Saamelaiskäräjävaalit: Ään­ten­las­ken­ta on alkanut – en­sim­mäi­set epä­vi­ral­li­set tu­lok­set il­moi­te­taan tiis­taiaa­mu­na

Tietomurto: Satojen Lapin hy­vin­voin­tia­lueen asiak­kai­den tietoja on saat­ta­nut joutua vääriin käsiin – koskee in­kon­ti­nens­si- ja dia­be­tes­tuot­tei­den ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lun asiak­kai­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Si­vul­li­set-pod­cas­tin kuu­den­nes­sa jak­sos­sa sy­ven­ny­tään toi­mit­ta­ja-kir­jai­li­ja Pekka Juntin esi­kois­ro­maa­niin Vil­li­koi­ra – miksi ni­men­omaan alas­kan­hus­ky pääsi ro­maa­nis­sa suureen roo­liin?

-
Kuuntele
Sivulliset-podcast, osa 6/6, vieraana toimittaja-kirjailija Pekka Juntti
Tekijä: Anna Ruohonen

Sivulliset podcastin päätösjakson vieraana on toimittaja-kirjailija Pekka Juntti. Torniolaislähtöisen ja nykyään Haaparannalla asuvan Juntin esikoisromaani Villikoira (Otava 2022) julkaistiin viime vuonna, ja se palkittiin Lappi-kirjallisuuspalkinnolla.

Miksi nimenomaan alaskanhusky pääsi Juntin romaanissa suureen rooliin? Entä vastaavatko pikkupojasta asti luonnossa ahkerasti liikkuneen Juntin havainnot luonnosta sitä todellisuutta, jonka hän lopulta loi Lapin luonnosta kirjaansa?

”Minähän kiellän koko Lapin, melkein. Kirjassani ei ole yhtään kertaa mainittu koko Lappi-sanaa ja jos on niin se on jossain eteläläisen käyttämässä merkityksessä.”
Pekka Juntti
Pekka Juntti.
Pekka Juntti.
Kuva: Jussi Leinonen
Podcastin musiikki: Shelter/Harri Kuusijärvi.
Podcastin tekemisen on mahdollistanut Taiteen edistämiskeskus.

Lue lisää: Rovaniemeläisen Anna Ruohosen podcastissa keskustellaan pohjoisen kirjallisuudesta – Lapin Kansa tarjoaa jaksot maksutta kaikkien kuunneltaviksi

Lue lisää: ”Täytyy pysyä omalla tontilla, eli kirjoittaa asioista, jotka tuntee” – esikoisteos Villikoira toi Lapin kirjallisuuspalkinnon Pekka Juntille

Edelliset jaksot

Jakso 1: Pel­ko­sen­nie­me­läi­nen Juhani Karila kir­joit­ti ylis­te­tyn ka­la­ju­tun

Jakso 2: Miksi ei-lap­pi­lai­nen kir­jai­li­ja haluaa kir­joit­taa poh­joi­seen si­joit­tu­via ro­maa­ne­ja

Jakso 3: Saa­me­lai­sen ja ei-saa­me­lai­sen maail­man­ku­vien erot

Jakso 4: Tor­nio­lais­läh­töi­nen kir­jai­li­ja Akseli Heik­ki­lä kertoo, miten kirjaan luodaan kauhun tun­nel­ma

Jakso 5: Mitä kit­ti­lä­läi­sel­le toi­mit­ta­jal­le Noora Vaa­ra­lal­le on sel­vin­nyt Reidar Sä­res­tö­nie­mes­tä