Euroopan lääkevirasto
EMA tutkii mahdollista yhteyttä Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja harvinaisten veritulppatapausten välillä

EMA tutkii mah­dol­lis­ta yh­teyt­tä Johnson & John­so­nin ko­ro­na­ro­kot­teen ja har­vi­nais­ten ve­ri­tulp­pa­ta­paus­ten välillä

09.04.2021 22:16
Euroopan lääkevirasto: Veritulppien ja Astra Zenecan koronarokotteen välillä on yhteys – hyödyt edelleen haittoja suuremmat

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to: Ve­ri­tulp­pien ja Astra Zenecan ko­ro­na­ro­kot­teen välillä on yhteys – hyödyt edel­leen hait­to­ja suu­rem­mat

07.04.2021 19:22 1
Rokotejärjestyksen muuttaminen ei voi tarkoittaa rokotusten tehostamista vain ruuhka-Suomessa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ro­ko­te­jär­jes­tyk­sen muut­ta­mi­nen ei voi tar­koit­taa ro­ko­tus­ten te­hos­ta­mis­ta vain ruuh­ka-Suo­mes­sa

19.03.2021 21:07 3
Tilaajille