Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Die­se­lei­den tuonti romahti vii­des­sä vuo­des­sa, täys­säh­kö­au­to­ja myyty tänä vuonna jo yhtä paljon kuin 2020 yh­teen­sä – Hangon va­paa­sa­ta­mas­sa näkyy au­toi­lun suuri muutos

Tulliniemen vapaasatama rauhoittui sen jälkeen, kun autojen kauttakulku Venäjälle loppui. Suomen eteläkärjen kautta kulkee yhä noin 100 000 ajoneuvoa vuodessa, ja jokainen niistä saa yksilölliset maahantulopalvelut.

Hangosta lähtee nykyisin 30–40 autorekkaa päivässä kaikkialle Suomeen. Kun uusien autojen kauttakulku Venäjälle oli voimissaan, kuljetuksia oli moninkertaisesti enemmän.
Hangosta lähtee nykyisin 30–40 autorekkaa päivässä kaikkialle Suomeen. Kun uusien autojen kauttakulku Venäjälle oli voimissaan, kuljetuksia oli moninkertaisesti enemmän.
Kuva: Kari Pitkänen

Kenttä on täynnä uusia autoja täsmällisissä riveissä. Monia niistä koristavat valkoiset suojateippaukset, sillä kalusto on juuri purettu laivasta.

Edessä on autojen maahantulotarkastus, jonka jälkeen ne toimitetaan eteenpäin myyjäliikkeille sekä edelleen asiakkaille.