Hyvä elämä

Päiväkirja: Metsän ihmeitä tekevä vaikutus
Tilaajille
Kolumni
Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Metsän ihmeitä tekevä vai­ku­tus

06:30 1
Päiväkirja: Kun ostan tavaran, ostan myös sen tuotantoketjun ja jätehuollon – Mutta paljonko se maksaa?
Kolumni Tiia Haapakangas

Päi­vä­kir­ja: Kun ostan ta­va­ran, ostan myös sen tuo­tan­to­ket­jun ja jä­te­huol­lon – Mutta pal­jon­ko se maksaa?

11.05.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Kevät alkaa kansallispuistossa
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Kevät alkaa kan­sal­lis­puis­tos­sa

08.05.2021 08:30
Tilaajille
Päiväkirja: Hirvien tositeevee koukuttaa
Kolumni Hannele Kenttä

Päi­vä­kir­ja: Hirvien to­si­tee­vee kou­kut­taa

07.05.2021 11:07
Tilaajille
Kysyimme: Milloin allergikon on syytä suunnata koronatestiin?

Ky­syim­me: Milloin al­ler­gi­kon on syytä suun­na­ta ko­ro­na­tes­tiin?

04.05.2021 08:35
Tilaajille
Päiväkirja: Multasormi ei jaksaisi odottaa
Kolumni Taru Salo

Päi­vä­kir­ja: Mul­ta­sor­mi ei jak­sai­si odottaa

02.05.2021 14:05
Tilaajille
Suunnitteletko kiertäväsi Karhunkierroksen tänä kesänä? Nappaa tästä vinkit vaelluksen suunnitteluun!

Suun­nit­te­let­ko kier­tä­vä­si Kar­hun­kier­rok­sen tänä kesänä? Nappaa tästä vinkit vael­luk­sen suun­nit­te­luun!

02.05.2021 16:07
Tilaajille
Hallitus haluaa kiirehtiä muutosta: Öljylämmityksen korvaamisremontista saa tuhansien eurojen alennuksen

Hal­li­tus haluaa kii­reh­tiä muu­tos­ta: Öl­jy­läm­mi­tyk­sen kor­vaa­mis­re­mon­tis­ta saa tu­han­sien eurojen alen­nuk­sen

30.04.2021 20:48 9
Päiväkirja: Näin minusta tuli uudelleen palikoilla rakentaja
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Näin minusta tuli uu­del­leen pa­li­koil­la ra­ken­ta­ja

29.04.2021 07:00
Tilaajille
Katri Haapavirta valitsi kotinsa maisemanhoitajiksi villasiat – pikkuisesta possusta varttuu valtaisa sianjärkäle, joka ahmii vihreitä laitumia odotellassaan vaikka piimää ja savusilakkaa

Katri Haa­pa­vir­ta valitsi kotinsa mai­se­man­hoi­ta­jik­si vil­la­siat – pik­kui­ses­ta pos­sus­ta varttuu val­tai­sa sian­jär­kä­le, joka ahmii vih­rei­tä lai­tu­mia odo­tel­las­saan vaikka piimää ja sa­vu­si­lak­kaa

27.04.2021 11:37
Tilaajille
Katso video: Vielä ehtii tehdä simaa simasuille vapuksi

Katso video: Vielä ehtii tehdä simaa si­ma­suil­le vapuksi

26.04.2021 13:15
Tilaajille
Sari Karvonen kärsi suonikohjuista 30 vuotta kunnes otti ne puheeksi työterveydessä – OYSin verisuonikirurgi kertoo, miten suonikohjut voidaan hoitaa

Sari Kar­vo­nen kärsi suo­ni­koh­juis­ta 30 vuotta kunnes otti ne pu­heek­si työ­ter­vey­des­sä – OYSin ve­ri­suo­ni­ki­rur­gi kertoo, miten suo­ni­koh­jut voidaan hoitaa

26.04.2021 07:00
Tilaajille
Pienillä teoilla tyylikästä – Marjo Mykkäsen yksiössä jopa pesuaineet ja maustepurkit ovat sisustuksen tyyliin sopivia

Pie­nil­lä teoilla tyy­li­käs­tä – Marjo Myk­kä­sen yk­siös­sä jopa pe­su­ai­neet ja maus­te­pur­kit ovat si­sus­tuk­sen tyyliin sopivia

25.04.2021 13:45 1
Tilaajille
Nuoret pojat eivät liiku riittävästi – Mikä innostaisi heidät liikkumaan? Kysyimme asiaa tutkijoilta ja nuorilta pojilta itseltään

Nuoret pojat eivät liiku riit­tä­väs­ti – Mikä in­nos­tai­si heidät liik­ku­maan? Ky­syim­me asiaa tut­ki­joil­ta ja nuo­ril­ta pojilta it­sel­tään

25.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Mies vanhenee, peli ei koskaan
Kolumni Petteri Holma

Päi­vä­kir­ja: Mies van­he­nee, peli ei koskaan

22.04.2021 07:01
Tilaajille
Näin loihdit kotona ravintolatasoisen fine dining -illallisen neljälle hengelle vain 60 eurolla – Yksinkertaisuus on valttia, kun pieniä ruokalajeja on useita

Näin loihdit kotona ra­vin­to­la­ta­soi­sen fine dining -il­lal­li­sen nel­jäl­le hen­gel­le vain 60 eurolla – Yk­sin­ker­tai­suus on valt­tia, kun pieniä ruo­ka­la­je­ja on useita

22.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Pitkä matka kansioista pilveen
Kolumni Katja Palmqvist

Päi­vä­kir­ja: Pitkä matka kan­siois­ta pilveen

21.04.2021 06:00
Tilaajille
Entinen ammattikiekkoilija Esa Keskinen kärsi vuosia kroonisesta suolistosairaudesta, kunnes isä antoi kallisarvoisen vinkin – "On ihme, että olen tolpillani"

Entinen am­mat­ti­kiek­koi­li­ja Esa Kes­ki­nen kärsi vuosia kroo­ni­ses­ta suo­lis­to­sai­rau­des­ta, kunnes isä antoi kal­lis­ar­voi­sen vinkin – "On ihme, että olen tol­pil­la­ni"

20.04.2021 12:39 1
Tilaajille
Terve, viisikymppinen mies joutui hiihtoladulta ohitusleikkaukseen – "Kohtaloaan ei pidä jäädä surkuttelemaan, kohtaus opetti nauttimaan elämästä ja ihmisten läheisyydestä"

Terve, vii­si­kymp­pi­nen mies joutui hiih­to­la­dul­ta ohi­tus­leik­kauk­seen – "Koh­ta­loaan ei pidä jäädä sur­kut­te­le­maan, kohtaus opetti naut­ti­maan elä­mäs­tä ja ih­mis­ten lä­hei­syy­des­tä"

18.04.2021 11:55
Tilaajille
Pysähdy oikeasti miettimään parikin kertaa ennen kuin ostat koiranpennun – sirutuksen toivotaan estävän pentutehtailua

Pysähdy oi­keas­ti miet­ti­mään parikin kertaa ennen kuin ostat koi­ran­pen­nun – si­ru­tuk­sen toi­vo­taan estävän pen­tu­teh­tai­lua

18.04.2021 11:52
Tilaajille
Linturetkelle voi lähteä vähin varustein – Tärkeimmät perushankinnat ovat kiikarit ja lintukirja

Lin­tu­ret­kel­le voi lähteä vähin va­rus­tein – Tär­keim­mät pe­rus­han­kin­nat ovat kii­ka­rit ja lin­tu­kir­ja

18.04.2021 07:30
Tilaajille
Päiväkirja: Monttu auki melkein mielellään
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Monttu auki melkein mie­lel­lään

17.04.2021 07:06
Tilaajille
Päiväkirja: Aamuja ja haaveita
Kolumni Veera Syväjärvi

Päi­vä­kir­ja: Aamuja ja haa­vei­ta

14.04.2021 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Haluaisin olla viherpeukalo – jopa anopinkieli on kuollut hoivissani
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Ha­luai­sin olla vi­her­peu­ka­lo – jopa ano­pin­kie­li on kuollut hoi­vis­sa­ni

10.04.2021 19:03
Tilaajille
Päiväkirja: Nuotiolla istuvat nyt nekin, jotka eivät ole sitä aiemmin tehneet
Kolumni Pekka Mauno

Päi­vä­kir­ja: Nuo­tiol­la istuvat nyt nekin, jotka eivät ole sitä aiemmin tehneet

08.04.2021 07:30 1
Tilaajille
Surauta smoothie sulavasti – valitse neste järjellä ja hyödynnä ruskeapilkkuiset banaanit oikein: löydä omasi neljästä ihanasta reseptivaihtoehdosta

Surauta smoot­hie su­la­vas­ti – valitse neste jär­jel­lä ja hyö­dyn­nä rus­kea­pilk­kui­set ba­naa­nit oikein: löydä omasi nel­jäs­tä iha­nas­ta re­sep­ti­vaih­to­eh­dos­ta

08.04.2021 06:30
Tilaajille
Justus Paulaniemi voisi elää pelkillä ranskanperunoilla – Valikoiva syöminen on lapsilla yleensä harmitonta, mutta joskus siihen voi olla hoitoa vaativa syy

Justus Pau­la­nie­mi voisi elää pel­kil­lä rans­kan­pe­ru­noil­la – Va­li­koi­va syö­mi­nen on lap­sil­la yleensä har­mi­ton­ta, mutta joskus siihen voi olla hoitoa vaativa syy

05.04.2021 10:19
Tilaajille
Pekka Lehtonen saattaa tahattomasti läiskiä itseään, seistä käsillään kaupassa tai huutaa pihalla keskellä yötä, nyt hän haluaa kertoa syyn oireille – "Kun ei tiedetä, jälleen kerran oli joku soittanut poliisit"

Pekka Leh­to­nen saattaa ta­hat­to­mas­ti läiskiä it­seään, seistä kä­sil­lään kau­pas­sa tai huutaa pihalla kes­kel­lä yötä, nyt hän haluaa kertoa syyn oi­reil­le – "Kun ei tie­de­tä, jälleen kerran oli joku soit­ta­nut po­lii­sit"

04.04.2021 18:06
Tilaajille
Keväthuolto antaa kodin viherkasveille uutta puhtia – Helsingin yliopiston ylipuutarhuri kertoo 12 hoitovinkkiä: "Ja hups, sepäs kasvaa"

Ke­vät­huol­to antaa kodin vi­her­kas­veil­le uutta puhtia – Hel­sin­gin yli­opis­ton yli­puu­tar­hu­ri kertoo 12 hoi­to­vink­kiä: "Ja hups, sepäs kasvaa"

02.04.2021 08:00
Tilaajille
Päiväkirja: Puuroa fetalla, puuroa vanhalla jogurtilla, puuroa jääkaappikylmänä – kukin taaplaa tavallaan
Kolumni Miila Kankaanranta

Päi­vä­kir­ja: Puuroa fe­tal­la, puuroa van­hal­la jo­gur­til­la, puuroa jää­kaap­pi­kyl­mä­nä – kukin taaplaa ta­val­laan

31.03.2021 06:00
Tilaajille