Kemin kaupunginteatterin säästöt: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

Perheyritykset: Sa­vu­kos­ke­lai­nen Ko­ne-Vir­ta aloitti pol­ku­pyö­ris­tä ja lo­pet­taa mön­ki­jöi­hin

Pääkirjoitus: Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Hyvä elämä

Päiväkirja: Yhä vielä juureton leipäni
Tilaajille
Kolumni
Elina Melamies

Päi­vä­kir­ja: Yhä vielä juu­re­ton leipäni

09:00
Snapchatissa nuorille tarjotaan avoimesti päihteitä ja hakupalveluita, paljastaa selvitys – nuoret näkevät erityisesti nikotiinituotteet arkipäiväisinä

Snapc­ha­tis­sa nuo­ril­le tar­jo­taan avoi­mes­ti päih­tei­tä ja ha­ku­pal­ve­lui­ta, pal­jas­taa sel­vi­tys – nuoret näkevät eri­tyi­ses­ti ni­ko­tii­ni­tuot­teet ar­ki­päi­väi­si­nä

20.01.2022 13:00
Tilaajille
Väitöstutkimus: Pelivideoiden katsominen ja tekeminen ovat jo yhtä tärkeää kuin itse  pelaaminen

Väi­tös­tut­ki­mus: Pe­li­vi­deoi­den kat­so­mi­nen ja te­ke­mi­nen ovat jo yhtä tärkeää kuin itse pe­laa­mi­nen

20.01.2022 11:56
Tilaajille
Leipää, leipää, enemmän leipää – itse tehty, vastapaistettu leipä on elämän ylellisyys, johon meistä jokaisella on varaa

Leipää, leipää, enemmän leipää – itse tehty, vas­ta­pais­tet­tu leipä on elämän ylel­li­syys, johon meistä jo­kai­sel­la on varaa

20.01.2022 06:30
Tilaajille
"Miksi aivan järkevät ihmiset menevät vapaaehtoisesti kylmään veteen" – Heli Sillanpää tietää vastauksen tutkijan ihmettelyyn

"Miksi aivan jär­ke­vät ihmiset menevät va­paa­eh­toi­ses­ti kylmään veteen" – Heli Sil­lan­pää tietää vas­tauk­sen tut­ki­jan ih­met­te­lyyn

17.01.2022 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Keski-ikäinen, joka kiipesi vuorelle ja unohti ryppyvoiteet
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Kes­ki-ikäi­nen, joka kiipesi vuo­rel­le ja unohti ryp­py­voi­teet

17.01.2022 06:00
Tilaajille
Roskisvärjäys kierrättää ja yllättää – Taitoliiton vuoden 2022 käsityötekniikka on värjäys luonnonväreillä: se on myös ekoteko, sillä väriaineet löytyvät omasta biojäteastiasta

Ros­kis­vär­jäys kier­rät­tää ja yl­lät­tää – Tai­to­lii­ton vuoden 2022 kä­si­työ­tek­niik­ka on värjäys luon­non­vä­reil­lä: se on myös eko­te­ko, sillä vä­ri­ai­neet löy­ty­vät omasta bio­jä­te­as­tias­ta

15.01.2022 10:24
Tilaajille
Päiväkirja: Ruutumatkailu jatkuu ja jatkuu
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Ruu­tu­mat­kai­lu jatkuu ja jatkuu

15.01.2022 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Anopin lainaamassa istuma-ammeessa saan yhteyden moraalisesti arveluttavaan modernistiin, joka olin entisessä elämässäni
Kolumni Sonja Huhtaniska

Päi­vä­kir­ja: Anopin lai­naa­mas­sa is­tu­ma-am­mees­sa saan yh­tey­den mo­raa­li­ses­ti ar­ve­lut­ta­vaan mo­der­nis­tiin, joka olin en­ti­ses­sä elä­mäs­sä­ni

14.01.2022 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Tuntematon lentävä esine
Kolumni Elina Sonkajärvi

Päi­vä­kir­ja: Tun­te­ma­ton lentävä esine

11.01.2022 06:15 1
Tilaajille
Päiväkirja: Pistin itseni kuukaudeksi testiin
Kolumni Mikko Kinisjärvi

Päi­vä­kir­ja: Pistin itseni kuu­kau­dek­si testiin

08.01.2022 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Ihmisten matka
Kolumni Hanna-Mari Räsänen

Päi­vä­kir­ja: Ih­mis­ten matka

06.01.2022 07:00
Tilaajille
Herkulliset arkisuosikit eivät kaipaa lihaa – Tässä neljä suunnitteluvinkkiä ja kolme kasvisreseptiä, joilla helpotat kiirettä

Her­kul­li­set ar­ki­suo­si­kit eivät kaipaa lihaa – Tässä neljä suun­nit­te­lu­vink­kiä ja kolme kas­vis­re­sep­tiä, joilla hel­po­tat kii­ret­tä

06.01.2022 06:30 1
Tilaajille
Päiväkirja: Ystävä ihan eri heimosta
Kolumni Armi Auvinen

Päi­vä­kir­ja: Ystävä ihan eri hei­mos­ta

04.01.2022 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Tilinteon hetki on juuri nyt
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Ti­lin­teon hetki on juuri nyt

31.12.2021 07:00
Tilaajille
"Mikä tämä on?" 3-vuotias Tushara osaa neljää kieltä ja kyselee koko ajan – Kokeile, oletko säilyttänyt tämän hyvinvoinnille tärkeän ominaisuuden

"Mikä tämä on?" 3-vuo­tias Tushara osaa neljää kieltä ja kyselee koko ajan – Ko­kei­le, oletko säi­lyt­tä­nyt tämän hy­vin­voin­nil­le tärkeän omi­nai­suu­den

27.12.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Hissimatkan verran nostalgiaa
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: His­si­mat­kan verran nos­tal­giaa

26.12.2021 18:00
Tilaajille
Mitä eroa on lumikengällä, liukulumikengällä ja metsäsuksella? Kaikilla on oma käyttötarkoituksensa, eikä mikään niistä ole paras joka tilanteessa

Mitä eroa on lu­mi­ken­gäl­lä, liu­ku­lu­mi­ken­gäl­lä ja met­sä­suk­sel­la? Kai­kil­la on oma käyt­tö­tar­koi­tuk­sen­sa, eikä mikään niistä ole paras joka ti­lan­tees­sa

27.12.2021 13:14 8
Tilaajille
Eläinlääkäri antaa ohjeita juhlapyhien viettoon lemmikin kanssa – hopealangat ja kinkkuverkot aiheuttavat leikkauksia, painevaatteesta apua paukkuihin

Eläin­lää­kä­ri antaa ohjeita juh­la­py­hien viet­toon lem­mi­kin kanssa – ho­pea­lan­gat ja kink­ku­ver­kot ai­heut­ta­vat leik­kauk­sia, pai­ne­vaat­tees­ta apua pauk­kui­hin

24.12.2021 16:41
Tilaajille
Päiväkirja: Elämäni joulupukit
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: Elämäni jou­lu­pu­kit

24.12.2021 07:04
Tilaajille
Päiväkirja: Anna jouluna muille ruokarauha
Kolumni Jenna Louhela

Päi­vä­kir­ja: Anna jouluna muille ruo­ka­rau­ha

23.12.2021 07:00 1
Tilaajille
Jos perinteinen jouluruoka kyllästyttää, kokeile kampasimpukoita ja maailman herkullisimmaksi listattua lihapataa

Jos pe­rin­tei­nen jou­lu­ruo­ka kyl­läs­tyt­tää, kokeile kam­pa­sim­pu­koi­ta ja maail­man her­kul­li­sim­mak­si lis­tat­tua li­ha­pa­taa

23.12.2021 06:30
Tilaajille
Katso, kuinka upea joulu syntyy vaikka risukasaan – Katja Kannisto sairastui vakavasti ja juhlat anoppilassa vaihtuivat erinäköiseen kotijouluun

Katso, kuinka upea joulu syntyy vaikka ri­su­ka­saan – Katja Kan­nis­to sai­ras­tui va­ka­vas­ti ja juhlat anop­pi­las­sa vaih­tui­vat eri­nä­köi­seen ko­ti­jou­luun

23.12.2021 06:30
Tilaajille
Elää voi epidemiassakin
Kolumni Petteri Holma

Elää voi epi­de­mias­sa­kin

20.12.2021 05:15 1
Tilaajille
Joulunvietto ei ole jokaiselle lapselle iloinen asia, vaan osaa se ahdistaa – MLL:n lasten ja nuorten puhelin ja chat toimivat myös joulun ajan

Jou­lun­viet­to ei ole jo­kai­sel­le lap­sel­le iloinen asia, vaan osaa se ah­dis­taa – MLL:n lasten ja nuorten puhelin ja chat toi­mi­vat myös joulun ajan

18.12.2021 14:54
Joulu saapui kotiin jo marraskuussa – Olkkosen perheessä asuu jouluttaja, mutta uuden vuoden näkee koristeista korkeintaan joulukuusi

Joulu saapui kotiin jo mar­ras­kuus­sa – Olk­ko­sen per­hees­sä asuu jou­lut­ta­ja, mutta uuden vuoden näkee ko­ris­teis­ta kor­kein­taan jou­lu­kuu­si

18.12.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Vahva kokemus, joka haalistui
Kolumni Pekka Rytkönen

Päi­vä­kir­ja: Vahva ko­ke­mus, joka haa­lis­tui

17.12.2021 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Hanskalokeron nimi ei ole sattumaa
Kolumni Sammeli Harve

Päi­vä­kir­ja: Hans­ka­lo­ke­ron nimi ei ole sat­tu­maa

16.12.2021 07:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Pääministerin pääpäivä päättyi kohuun
Kolumni Ville Hyötylä

Päi­vä­kir­ja: Pää­mi­nis­te­rin pää­päi­vä päättyi kohuun

14.12.2021 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Autolla ei kannata ajaa talvella alle kymmenen kilometrin matkaa – nämä asiat olen oppinut autoilusta
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Autolla ei kannata ajaa tal­vel­la alle kym­me­nen ki­lo­met­rin matkaa – nämä asiat olen oppinut au­toi­lus­ta

13.12.2021 07:00 2
Tilaajille