Hyvä elämä

Päiväkirja: Älkää kehittäkö Oukkua enää yhtään lisää!
Tilaajille
Kolumni
Taru Salo

Päi­vä­kir­ja: Älkää ke­hit­tä­kö Oukkua enää yhtään lisää!

22.09.2020 08:00 4
Pesu ja kuivaus vai laattojen suojapinnoitus – Keräsimme neuvot, joilla kylpyhuoneen pinttyneet kaakelit saa parhaiten puhtaaksi kalkkitahroista ja liasta

Pesu ja kuivaus vai laat­to­jen suo­ja­pin­noi­tus – Ke­rä­sim­me neuvot, joilla kyl­py­huo­neen pint­ty­neet kaa­ke­lit saa par­hai­ten puh­taak­si kalk­ki­tah­rois­ta ja liasta

19.09.2020 09:01 0
Tilaajille
Päiväkirja: Haluan muistaa hymyn, joka loistaa silmissä asti
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Haluan muistaa hymyn, joka loistaa sil­mis­sä asti

19.09.2020 06:00 0
Tilaajille
"Naapurini eivät tiedä, mitä makuuhuoneessani tapahtuu" – Pentti, Sami, Jarmo ja Ville kertovat, miksi he ovat päätyneet maksullisten naisten luokse ostamaan seksiä

"Naa­pu­ri­ni eivät tiedä, mitä ma­kuu­huo­nees­sa­ni ta­pah­tuu" – Pentti, Sami, Jarmo ja Ville ker­to­vat, miksi he ovat pää­ty­neet mak­sul­lis­ten naisten luokse os­ta­maan seksiä

19.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Ja tämä kesä oli todella antoisa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ja tämä kesä oli todella antoisa

14.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Ihon alle pistettävät täyteaineet voivat pahimmillaan aiheuttaa hermo- ja näkövaurioita – Tukes ja plastiikkakirurgit vaativat aineiden käytön sääntelyä

Ihon alle pis­tet­tä­vät täy­te­ai­neet voivat pa­him­mil­laan ai­heut­taa hermo- ja nä­kö­vau­rioi­ta – Tukes ja plas­tiik­ka­ki­rur­git vaa­ti­vat ai­nei­den käytön sään­te­lyä

13.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Jesse ja Jami Hietikko aloittivat koulun vuotta ikätovereitaan myöhemmin – Eskarin tuplaus voisi säästää lapset kiusaamiselta, mutta harva perhe käyttää mahdollisuutta

Jesse ja Jami Hie­tik­ko aloit­ti­vat koulun vuotta ikä­to­ve­rei­taan myö­hem­min – Eskarin tuplaus voisi säästää lapset kiu­saa­mi­sel­ta, mutta harva perhe käyttää mah­dol­li­suut­ta

13.09.2020 08:01 1
Tilaajille
Moni kuskaa risut ja lehdet kotipihalta kaatopaikalle, mutta se on tutkijan mielestä turhaa – Katso vinkit, joilla teet pihastasi piirun verran ekologisemman

Moni kuskaa risut ja lehdet ko­ti­pi­hal­ta kaa­to­pai­kal­le, mutta se on tut­ki­jan mie­les­tä turhaa – Katso vinkit, joilla teet pi­has­ta­si piirun verran eko­lo­gi­sem­man

12.09.2020 14:00 0
Tilaajille
Lentäjä, palomies, hieroja ja lastentarhanopettaja – neljä ammatinvaihtajaa kertoo oman tarinansa

Len­tä­jä, pa­lo­mies, hieroja ja las­ten­tar­han­opet­ta­ja – neljä am­ma­tin­vaih­ta­jaa kertoo oman ta­ri­nan­sa

09.09.2020 10:30 0
Tilaajille
Mieleen tuli yksi ajatus, ja heti perään 59 999 muuta – Nina Uusitalo antaa neuropsykologin vinkkejä aivojen ylikuormituksen hallintaan

Mieleen tuli yksi ajatus, ja heti perään 59 999 muuta – Nina Uu­si­ta­lo antaa neu­ro­psy­ko­lo­gin vink­ke­jä aivojen yli­kuor­mi­tuk­sen hal­lin­taan

07.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Matkustushäpeä on ehkä aina seuranamme – onko parempi syyllistyä lähtemisestä vai jäämisestä?
Kolumni Marjo Oikarinen

Mat­kus­tus­hä­peä on ehkä aina seu­ra­nam­me – onko parempi syyl­lis­tyä läh­te­mi­ses­tä vai jää­mi­ses­tä?

05.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Epäsäännölliset kuukautiset, kovat kivut, verensokerin heittelyä – Liisa-Maija Al-Maeeni kärsi oireista teini-iästä asti, mutta syy selvisi vasta nelikymppisenä

Epä­sään­nöl­li­set kuu­kau­ti­set, kovat kivut, ve­ren­so­ke­rin heit­te­lyä – Lii­sa-Mai­ja Al-Maee­ni kärsi oi­reis­ta tei­ni-iäs­tä asti, mutta syy selvisi vasta ne­li­kymp­pi­se­nä

05.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Kuvankauniissa ruukkimiljöössä on kehräämö, jossa käsitellään maailman hienoimpiin kuuluvaa villaa: "Kun on tarpeeksi hullu, niin voi ryhtyä tällaiseen"

Ku­van­kau­niis­sa ruuk­ki­mil­jöös­sä on keh­rää­mö, jossa kä­si­tel­lään maail­man hie­noim­piin kuu­lu­vaa villaa: "Kun on tar­peek­si hullu, niin voi ryhtyä täl­lai­seen"

05.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Jukka Levo valitsi vahvan riikinkukkotapetin uuteen kotiinsa: "Saahan siihen toisen tapetin päälle, jos kyllästyy" – Tapeteissa saa nyt olla väriä

Jukka Levo valitsi vahvan rii­kin­kuk­ko­ta­pe­tin uuteen ko­tiin­sa: "Saahan siihen toisen tapetin päälle, jos kyl­läs­tyy" – Ta­pe­teis­sa saa nyt olla väriä

05.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Lämpimät leivät ovat syksyn helpoin herkku – Retroruoka muuttuu trendikkääksi, kun täytät leivät avokadolla ja hapankaali-kimchillä

Läm­pi­mät leivät ovat syksyn helpoin herkku – Ret­ro­ruo­ka muuttuu tren­dik­kääk­si, kun täytät leivät avo­ka­dol­la ja ha­pan­kaa­li-kimc­hil­lä

03.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Entiset sosialistinuoret kokoontuvat, mutta teatterilta tuoksahtava lantrinki latistaa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Entiset so­sia­lis­ti­nuo­ret ko­koon­tu­vat, mutta teat­te­ril­ta tuok­sah­ta­va lant­rin­ki la­tis­taa

30.08.2020 07:00 0
Tässä remontti- ja sisustusohjelma, joka poikkeaa edukseen muista

Tässä re­mont­ti- ja si­sus­tu­soh­jel­ma, joka poik­keaa eduk­seen muista

30.08.2020 07:00 0
Päiväkirja: Kädet taskuun vaikka väkisin
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Kädet taskuun vaikka väkisin

29.08.2020 07:49 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: J.K. Rowlingin käsikirjoitus hosuu kuin hepulit saanut orava

Päivän lef­fa­poi­min­nat: J.K. Row­lin­gin kä­si­kir­joi­tus hosuu kuin hepulit saanut orava

29.08.2020 07:00 0
Uudessa realityssa suomalaiset lähtivät töihin Australiaan – vastaako todellisuus odotuksia?

Uudessa rea­li­tys­sa suo­ma­lai­set läh­ti­vät töihin Aust­ra­liaan – vas­taa­ko to­del­li­suus odo­tuk­sia?

29.08.2020 07:00 0
Päiväkirja: Heittäytyminen tuo ilmaa mieleen
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Heit­täy­ty­mi­nen tuo ilmaa mieleen

27.08.2020 07:30 0
Tilaajille
Seikkailu-urheilija Kati Vehmas Rovaniemeltä tietää olevansa niin kovassa kunnossa, että voi lähteä kilpailemaan kenen kanssa vain "Olen säälimätön itseäni kohtaan"

Seik­kai­lu-ur­hei­li­ja Kati Vehmas Ro­va­nie­mel­tä tietää ole­van­sa niin kovassa kun­nos­sa, että voi lähteä kil­pai­le­maan kenen kanssa vain "Olen sää­li­mä­tön itseäni koh­taan"

26.08.2020 17:01 0
Tilaajille
Karhunpyynnin historiaa: Kolarin karhu kiskottiin kyytiin kattotelineelle –Jahtiseurue ajoi takaa 170-kiloista uroskarhua päiväkausia pehmeässä keväthangessa

Kar­hun­pyyn­nin his­to­riaa: Kolarin karhu kis­kot­tiin kyytiin kat­to­te­li­neel­le –Jah­ti­seu­rue ajoi takaa 170-ki­lois­ta uros­kar­hua päi­vä­kau­sia peh­meäs­sä ke­vät­han­ges­sa

24.08.2020 11:26 2
Tilaajille
Itsepintaisesti kutissut hyttysenpisto olikin punkinpurema – Hanna Sumari sairastui borrelioosiin jo toistamiseen

It­se­pin­tai­ses­ti ku­tis­sut hyt­ty­sen­pis­to olikin pun­kin­pu­re­ma – Hanna Sumari sai­ras­tui bor­re­lioo­siin jo tois­ta­mi­seen

24.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Nainen kankaiden ja brändin takaa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Nainen kan­kai­den ja brändin takaa

23.08.2020 07:00 0
”Kannattaa suunnata energiansa ja aikansa asioihin, joihin voi vaikuttaa”– 50 vuotta täyttävä Tanja Karpela löysi unelmatyönsä luonnosta ja koirien seurasta

”Kan­nat­taa suun­na­ta ener­gian­sa ja aikansa asioi­hin, joihin voi vai­kut­taa”– 50 vuotta täyt­tä­vä Tanja Karpela löysi unel­ma­työn­sä luon­nos­ta ja koirien seu­ras­ta

21.08.2020 00:30 0
Tilaajille
Päiväkirja: Etsitään kukkatappotätejä (ja -setiä)
Kolumni Katja Palmqvist

Päi­vä­kir­ja: Et­si­tään kuk­ka­tap­po­tä­te­jä (ja -setiä)

20.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Staycation voi viedä "outoon paikkaan, jonne ei muuten menisi" – Eva Sundgren ja Jarmo Perälä järjestävät toisilleen yllätysmatkoja

Stay­ca­tion voi viedä "outoon paik­kaan, jonne ei muuten menisi" – Eva Sundg­ren ja Jarmo Perälä jär­jes­tä­vät toi­sil­leen yl­lä­tys­mat­ko­ja

19.08.2020 09:01 0
Tilaajille
Päiväkirja: Kesän keveyden katoamistarina
Kolumni Emilia Laatikainen

Päi­vä­kir­ja: Kesän ke­vey­den ka­toa­mis­ta­ri­na

17.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Vanhusten hoivakodeissa eliitti taistelee vallasta samaan tapaan kuin koulussa tai työpaikalla – "Ei tule mieleen yhtään kertaa, että kiusaamiseen olisi puututtu"

Van­hus­ten hoi­va­ko­deis­sa eliitti tais­te­lee val­las­ta samaan tapaan kuin kou­lus­sa tai työ­pai­kal­la – "Ei tule mieleen yhtään kertaa, että kiu­saa­mi­seen olisi puu­tut­tu"

15.08.2020 08:00 1