Hyvä elämä

Päiväkirja: Ensi kertaa purjehtimassa
Tilaajille
Kolumni
Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Ensi kertaa pur­jeh­ti­mas­sa

19.10.2020 05:01 0
Viisaus ei välttämättä asu älykkäässä päässä – "Fiksut näyttävät olevan muita sokeampia ajattelunsa vinoumille", sanoo älykkyysloukuista kirjoittanut tiedetoimittaja

Viisaus ei vält­tä­mät­tä asu älyk­kääs­sä päässä – "Fiksut näyt­tä­vät olevan muita so­keam­pia ajat­te­lun­sa vi­nou­mil­le", sanoo älyk­kyys­lou­kuis­ta kir­joit­ta­nut tie­de­toi­mit­ta­ja

17.10.2020 08:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Taistelua harmaan arjen kanssa
Kolumni Auni Vääräniemi

Päi­vä­kir­ja: Tais­te­lua harmaan arjen kanssa

15.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Jos olisin hyvä ihminen
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Jos olisin hyvä ihminen

12.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Suomen historiaa voi peilata R-kioskin ikkunaa vasten – vieläkö muistat 1980-luvun videobuumin, Sleepy Sleepersin keskikaljakampanjan tai 1990-luvun autoverotarrat?

Suomen his­to­riaa voi peilata R-kios­kin ikkunaa vasten – vieläkö muistat 1980-lu­vun vi­deo­buu­min, Sleepy Slee­per­sin kes­ki­kal­ja­kam­pan­jan tai 1990-lu­vun au­to­ve­ro­tar­rat?

10.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Elämää räkänokan kanssa
Kolumni Veera Syväjärvi

Päi­vä­kir­ja: Elämää rä­kä­no­kan kanssa

10.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Ei päivää ilman porinaa, eikä kahvia ilman toppia
Kolumni Hannele Kenttä

Päi­vä­kir­ja: Ei päivää ilman po­ri­naa, eikä kahvia ilman toppia

08.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Ei vaikuta masentuneelta
Kolumni Emilia Laatikainen

Päi­vä­kir­ja: Ei vaikuta ma­sen­tu­neel­ta

07.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Päiväkirja: Jukolan tassua antava kissa
Kolumni Katja Palmqvist

Päi­vä­kir­ja: Jukolan tassua antava kissa

05.10.2020 07:30 0
Tilaajille
Kova selkäkipu halvautti Nala Lähdeahon 13-vuotiaana mökin lattialle – Siitä alkoi vuosia kestänyt tutkimuskierre: "Fibromyalgia-diagnoosi oli helpotus"

Kova sel­kä­ki­pu hal­vaut­ti Nala Läh­de­ahon 13-vuo­tiaa­na mökin lat­tial­le – Siitä alkoi vuosia kes­tä­nyt tut­ki­mus­kier­re: "Fib­ro­myal­gia-diag­noo­si oli hel­po­tus"

05.10.2020 07:01 0
Tilaajille
Tarkan euron äiti jakaa viikkorahat kirjekuoressa – rahankäyttöön hän asettaa tiukkoja ehtoja, eikä katso bilettämiseen törsäämistä hyvällä

Tarkan euron äiti jakaa viik­ko­ra­hat kir­je­kuo­res­sa – ra­han­käyt­töön hän asettaa tiuk­ko­ja ehtoja, eikä katso bi­let­tä­mi­seen tör­sää­mis­tä hyvällä

04.10.2020 11:06 0
Tilaajille
Elokuvaohjaaja Hamy Ramezan kyllästyi yhteen alati toistuvaan reaktioon pakolaiskeskustelussa: "Mieluummin voisi puhua ihmisistä, inhimillisyydestä ja toivosta"

Elo­ku­va­oh­jaa­ja Hamy Ramezan kyl­läs­tyi yhteen alati tois­tu­vaan reak­tioon pa­ko­lais­kes­kus­te­lus­sa: "Mie­luum­min voisi puhua ih­mi­sis­tä, in­hi­mil­li­syy­des­tä ja toi­vos­ta"

04.10.2020 08:00 0
Tilaajille
Kotona lähes puolet vedestä kuluu suihkuun ja kylpyyn – Oikeilla valinnoilla säästät, ja suihkusi kestää pitempään

Kotona lähes puolet vedestä kuluu suih­kuun ja kylpyyn – Oi­keil­la va­lin­noil­la sääs­tät, ja suih­ku­si kestää pi­tem­pään

03.10.2020 13:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Aikuisen unikoulu
Kolumni Miila Kankaanranta

Päi­vä­kir­ja: Ai­kui­sen uni­kou­lu

02.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Päiväkirja: Pyykkikori-indeksi kertoo hyvinvoinnista
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Pyyk­ki­ko­ri-in­dek­si kertoo hy­vin­voin­nis­ta

28.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Mokoma-yhtyeen Marko Annala näkee, että miehet ovat hukassa perhe-elämässä: "Tasa-arvoinen isyys ei ole helppoa, koska ei ole mallia sille"

Mo­ko­ma-yh­tyeen Marko Annala näkee, että miehet ovat hukassa per­he-elä­mäs­sä: "Ta­sa-ar­voi­nen isyys ei ole help­poa, koska ei ole mallia sille"

27.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Kasvosi ovat tutut, mutta en muista nimeäsi
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Kasvosi ovat tutut, mutta en muista nimeäsi

26.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Herkkupalkinto kerran päivässä ei riitä sokerihiirelle
Kolumni Niina Lavia

Päi­vä­kir­ja: Herk­ku­pal­kin­to kerran päi­väs­sä ei riitä so­ke­ri­hii­rel­le

25.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Älä vielä luovuta, jos inhoat tuorepuuroa – kokeile ensin näitä lisukkeita, jotka tuovat rapeutta ja raikkautta

Älä vielä luo­vu­ta, jos inhoat tuo­re­puu­roa – kokeile ensin näitä li­suk­kei­ta, jotka tuovat ra­peut­ta ja raik­kaut­ta

24.09.2020 11:30 0
Tilaajille
Päiväkirja: Älkää kehittäkö Oukkua enää yhtään lisää!
Kolumni Taru Salo

Päi­vä­kir­ja: Älkää ke­hit­tä­kö Oukkua enää yhtään lisää!

22.09.2020 08:00 5
Tilaajille
Pesu ja kuivaus vai laattojen suojapinnoitus – Keräsimme neuvot, joilla kylpyhuoneen pinttyneet kaakelit saa parhaiten puhtaaksi kalkkitahroista ja liasta

Pesu ja kuivaus vai laat­to­jen suo­ja­pin­noi­tus – Ke­rä­sim­me neuvot, joilla kyl­py­huo­neen pint­ty­neet kaa­ke­lit saa par­hai­ten puh­taak­si kalk­ki­tah­rois­ta ja liasta

19.09.2020 09:01 0
Tilaajille
Päiväkirja: Haluan muistaa hymyn, joka loistaa silmissä asti
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Haluan muistaa hymyn, joka loistaa sil­mis­sä asti

19.09.2020 06:00 0
Tilaajille
"Naapurini eivät tiedä, mitä makuuhuoneessani tapahtuu" – Pentti, Sami, Jarmo ja Ville kertovat, miksi he ovat päätyneet maksullisten naisten luokse ostamaan seksiä

"Naa­pu­ri­ni eivät tiedä, mitä ma­kuu­huo­nees­sa­ni ta­pah­tuu" – Pentti, Sami, Jarmo ja Ville ker­to­vat, miksi he ovat pää­ty­neet mak­sul­lis­ten naisten luokse os­ta­maan seksiä

19.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Ja tämä kesä oli todella antoisa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ja tämä kesä oli todella antoisa

14.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Ihon alle pistettävät täyteaineet voivat pahimmillaan aiheuttaa hermo- ja näkövaurioita – Tukes ja plastiikkakirurgit vaativat aineiden käytön sääntelyä

Ihon alle pis­tet­tä­vät täy­te­ai­neet voivat pa­him­mil­laan ai­heut­taa hermo- ja nä­kö­vau­rioi­ta – Tukes ja plas­tiik­ka­ki­rur­git vaa­ti­vat ai­nei­den käytön sään­te­lyä

13.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Jesse ja Jami Hietikko aloittivat koulun vuotta ikätovereitaan myöhemmin – Eskarin tuplaus voisi säästää lapset kiusaamiselta, mutta harva perhe käyttää mahdollisuutta

Jesse ja Jami Hie­tik­ko aloit­ti­vat koulun vuotta ikä­to­ve­rei­taan myö­hem­min – Eskarin tuplaus voisi säästää lapset kiu­saa­mi­sel­ta, mutta harva perhe käyttää mah­dol­li­suut­ta

13.09.2020 08:01 1
Tilaajille
Moni kuskaa risut ja lehdet kotipihalta kaatopaikalle, mutta se on tutkijan mielestä turhaa – Katso vinkit, joilla teet pihastasi piirun verran ekologisemman

Moni kuskaa risut ja lehdet ko­ti­pi­hal­ta kaa­to­pai­kal­le, mutta se on tut­ki­jan mie­les­tä turhaa – Katso vinkit, joilla teet pi­has­ta­si piirun verran eko­lo­gi­sem­man

12.09.2020 14:00 0
Tilaajille
Lentäjä, palomies, hieroja ja lastentarhanopettaja – neljä ammatinvaihtajaa kertoo oman tarinansa

Len­tä­jä, pa­lo­mies, hieroja ja las­ten­tar­han­opet­ta­ja – neljä am­ma­tin­vaih­ta­jaa kertoo oman ta­ri­nan­sa

09.09.2020 10:30 0
Tilaajille
Mieleen tuli yksi ajatus, ja heti perään 59 999 muuta – Nina Uusitalo antaa neuropsykologin vinkkejä aivojen ylikuormituksen hallintaan

Mieleen tuli yksi ajatus, ja heti perään 59 999 muuta – Nina Uu­si­ta­lo antaa neu­ro­psy­ko­lo­gin vink­ke­jä aivojen yli­kuor­mi­tuk­sen hal­lin­taan

07.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Matkustushäpeä on ehkä aina seuranamme – onko parempi syyllistyä lähtemisestä vai jäämisestä?
Kolumni Marjo Oikarinen

Mat­kus­tus­hä­peä on ehkä aina seu­ra­nam­me – onko parempi syyl­lis­tyä läh­te­mi­ses­tä vai jää­mi­ses­tä?

05.09.2020 20:00 0
Tilaajille