Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Pääkirjoitus
Tilaajille

Ro­ko­te­jär­jes­tyk­sen muut­ta­mi­nen ei voi tar­koit­taa ro­ko­tus­ten te­hos­ta­mis­ta vain ruuh­ka-Suo­mes­sa

Astra Zenecan (AZ) rokote sai puhtaat paperit Euroopan lääkevirastolta (EMA). Se totesi tuotteen turvalliseksi ja tehokkaaksi, eikä nähnyt estettä rokotusten jatkamiselle. Valtaosa rokotteen varmuuden vuoksi tauolle laittaneista EU-maista jatkaa rokottamista myös brittiläisruotsalaisella tuotteella.

Suomessa AZ-rokotukset jatkuivat, kunnes THL kertoi äsken keskeyttävänsä ne ainakin viikoksi kahden aivolaskimotukostapauksen jälkeen. Toistaiseksi ei tiedetä, liittyvätkö hyytymishäiriöt rokotteeseen.