Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Hyvä elämä

Erilaisia unihäiriöitä on lähes sata, mutta somnologi Janne Kanervisto tarjoaa lohtua niistä kärsiville: "Kaikkiin unihäiriöihin pystytään vaikuttamaan elintavoilla"
Tilaajille

Eri­lai­sia uni­häi­riöi­tä on lähes sata, mutta som­no­lo­gi Janne Ka­ner­vis­to tarjoaa lohtua niistä kär­si­vil­le: "Kaik­kiin uni­häi­riöi­hin pys­ty­tään vai­kut­ta­maan elin­ta­voil­la"

07:30
Päiväkirja: Häpeä lievittyy yhdessä nauramalla
Kolumni Jenna Louhela

Päi­vä­kir­ja: Häpeä lie­vit­tyy yhdessä nau­ra­mal­la

24.10.2021 20:00
Tilaajille
Päiväkirja: Jäähyväisten jälkeen
Kolumni Aleksi Pohjola

Päi­vä­kir­ja: Jää­hy­väis­ten jälkeen

23.10.2021 05:30 1
Tilaajille
Päiväkirja: Minun vain elämääni
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: Minun vain elä­mää­ni

22.10.2021 06:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Paras päätös ikinä
Kolumni Tiia Haapakangas

Päi­vä­kir­ja: Paras päätös ikinä

21.10.2021 08:22
Tilaajille
Monikäyttöinen myskikurpitsa hurmaa sesongin resepteissä – näin hyödynnät koko hedelmän siemeniä myöten

Mo­ni­käyt­töi­nen mys­ki­kur­pit­sa hurmaa se­son­gin re­sep­teis­sä – näin hyö­dyn­nät koko he­del­män sie­me­niä myöten

21.10.2021 06:30
Tilaajille
Tiedätkö oman sähkönkulutuksesi? Juha Säkkinen osti mökilleen ilmalämpöpumpun pienentääkseen sähkölaskua – "Nyt hinnannousu on niin rajua, että lämmön laskeminen ei riitä"

Tie­dät­kö oman säh­kön­ku­lu­tuk­se­si? Juha Säk­ki­nen osti mö­kil­leen il­ma­läm­pö­pum­pun pie­nen­tääk­seen säh­kö­las­kua – "Nyt hin­nan­nou­su on niin rajua, että lämmön las­ke­mi­nen ei riitä"

19.10.2021 22:09 11
Tilaajille
Päiväkirja: Pidä liikkuessa puhelin taskussa
Kolumni Jussi Saarela

Päi­vä­kir­ja: Pidä liik­kues­sa puhelin tas­kus­sa

19.10.2021 19:00 1
Tilaajille
Tahattomasti lapseton saattaa kokea vahvoja kielteisiä tunteita ja eristäytyä: "Minä olen joka ryhmässä hylkiö"

Ta­hat­to­mas­ti lap­se­ton saattaa kokea vahvoja kiel­tei­siä tun­tei­ta ja eris­täy­tyä: "Minä olen joka ryh­mäs­sä hylkiö"

19.10.2021 17:03 3
Tilaajille
Susanna vaelsi sylivauvan kanssa Karhunkierroksen – tempaukset innostavat muita äitejä, mutta negatiivistakin palautetta tulee: "Mikä äidillä on vialla, kun lapsi  viedään metsään?"

Susanna vaelsi sy­li­vau­van kanssa Kar­hun­kier­rok­sen – tem­pauk­set in­nos­ta­vat muita äitejä, mutta ne­ga­tii­vis­ta­kin pa­lau­tet­ta tulee: "Mikä äidillä on vialla, kun lapsi viedään met­sään?"

18.10.2021 17:21 2
Tilaajille
Päiväkirja: Vanhemmat, älkää antako surusilmien hämätä – myönnän vääntäneeni tekoitkua ruokapöydässä
Kolumni Sonja Huhtaniska

Päi­vä­kir­ja: Van­hem­mat, älkää antako su­ru­sil­mien hämätä – myönnän vään­tä­nee­ni te­ko­it­kua ruo­ka­pöy­däs­sä

18.10.2021 06:30
Tilaajille
Ruokabloggaaja Jenni Häyrinen kokkaa kotona niin paljon, että liesituulettimen on oltava tehokas – tällaisia kokemuksia hänellä on hittituotteesta

Ruo­ka­blog­gaa­ja Jenni Häy­ri­nen kokkaa kotona niin paljon, että lie­si­tuu­let­ti­men on oltava tehokas – täl­lai­sia ko­ke­muk­sia hänellä on hit­ti­tuot­tees­ta

16.10.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Lapsen silmin kaupunki on pelkkää taloa talon perään ja paikka, josta puuttuu leikki
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Päi­vä­kir­ja: Lapsen silmin kau­pun­ki on pelkkää taloa talon perään ja paikka, josta puuttuu leikki

15.10.2021 07:00
Tilaajille
Perinteistä ruokaa kasvismaidoista – näin hamppujuusto, kermainen uunipuuro, mantelisoppa, metsäpata ja sienikantsikka valmistuvat ilman eläinperäisiä tuotteita

Pe­rin­teis­tä ruokaa kas­vis­mai­dois­ta – näin hamp­pu­juus­to, ker­mai­nen uu­ni­puu­ro, man­te­li­sop­pa, met­sä­pa­ta ja sie­ni­kant­sik­ka val­mis­tu­vat ilman eläin­pe­räi­siä tuot­tei­ta

14.10.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Veikko oli 13 vuotta kateissa, ennen kuin tuli takaisin – tarina voimaannuttaa kuin Jäniksen vuosi
Kolumni Risto Pyykkö

Päi­vä­kir­ja: Veikko oli 13 vuotta ka­teis­sa, ennen kuin tuli ta­kai­sin – tarina voi­maan­nut­taa kuin Jä­nik­sen vuosi

13.10.2021 07:30 1
Tilaajille
Tulevaisuuden väriaineet saadaan sienistä ja marjoista – bioväreistä kertova näyttely avaa bioväriainetutkimuksen maailmaa ja sitä, millainen on tulevaisuuden väripaletti

Tu­le­vai­suu­den vä­ri­ai­neet saadaan sie­nis­tä ja mar­jois­ta – bio­vä­reis­tä kertova näyt­te­ly avaa bio­vä­ri­ai­ne­tut­ki­muk­sen maail­maa ja sitä, mil­lai­nen on tu­le­vai­suu­den vä­ri­pa­let­ti

12.10.2021 18:30
Tilaajille
Päiväkirja: Koko syksy meni läskiksi sitkeän miesflunssan takia
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Koko syksy meni läs­kik­si sitkeän mies­fluns­san takia

12.10.2021 05:00
Tilaajille
Valtakatu kokosi yhteen työväen, nuoret ja päättäjät – kosmonautti Juri Gagarinin vierailu oli tähtihetki vuonna 1961

Val­ta­ka­tu kokosi yhteen työ­väen, nuoret ja päät­tä­jät – kos­mo­naut­ti Juri Ga­ga­ri­nin vie­rai­lu oli täh­ti­het­ki vuonna 1961

11.10.2021 17:28
Tilaajille
Haalarit kertovat opiskelijan elämästä – juhlapuku voi paljastaa yksityiskohtia kantajansa huumorintajusta ja ihmissuhteista

Haa­la­rit ker­to­vat opis­ke­li­jan elä­mäs­tä – juh­la­pu­ku voi pal­jas­taa yk­si­tyis­koh­tia kan­ta­jan­sa huu­mo­rin­ta­jus­ta ja ih­mis­suh­teis­ta

11.10.2021 09:08 6
Tilaajille
Kotiunivormua kukaan ei pääse arvostelemaan, joten pukeudu rohkeasti collegeen ja villasukkiin – oululaisartisti Sana ei tarvitse kotona edes housuja

Ko­ti­uni­vor­mua kukaan ei pääse ar­vos­te­le­maan, joten pukeudu roh­keas­ti col­le­geen ja vil­la­suk­kiin – ou­lu­lais­ar­tis­ti Sana ei tar­vit­se kotona edes housuja

09.10.2021 06:30
Tilaajille
Emilia Syväniemen opiskelijayksiöstä tehtiin viihtyisä koti – apuna sisustussuunnittelijan värivalinnat

Emilia Sy­vä­nie­men opis­ke­li­ja­yk­siös­tä tehtiin viih­tyi­sä koti – apuna si­sus­tus­suun­nit­te­li­jan vä­ri­va­lin­nat

07.10.2021 16:04
Tilaajille
Suklaa selättää kaamoksenkin – räntäsade unohtuu, kun dippaat marjoja ja hedelmiä valkosuklaaseen tai teet itse Daimia

Suklaa se­lät­tää kaa­mok­sen­kin – rän­tä­sa­de unoh­tuu, kun dippaat marjoja ja he­del­miä val­ko­suk­laa­seen tai teet itse Daimia

07.10.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: En voittanut arvonnassa
Kolumni Mikko Kinisjärvi

Päi­vä­kir­ja: En voit­ta­nut ar­von­nas­sa

04.10.2021 07:00
Tilaajille
Lähisukulainen haukkui "rumat kuvat" ja katkaisi välit – Terhi Elomaa ei ole katunut päivääkään tatuointeja, jotka ovat hänelle tapa ilmaista itseään

Lä­hi­su­ku­lai­nen haukkui "rumat kuvat" ja kat­kai­si välit – Terhi Elomaa ei ole katunut päi­vää­kään ta­tuoin­te­ja, jotka ovat hänelle tapa il­mais­ta itseään

04.10.2021 06:30 3
Tilaajille
Päiväkirja: Vartaloni ei ole sinun asiasi – Joskus ystävällisyys ja ymmärrys vaativat sitä, että ollaankin hiljaa
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Var­ta­lo­ni ei ole sinun asiasi – Joskus ys­tä­väl­li­syys ja ym­mär­rys vaa­ti­vat sitä, että ol­laan­kin hiljaa

01.10.2021 07:00 2
Tilaajille
Edullisista ja terveellisistä juureksista syntyy herkkää ja kaunista – Näillä resepteillä saat kotimaisten juuresten parhaat maut esiin

Edul­li­sis­ta ja ter­veel­li­sis­tä juu­rek­sis­ta syntyy herkkää ja kau­nis­ta – Näillä re­sep­teil­lä saat ko­ti­mais­ten juu­res­ten parhaat maut esiin

30.09.2021 06:30
Tilaajille
Rovaniemellä muistetaan ikäihmisiä korteilla ja kirjeillä

Ro­va­nie­mel­lä muis­te­taan ikä­ih­mi­siä kor­teil­la ja kir­jeil­lä

27.09.2021 14:33
Tilaajille
Päiväkirja: Kun ikävä on jo lähtiessä, paikassa on jotain erityisen tärkeää
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Kun ikävä on jo läh­ties­sä, pai­kas­sa on jotain eri­tyi­sen tärkeää

27.09.2021 06:39
Tilaajille
Päiväkirja: Katse kaukaisuuteen
Kolumni Terttu Pohtila

Päi­vä­kir­ja: Katse kau­kai­suu­teen

25.09.2021 07:30
Tilaajille
HEROVID. Paula Ranta rakentaa kehoa

HE­RO­VID. Paula Ranta ra­ken­taa kehoa

24.09.2021 07:55
Tilaajille