Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Hyvä elämä

Päiväkirja: En ole myöhässä, olen aikaoptimisti
Tilaajille
Kolumni
Ville Hyötylä

Päi­vä­kir­ja: En ole myö­häs­sä, olen ai­ka­op­ti­mis­ti

07:00
Päiväkirja: Kiuasta kannatti odottaa
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Kiuasta kan­nat­ti odottaa

30.07.2021 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Lineaarinen lohdullisuus
Kolumni Elina Sonkajärvi

Päi­vä­kir­ja: Li­neaa­ri­nen loh­dul­li­suus

29.07.2021 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Paluu kaupunkiin ottaa aina aikansa
Kolumni Pekka Rytkönen

Päi­vä­kir­ja: Paluu kau­pun­kiin ottaa aina aikansa

27.07.2021 21:09
Tilaajille
Iin Olhavassa asuvalla Leo Tervosella on veneenteko verissä – yli puoli vuosisataa veneitä rakentaneen käsityöläisen suurin urakka oli uusvanha perinnealus Perämeren Jähti

Iin Ol­ha­vas­sa asu­val­la Leo Ter­vo­sel­la on ve­neen­te­ko verissä – yli puoli vuo­si­sa­taa veneitä ra­ken­ta­neen kä­si­työ­läi­sen suurin urakka oli uus­van­ha pe­rin­ne­alus Pe­rä­me­ren Jähti

27.07.2021 17:12
Tilaajille
Päiväkirja: En tiedä, miltä koronatesti tuntuu, koska en ole kertaakaan käynyt testissä
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: En tiedä, miltä ko­ro­na­tes­ti tuntuu, koska en ole ker­taa­kaan käynyt tes­tis­sä

26.07.2021 07:00
Tilaajille
Ruokakauppojen hyllyillä on laaja kirjo erilaisia maitoja –  Miksi maidon säilyvyys vaihtelee?

Ruo­ka­kaup­po­jen hyl­lyil­lä on laaja kirjo eri­lai­sia maitoja – Miksi maidon säi­ly­vyys vaih­te­lee?

26.07.2021 06:30 2
Tilaajille
Krapula, kankkunen, darra, kohmelo, kanuuna, rokuli – Miksi se tulee ja miten siitä pääsee eroon?

Kra­pu­la, kank­ku­nen, darra, koh­me­lo, ka­nuu­na, rokuli – Miksi se tulee ja miten siitä pääsee eroon?

26.07.2021 06:30 2
Tilaajille
Koti saaressa tarkoittaa elämää ääripäästä toiseen ja juuri se kiehtoo – "Kaupungissa kadottaa helposti itsensä eikä kuule pieniä sisäisiä ääniä"

Koti saa­res­sa tar­koit­taa elämää ää­ri­pääs­tä toiseen ja juuri se kiehtoo – "Kau­pun­gis­sa ka­dot­taa hel­pos­ti itsensä eikä kuule pieniä si­säi­siä ääniä"

24.07.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Kehityskeskustelua mättäiden äärellä
Kolumni Milla Sallinen

Päi­vä­kir­ja: Ke­hi­tys­kes­kus­te­lua mät­täi­den äärellä

23.07.2021 12:37
Tilaajille
Päiväkirja: Kesäluala aivan omala luala
Kolumni Hannele Kenttä

Päi­vä­kir­ja: Ke­sä­lua­la aivan omala luala

22.07.2021 07:00
Tilaajille
Nopea verestys ja terävät sakset avaintekijöinä – kalastusneuvos Markku Myllylä jakaa perkausvinkkinsä: "Ei ole rakettitiedettä"

Nopea ve­res­tys ja terävät sakset avain­te­ki­jöi­nä – ka­las­tus­neu­vos Markku Myllylä jakaa per­kaus­vink­kin­sä: "Ei ole ra­ket­ti­tie­det­tä"

20.07.2021 08:40 1
Tilaajille
Nukkumatti jätti Mikaelin väliin – Niina Hirvosen perheessä oli hauskuus kaukana, kun lapsen uniongelma teki vanhemmista väsyneitä

Nuk­ku­mat­ti jätti Mi­kae­lin väliin – Niina Hir­vo­sen per­hees­sä oli haus­kuus kau­ka­na, kun lapsen uni­on­gel­ma teki van­hem­mis­ta vä­sy­nei­tä

19.07.2021 06:30
Tilaajille
Utsjoella järjestettävässä kesälukiossa teemana tiede ja taide – Esko Valtaoja yksi opettajista

Uts­joel­la jär­jes­tet­tä­väs­sä ke­sä­lu­kios­sa teemana tiede ja taide – Esko Val­ta­oja yksi opet­ta­jis­ta

15.07.2021 09:15
Tilaajille
Uskoisitko tätä kalakukoksi? Suomalainen tapas eli sapas ammentaa leikitellen perinteestä – pikkusuolaisissa resepteissä mukana myös miniramenburger

Us­koi­sit­ko tätä ka­la­ku­kok­si? Suo­ma­lai­nen tapas eli sapas am­men­taa lei­ki­tel­len pe­rin­tees­tä – pik­ku­suo­lai­sis­sa re­sep­teis­sä mukana myös mi­ni­ra­men­bur­ger

15.07.2021 06:30
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus: Korkea hemoglobiinitaso ei välttämättä ole aina terveyden kannalta tavoiteltavaa – matalampi hemoglobiini saattaa suojata lihavuudelta

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Korkea he­mo­glo­bii­ni­ta­so ei vält­tä­mät­tä ole aina ter­vey­den kan­nal­ta ta­voi­tel­ta­vaa – ma­ta­lam­pi he­mo­glo­bii­ni saattaa suojata li­ha­vuu­del­ta

14.07.2021 22:34
Tilaajille
Päiväkirja: Kesäparatiisi Ärjänsaaressa
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Ke­sä­pa­ra­tii­si Är­jän­saa­res­sa

14.07.2021 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Kilpaurheilun ainainen kirous
Kolumni Emilia Laatikainen

Päi­vä­kir­ja: Kil­pa­ur­hei­lun ai­nai­nen kirous

13.07.2021 06:30
Tilaajille
Kesälomat ovat monilla täydessä vauhdissa, mutta kaikki eivät pidä lomaa – kysyimme, miten lomattomuus vaikuttaa hyvinvointiin

Ke­sä­lo­mat ovat monilla täy­des­sä vauh­dis­sa, mutta kaikki eivät pidä lomaa – ky­syim­me, miten lo­mat­to­muus vai­kut­taa hy­vin­voin­tiin

12.07.2021 18:00
Tilaajille
Somessa toimivat asiantuntijat paikkaavat koulujen puutteellista seksuaalikasvatusta, sensuuri uhkaa Mari Korpelan tiedon välittämistä: "Mistä ne nuoret seksuaalikasvatuksensa sitten saa?"

Somessa toi­mi­vat asian­tun­ti­jat paik­kaa­vat kou­lu­jen puut­teel­lis­ta sek­suaa­li­kas­va­tus­ta, sen­suu­ri uhkaa Mari Kor­pe­lan tiedon vä­lit­tä­mis­tä: "Mistä ne nuoret sek­suaa­li­kas­va­tuk­sen­sa sitten saa?"

11.07.2021 19:30
Tilaajille
Odottavien rokottamisessa on enemmän hyötyjä kuin haittoja, sanoo THL:n ylilääkäri – Ohisalo: "Halusin esimerkilläni rohkaista muita"

Odot­ta­vien ro­kot­ta­mi­ses­sa on enemmän hyötyjä kuin hait­to­ja, sanoo THL:n yli­lää­kä­ri – Ohi­sa­lo: "Ha­lu­sin esi­mer­kil­lä­ni roh­kais­ta muita"

11.07.2021 12:10
Päiväkirja: Kylmä vesi on kauhistus
Kolumni Riku Lavia

Päi­vä­kir­ja: Kylmä vesi on kau­his­tus

10.07.2021 07:00
Tilaajille
Marttojen asiantuntija neuvoo parhaat niksit – Onko jo aika pistää mansikat pakkaseen?

Mart­to­jen asian­tun­ti­ja neuvoo parhaat niksit – Onko jo aika pistää man­si­kat pak­ka­seen?

07.07.2021 11:02
Tilaajille
Päiväkirja: Nyt sattuu
Kolumni Mari Molkoselkä

Päi­vä­kir­ja: Nyt sattuu

07.07.2021 09:11
Tilaajille
Mittatilauspyöriä Haukiputaalta – Runteli Bike on Suomen pohjoisin "pyörätehdas", haaveena päästä vientimarkkinoille

Mit­ta­ti­laus­pyö­riä Hau­ki­pu­taal­ta – Runteli Bike on Suomen poh­joi­sin "pyö­rä­teh­das", haa­vee­na päästä vien­ti­mark­ki­noil­le

06.07.2021 13:05
Tilaajille
Päiväkirja: Viilentävän veden voitelu
Kolumni Aleksi Pohjola

Päi­vä­kir­ja: Vii­len­tä­vän veden voitelu

06.07.2021 05:30
Tilaajille
Kysyimme: Miten helle vaikuttaa toimintakykyyn ja miten se pitäisi huomioida työssä? – "Meillä ihmisillä on optimilämpötila, jossa toimimme parhaiten"

Ky­syim­me: Miten helle vai­kut­taa toi­min­ta­ky­kyyn ja miten se pitäisi huo­mioi­da työssä? – "Meillä ih­mi­sil­lä on op­ti­mi­läm­pö­ti­la, jossa toi­mim­me par­hai­ten"

05.07.2021 20:30
Tilaajille
Päiväkirja: Milloin Suomi nähdään kisoissa taas uudestaan?
Kolumni Mikko Kinisjärvi

Päi­vä­kir­ja: Milloin Suomi nähdään ki­sois­sa taas uu­des­taan?

05.07.2021 07:30 1
Tilaajille
Joulukalenterista lastenkirjaksi – Kuvittaja Henna Ryynänen saa Myry-kirjasarjaansa inspiraatiota perhearjestaan

Jou­lu­ka­len­te­ris­ta las­ten­kir­jak­si – Ku­vit­ta­ja Henna Ryy­nä­nen saa My­ry-kir­ja­sar­jaan­sa ins­pi­raa­tio­ta per­he­ar­jes­taan

04.07.2021 17:00
Tilaajille
Päiväkirja: Ikuinen koirakuume
Kolumni Elina Sonkajärvi

Päi­vä­kir­ja: Ikuinen koi­ra­kuu­me

01.07.2021 07:00
Tilaajille