellä, auton maalipinta vaurioitui

Ou­nas­kos­ken sillan huol­to­hit­sauk­ses­ta lensi ki­pi­nöi­tä auton päälle Ro­va­nie­mel­lä, auton maa­li­pin­ta vau­rioi­tui

26.09.2019 09:29 0
Tilaajille
Rauno Anttila ja Jani Saarinen etenivät taskuparkin SM-finaaliin Rovaniemeltä

Rauno Anttila ja Jani Saa­ri­nen ete­ni­vät tas­ku­par­kin SM-fi­naa­liin Ro­va­nie­mel­tä

23.09.2019 18:32 0
Tilaajille
Taskuparkki jännittää monia turhaan, koska suorituksen näkee aina joku – Rovaniemellä etsittiin Lapin parasta parkkeerauksen taitajaa valtakunnalliseen finaaliin

Tas­ku­park­ki jän­nit­tää monia tur­haan, koska suo­ri­tuk­sen näkee aina joku – Ro­va­nie­mel­lä et­sit­tiin Lapin parasta park­kee­rauk­sen tai­ta­jaa val­ta­kun­nal­li­seen fi­naa­liin

21.09.2019 16:29 0
Tilaajille
Peltilehmää lypsetään, mikä rokottaa erityisesti Lappia
Pääkirjoitus

Pel­ti­leh­mää lyp­se­tään, mikä ro­kot­taa eri­tyi­ses­ti Lappia

21.09.2019 10:07 0
Tilaajille
Tämä on jo totta: Sähköautoon saa ladattua 5 minuutissa sadan kilometrin sähköt – Pian Suomeenkin saapuvat ensimmäiset kohtuuhintaiset täyssähköautot

Tämä on jo totta: Säh­kö­au­toon saa la­dat­tua 5 mi­nuu­tis­sa sadan ki­lo­met­rin sähköt – Pian Suo­meen­kin saa­pu­vat en­sim­mäi­set koh­tuu­hin­tai­set täys­säh­kö­au­tot

14.09.2019 08:30 0
Tilaajille

Säh­kö­au­tot la­tau­tu­vat pian ilman johtoja suoraan as­val­tis­ta – au­toi­lun mul­lis­ta­vaa in­duk­tio­la­taus­ta ko­keil­laan Suo­mes­sa en­sim­mäi­se­nä Salossa

03.11.2018 19:00 0
Tilaajille