Hyvä elämä

Päiväkirja: Malttaisinpa joogata
Tilaajille
Kolumni
Elina Sonkajärvi

Päi­vä­kir­ja: Malt­tai­sin­pa joogata

08.06.2021 07:00
Päiväkirja: Lyödäänkö vetoa ja mennään jokeen joka ikinen päivä?
Kolumni Milla Sallinen

Päi­vä­kir­ja: Lyö­dään­kö vetoa ja mennään jokeen joka ikinen päivä?

06.06.2021 17:44
Tilaajille
Osa uushenkisistä yrittäjistä tekee työtään piilossa – Tutkija sukelsi kuudeksi vuodeksi kanavoinnin ja energiahoitojen maailmaan

Osa uus­hen­ki­sis­tä yrit­tä­jis­tä tekee työtään pii­los­sa – Tutkija sukelsi kuu­dek­si vuo­dek­si ka­na­voin­nin ja ener­gia­hoi­to­jen maail­maan

06.06.2021 17:09
Tilaajille
Lemmikeillä on useita vaaranpaikkoja kesäaikana kotona, matkalla ja mökillä – nämä asiat koirien, kissojen ja kanien omistajilla kannattaa ottaa huomioon

Lem­mi­keil­lä on useita vaa­ran­paik­ko­ja ke­sä­ai­ka­na kotona, mat­kal­la ja mökillä – nämä asiat koi­rien, kis­so­jen ja kanien omis­ta­jil­la kan­nat­taa ottaa huo­mioon

06.06.2021 10:05
Bengtskärin majakkasaarella oli ennen viiden perheen koti – nyt saarella asuu yrittäjäperhe ja matkailijoita läpi kesän majakanvartijoiden vanhoissa asunnoissa

Bengts­kä­rin ma­jak­ka­saa­rel­la oli ennen viiden perheen koti – nyt saa­rel­la asuu yrit­tä­jä­per­he ja mat­kai­li­joi­ta läpi kesän ma­ja­kan­var­ti­joi­den van­hois­sa asun­nois­sa

05.06.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Nukun nykyään päiväunia
Kolumni Emilia Laatikainen

Päi­vä­kir­ja: Nukun nykyään päi­vä­unia

03.06.2021 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Kerran valkolakkia juhlitaan
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Kerran val­ko­lak­kia juh­li­taan

02.06.2021 07:00
Tilaajille
Lupiinit ja kurtturuusut silmissä: Mitä pahaa upeassa lupiinissa on – Asiantuntija kertoo miksi vieraslajit pitää poistaa

Lu­pii­nit ja kurt­tu­ruu­sut sil­mis­sä: Mitä pahaa upeassa lu­pii­nis­sa on – Asian­tun­ti­ja kertoo miksi vie­ras­la­jit pitää poistaa

31.05.2021 10:28 7
Tilaajille
Mitä jos en osaa kuunnella? Aivotutkija kertoo, miksi ja miten äänikirjoja kannattaa käyttää – Ada-Julia Kunnari oppii ja rentoutuu yhdistämällä kuuntelua sekä lukemista

Mitä jos en osaa kuun­nel­la? Ai­vo­tut­ki­ja kertoo, miksi ja miten ää­ni­kir­jo­ja kan­nat­taa käyttää – Ada-Ju­lia Kunnari oppii ja ren­tou­tuu yh­dis­tä­mäl­lä kuun­te­lua sekä lu­ke­mis­ta

31.05.2021 06:30
Tilaajille
Rovaniemen ydinkeskustaan avataan uusi liike, joka on kirpputorin ja vaatemyymälän hybridi – Yrittäjät haluavat luoda vaihtoehdon pikamuodille

Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­taan avataan uusi liike, joka on kirp­pu­to­rin ja vaa­te­myy­mä­län hybridi – Yrit­tä­jät ha­lua­vat luoda vaih­to­eh­don pi­ka­muo­dil­le

30.05.2021 17:00
Tilaajille
Lappilaistaaperot coolisti arskoissa – lapsen silmät on syytä suojata auringon UV-valolta heti keväästä alkaen

Lap­pi­lais­taa­pe­rot coo­lis­ti ars­kois­sa – lapsen silmät on syytä suojata au­rin­gon UV-va­lol­ta heti ke­vääs­tä alkaen

30.05.2021 13:54
Tilaajille
Hilppa-siilille olisi käynyt köpelösti ilman avuliaita oululaisia – Asiantuntijan lempivinkki: "Mitä hoitamattomampi piha, sen paremmin siili voi"

Hilp­pa-sii­lil­le olisi käynyt kö­pe­lös­ti ilman avu­liai­ta ou­lu­lai­sia – Asian­tun­ti­jan lem­pi­vink­ki: "Mitä hoi­ta­mat­to­mam­pi piha, sen pa­rem­min siili voi"

30.05.2021 11:58
Tilaajille
Ministeriö kannattaa alle 18-vuotiaiden yöaikaisen ajelun rajoittamista – nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta koskeviin ehdotuksiin voi nyt ottaa kantaa

Mi­nis­te­riö kan­nat­taa alle 18-vuo­tiai­den yö­ai­kai­sen ajelun ra­joit­ta­mis­ta – nuorten kul­jet­ta­jien lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta kos­ke­viin eh­do­tuk­siin voi nyt ottaa kantaa

29.05.2021 18:37 1
Tilaajille
Päiväkirja: Lapissa asuvan mielestä etelän suunta on kauempana
Kolumni Pekka Mauno

Päi­vä­kir­ja: Lapissa asuvan mie­les­tä etelän suunta on kauem­pa­na

29.05.2021 11:48
Tilaajille
Ota haltuun veneilijän perussäännöt: Joka paatissa on oltava päällikkö ja pelkkiin teknisiin apuvälineisiin tuijottaminen voi viedä kiville

Ota haltuun ve­nei­li­jän pe­rus­sään­nöt: Joka paa­tis­sa on oltava pääl­lik­kö ja pelk­kiin tek­ni­siin apu­vä­li­nei­siin tui­jot­ta­mi­nen voi viedä kiville

29.05.2021 06:30
Tilaajille
Tiina Ollilainen herkistyi omalle kodille ja pahensi oireita siivoamalla entistä enemmän – Näin voit vähentää päivittäistä kemikaalikuormaa

Tiina Ol­li­lai­nen her­kis­tyi omalle kodille ja pahensi oireita sii­voa­mal­la entistä enemmän – Näin voit vä­hen­tää päi­vit­täis­tä ke­mi­kaa­li­kuor­maa

29.05.2021 06:30
Tilaajille
Moni huonekasvi on vaaraksi lemmikille –  Liljan kaikki osat, myös siitepöly, aiheuttavat kissalle hengenvaaran

Moni huo­ne­kas­vi on vaa­rak­si lem­mi­kil­le –  Liljan kaikki osat, myös sii­te­pö­ly, ai­heut­ta­vat kis­sal­le hen­gen­vaa­ran

27.05.2021 17:12 1
Tilaajille
Loihdi upea juhlatarjoilu vähällä vaivalla – Antipasteja voi tehdä niin suureen kuin pieneen juhlaan, eikä yhtä lajia tarvita kovin paljon

Loihdi upea juh­la­tar­joi­lu vähällä vai­val­la – An­ti­pas­te­ja voi tehdä niin suureen kuin pieneen juh­laan, eikä yhtä lajia tarvita kovin paljon

27.05.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Seikkailuja löytyy läheltä
Kolumni Jussi Saarela

Päi­vä­kir­ja: Seik­kai­lu­ja löytyy läheltä

26.05.2021 06:45
Tilaajille
9-vuotias Heli Kurjanen sai paksun siteen, kun kuukautiset alkoivat kesken koulupäivän – 15 vuotta myöhemmin hän suunnitteli suojan, jonka olisi itse halunnut jo aiemmin

9-vuo­tias Heli Kur­ja­nen sai paksun siteen, kun kuu­kau­ti­set al­koi­vat kesken kou­lu­päi­vän – 15 vuotta myö­hem­min hän suun­nit­te­li suojan, jonka olisi itse ha­lun­nut jo aiemmin

24.05.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Hirmupakkaset ja loputon helle
Kolumni Aleksi Pohjola

Päi­vä­kir­ja: Hir­mu­pak­ka­set ja loputon helle

23.05.2021 15:00 1
Tilaajille
Pyörävaras pyrkii tekemään kaupat yleisellä paikalla – poliisi kertoo, milloin käytetyn pyörän ostajalla tulisi hälytyskellojen soida

Pyö­rä­va­ras pyrkii te­ke­mään kaupat ylei­sel­lä pai­kal­la – poliisi kertoo, milloin käy­te­tyn pyörän os­ta­jal­la tulisi hä­ly­tys­kel­lo­jen soida

22.05.2021 11:01
Tilaajille
Päiväkirja: Luonnottoman pimeä yö ja muita kesäkeskusteluja
Kolumni Veera Syväjärvi

Päi­vä­kir­ja: Luon­not­to­man pimeä yö ja muita ke­sä­kes­kus­te­lu­ja

22.05.2021 10:30
Tilaajille
Koukutu kirjontaan, jos neulominen jo kyllästyttää – Anna Kilpeläinen sai inspiraation lahjakirjasta ja kirjoo nyt upeita tauluja

Koukutu kir­jon­taan, jos neu­lo­mi­nen jo kyl­läs­tyt­tää – Anna Kil­pe­läi­nen sai ins­pi­raa­tion lah­ja­kir­jas­ta ja kirjoo nyt upeita tauluja

22.05.2021 06:30
Tilaajille
Tunnetko jo sumakin? Kokeile sitä Lähi-idän keittiön salaattiin fattoushiin ja täytä leivät kevään vihreillä kasviksilla

Tun­net­ko jo su­ma­kin? Kokeile sitä Lä­hi-idän keit­tiön sa­laat­tiin fat­tous­hiin ja täytä leivät kevään vih­reil­lä kas­vik­sil­la

20.05.2021 06:30
Tilaajille
Nuoret suhtautuvat tupakkaan ja nuuskaan yhä kielteisemmin

Nuoret suh­tau­tu­vat tu­pak­kaan ja nuus­kaan yhä kiel­tei­sem­min

19.05.2021 21:11
Tilaajille
Päiväkirja: Tuimaa Tätiä kaiken kaveriksi
Kolumni Elina Melamies

Päi­vä­kir­ja: Tuimaa Tätiä kaiken ka­ve­rik­si

19.05.2021 19:39
Tilaajille
Päiväkirja: Kiitos metsäopiston, en tullut syntyneeksi Uuteen-Seelantiin
Kolumni Risto Pyykkö

Päi­vä­kir­ja: Kiitos met­säo­pis­ton, en tullut syn­ty­neek­si Uu­teen-See­lan­tiin

19.05.2021 07:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Muutin pois yksiöstä ja löysin aikuiselämäni parhaan asumismuodon
Kolumni Mari Molkoselkä

Päi­vä­kir­ja: Muutin pois yk­siös­tä ja löysin ai­kuis­elä­mä­ni parhaan asu­mis­muo­don

18.05.2021 07:00 2
Tilaajille
Päiväkirja: Pelillinen alamäki
Kolumni Juha Lampela

Päi­vä­kir­ja: Pe­lil­li­nen alamäki

17.05.2021 07:00
Tilaajille