Lapin Kansa live: RoPS:n naiset koh­taa­vat FC Uni­te­din, katso ot­te­lu­na suorana täältä

Lapin Kansa live: Arctic Volley ja Polkky Kuusamo koh­taa­vat uu­del­leen har­joi­tu­sot­te­lus­sa, katso suora lähetys kello 16

kolumni: Milloin verinen his­to­ria muuttuu mu­ka­vak­si sa­duk­si?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län roolia turha vä­hä­tel­lä

Kirjoittaja muistuttaa, ettei Sierilän kaltaisen, joustavan sähköntuottajan arvoa voi mitata suoraan megawatteina. Tässä sähköä tuottaa Vanttauskosken voimalaitos.
Kirjoittaja muistuttaa, ettei Sierilän kaltaisen, joustavan sähköntuottajan arvoa voi mitata suoraan megawatteina. Tässä sähköä tuottaa Vanttauskosken voimalaitos.
Kuva: Anssi Jokiranta

Riku Mäenpää ja Leena Suopajärvi kyseenalaistivat (LK 28.3.) Sierilän voimalaitoksen merkitystä ja arvostelivat hankkeen lupamenettelyä. Vihreä siirtymä edellyttää, että sähköntuotannossakin siirrytään uusiutuvaan ja päästöttömään sähköjärjestelmään.

Sähköntuotantomme nojaa tulevaisuudessa suurelta osin tuulivoimaan. Vaihtelevan tuulivoiman kumppaniksi tarvitaan joustavaa sähköntuotantoa ja kulutusta. Mäenpää viittaa Fingridin sähköjärjestelmävision tulevaisuusskenaarioihin. Näissä todetaan, että tarve sähköjärjestelmän joustolle kasvaa, ja että joustavuus on keskeisessä roolissa tulevaisuuden sähköjärjestelmässä.

Riittämätön joustava sähköntuotanto hidastaisi sähköistymistä, mikä heikentäisi sijoittajien kiinnostusta investoida Suomeen. Sierilän ja muun joustavan sähköntuotannon arvoa ei voi mitata suoraan megawatteina. Säätövoiman määrällä on selkeä yhteys kilpailukykyymme, ja sen merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa.

Vesivoiman kyky joustaa on sähköntuotantomuodoista monipuolisin. Sierilä lisää osaltaan sähköntuotantoa, parantaa koko Kemijoen säätökäyttöä ja tuo siten merkittävän lisän myös sähköjärjestelmän tarvitsemaan joustoon.

Mäenpää nostaa esille sähkön säästämisen ja mainitsee esimerkkinä viime joulukuun. On hyvä muistaa tilanne, missä sähköä säästettiin. Tavoitteena ei voi olla tilanne, jossa kuluttajat joutuvat tinkimään elämisen perusasioista säästääkseen sähköä tai yritykset joutuvat tinkimään tuotannostaan sähkön hinnan takia tai että joutuisimme suunnittelemaan sähkökatkoja sähkön riittävyyden varmistamiseksi.

Sierilän vuotuiset kiinteistöverot Rovaniemelle olisivat noin 1,5 miljoonaa euroa. Lappilaisyhtiöt omistavat merkittävän osuuden Kemijoki Oy:stä ja saavat tuottoa myös sähköstä. Hyötyjä ei voi pitää vähäisenä.

Sierilällä, kuten kaikilla vesitaloushankkeilla on vaikutuksia luontoon ja ihmisiin. Luvituksen tärkein tehtävä on punnita hyödyt ja haitat yhdessä sovitulla tavalla – Sierilän tapauksessa vesilain mukaisesti. Sen vaikutukset selvitettiin 12-vuotisen vesitalouslupaprosessin yhteydessä poikkeuksellisen kattavasti. Yhteiskunnallisen hyväksynnän hanke sai 2017, jolloin KHO totesi, että hankkeen hyödyt ovat huomattavasti haittoja suuremmat.

Nyky-yhteiskunnan ehdoton edellytys on varma ja luotettavasti toimiva sähköjärjestelmä. Puhdas sähkö ja yhteiskunnan lisääntyvä sähköistyminen ovat tehokkaimpia tapoja vähentää päästöjä ja mahdollistaa vihreä siirtymä, joka houkuttaa teollisia sijoittajia Suomeen. Vain näin voidaan turvata hyvinvointiyhteiskunnan säilyminen.

Kirjoittaja on Kemijoki Oy:n Sierilä-projektin johtaja.