AstraZeneca
Viimeisin tunti
Rovaniemellä yli 65-vuotiaat saavat jatkossa valita, ottavatko he AstraZenecan vai jonkun toisen rokotteen

Ro­va­nie­mel­lä yli 65-vuo­tiaat saavat jat­kos­sa valita, ot­ta­vat­ko he Ast­ra­Ze­ne­can vai jonkun toisen ro­kot­teen

16:04 8
Tilaajille
Vanhemmat
Rokotusasiantuntijat vastaavat rovaniemeläisten kysymyksiin koronarokotuksista – Katso tallenne tästä

Ro­ko­tus­asian­tun­ti­jat vas­taa­vat ro­va­nie­me­läis­ten ky­sy­myk­siin ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta – Katso tal­len­ne tästä

22.04.2021 13:14 2
Norja jatkaa Astra Zenecan rokotteen käyttötaukoa huhtikuun puoliväliin

Norja jatkaa Astra Zenecan ro­kot­teen käyt­tö­tau­koa huh­ti­kuun puo­li­vä­liin

26.03.2021 13:58
THL: AstraZenecan rokotteen käyttämistä voidaan jatkaa 65 vuotta täyttäneillä – "Mahdolliset haittatapaukset on selvitettävä hyvin huolellisesti"

THL: Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teen käyt­tä­mis­tä voidaan jatkaa 65 vuotta täyt­tä­neil­lä – "Mah­dol­li­set hait­ta­ta­pauk­set on sel­vi­tet­tä­vä hyvin huo­lel­li­ses­ti"

24.03.2021 18:40
Astra Zeneca: Tuoreiden tutkimustulosten mukaan yhtiön rokote ei lisää veritulppariskiä

Astra Zeneca: Tuo­rei­den tut­ki­mus­tu­los­ten mukaan yhtiön rokote ei lisää ve­ri­tulp­pa­ris­kiä

22.03.2021 12:35
Rokotejärjestyksen muuttaminen ei voi tarkoittaa rokotusten tehostamista vain ruuhka-Suomessa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ro­ko­te­jär­jes­tyk­sen muut­ta­mi­nen ei voi tar­koit­taa ro­ko­tus­ten te­hos­ta­mis­ta vain ruuh­ka-Suo­mes­sa

19.03.2021 21:07 3
Tilaajille
Astra Zeneca -rokotusten peruuntuminen aiheuttaa kysymyksiä – Kuntien käytännöt vaihtelevat

Astra Zeneca -ro­ko­tus­ten pe­ruun­tu­mi­nen ai­heut­taa ky­sy­myk­siä – Kuntien käy­tän­nöt vaih­te­le­vat

19.03.2021 19:44 7
Viikon keskeytys Astra Zeneca -rokotteiden käytössä hidastaa koronarokotuksia varsinkin Länsi-Pohjassa – "Tällainen pommi tuli perjantai-illalle"

Viikon kes­key­tys Astra Zeneca -ro­kot­tei­den käy­tös­sä hi­das­taa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia var­sin­kin Län­si-Poh­jas­sa – "Täl­lai­nen pommi tuli per­jan­tai-il­lal­le"

19.03.2021 19:54 4
Tilaajille
Harva lappilainen kieltäytyy Astra Zenecan rokotteesta – "Perehdytimme rokottajat faktoihin sen varalta, jos kyselyjä tai peruutuksia olisi tulossa"

Harva lap­pi­lai­nen kiel­täy­tyy Astra Zenecan ro­kot­tees­ta – "Pe­reh­dy­tim­me ro­kot­ta­jat fak­toi­hin sen va­ral­ta, jos ky­se­ly­jä tai pe­ruu­tuk­sia olisi tu­los­sa"

18.03.2021 19:58 1
Tilaajille

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to linjaa Astra Zenecan ro­kot­tees­ta tänään

18.03.2021 08:01
Veritulpat ovat edelleen yleisiä, kun koronan vuoksi joudutaan sairaalaan - mistä ne syntyvät?

Ve­ri­tul­pat ovat edel­leen ylei­siä, kun koronan vuoksi jou­du­taan sai­raa­laan - mistä ne syn­ty­vät?

18.03.2021 08:03 2
Tilaajille
SVT: Ruotsi keskeyttää myös Astra Zenecalla rokottamisen

SVT: Ruotsi kes­keyt­tää myös Astra Ze­ne­cal­la ro­kot­ta­mi­sen

16.03.2021 11:30 4

Fimea: Suomi ei ai­na­kaan tois­tai­sek­si ole kes­keyt­tä­mäs­sä Astra Zenecan ro­kot­teen käyttöä

15.03.2021 20:39 1

WHO suo­sit­taa Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­ko­tet­ta myös yli 65-vuo­tiail­le

10.02.2021 20:51
Lappiin saadut rokotteet annettu – Tehosteet pystyään antamaan ajoissa,  sairaanhoitopiireistä kerrotaan

Lappiin saadut ro­kot­teet annettu – Te­hos­teet pys­tyään an­ta­maan ajois­sa, sai­raan­hoi­to­pii­reis­tä ker­ro­taan

02.02.2021 18:46 3
Tilaajille

Ra­joi­te­taan­ko Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­kot­teen käyt­tö­suo­si­tuk­sia Suo­mes­sa? THL pitää tie­do­tus­ti­lai­suu­den kes­ki­viik­ko­na

02.02.2021 18:39
Mihin unionia tarvitaan, jos se ei kykene huolehtimaan kansalaistensa turvallisuudesta?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Mihin unionia tar­vi­taan, jos se ei kykene huo­leh­ti­maan kan­sa­lais­ten­sa tur­val­li­suu­des­ta?

29.01.2021 17:27 7
Tilaajille
Tästä EU:n ja lääkeyritysten kiristyvässä rokoteriidassa on kyse – eurooppaoikeuden professorin mukaan EU:lla on kaksi keinoa vaikuttaa valmistajiin

Tästä EU:n ja lää­ke­yri­tys­ten ki­ris­ty­väs­sä ro­ko­te­rii­das­sa on kyse – eu­roop­pa­oi­keu­den pro­fes­so­rin mukaan EU:lla on kaksi keinoa vai­kut­taa val­mis­ta­jiin

28.01.2021 06:00
Tilaajille
THL:n johtava asiantuntija Astra Zenecan rokotetoimitusten pienentymisestä: "Totta kai tämä on pettymys, koska luultiin, että nyt voidaan todella reippaasti aloittaa joukkorokotukset"

THL:n johtava asian­tun­ti­ja Astra Zenecan ro­ko­te­toi­mi­tus­ten pie­nen­ty­mi­ses­tä: "Totta kai tämä on pet­ty­mys, koska luul­tiin, että nyt voidaan todella reip­paas­ti aloit­taa jouk­ko­ro­ko­tuk­set"

23.01.2021 18:19

In­tias­sa maail­man suu­rim­mal­la ro­ko­te­teh­taal­la tu­li­pa­lo, viisi kuoli

21.01.2021 20:29
Tilaajille