Hyvä elämä

Tuhannet saavat kehoa kutkuttavia "tinglejä", kun Markus Patrikainen kuiskailee mikrofoniin – Miksi pintojen naputtelu ja lempeä juttelu rentouttaa monia?
Tilaajille

Tu­han­net saavat kehoa kut­kut­ta­via "ting­le­jä", kun Markus Pat­ri­kai­nen kuis­kai­lee mik­ro­fo­niin – Miksi pin­to­jen na­put­te­lu ja lempeä juttelu ren­tout­taa monia?

07:00
Aasinmaitoa, kiehuvaa vettä tai mehupaastoa syövän hoitoon – Vastuuttomat uskomushoitovideot leviävät Youtubessa

Aa­sin­mai­toa, kie­hu­vaa vettä tai me­hu­paas­toa syövän hoitoon – Vas­tuut­to­mat us­ko­mus­hoi­to­vi­deot le­viä­vät You­tu­bes­sa

22.09.2019 10:06
Uuvuttavatko työkiireet ja synkät säät jo nyt? – Jospa ottaisit pimeästä vuodenajasta ilon irti, sillä syksy on loistavaa aikaa, kun oikein oivaltaa

Uu­vut­ta­vat­ko työ­kii­reet ja synkät säät jo nyt? – Jospa ot­tai­sit pi­meäs­tä vuo­den­ajas­ta ilon irti, sillä syksy on lois­ta­vaa aikaa, kun oikein oi­val­taa

22.09.2019 08:00
Tilaajille
Tulikorit ja -padat yleistyvät kotipihoilla, mutta mistä puut? Polttopuiden hinnoissa ja laadussa on isoja eroja

Tu­li­ko­rit ja -padat yleis­ty­vät ko­ti­pi­hoil­la, mutta mistä puut? Polt­to­pui­den hin­nois­sa ja laa­dus­sa on isoja eroja

21.09.2019 08:00
Puhutaanpa ääneen: Mielen asioihin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niistä kehtaisi puhua

Pu­hu­taan­pa ääneen: Mielen asioi­hin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niistä keh­tai­si puhua

21.09.2019 07:30
Tilaajille
Jari saalisti naisia netissä, ravintoloissa ja kaduilla, ja päätyi heidän kanssaan sänkyyn – "Halusin seksiä koko ajan ja aina vain kovempia juttuja"

Jari saa­lis­ti naisia ne­tis­sä, ra­vin­to­lois­sa ja ka­duil­la, ja päätyi heidän kans­saan sänkyyn – "Ha­lu­sin seksiä koko ajan ja aina vain ko­vem­pia jut­tu­ja"

21.09.2019 06:00
Tilaajille
Ruskan hehkua ja tunturin avaruutta Montellilla – pieni autiotupa Pallastuntureilla reittien risteyksessä on suosittu retkikohde

Ruskan hehkua ja tun­tu­rin ava­ruut­ta Mon­tel­lil­la – pieni au­tio­tu­pa Pal­las­tun­tu­reil­la reit­tien ris­teyk­ses­sä on suo­sit­tu ret­ki­koh­de

18.09.2019 08:45
Mirja Söderman menetti hajuaistinsa kertarysäyksellä eikä haista enää mitään – Säännöllinen hajuharjoittelu tuo avun monille

Mirja Sö­der­man menetti ha­ju­ais­tin­sa ker­ta­ry­säyk­sel­lä eikä haista enää mitään – Sään­nöl­li­nen ha­ju­har­joit­te­lu tuo avun monille

16.09.2019 08:10
Manun pelikaverit muistelevat

Manun pe­li­ka­ve­rit muis­te­le­vat

16.09.2019 07:00
Tämä on jo totta: Sähköautoon saa ladattua 5 minuutissa sadan kilometrin sähköt – Pian Suomeenkin saapuvat ensimmäiset kohtuuhintaiset täyssähköautot

Tämä on jo totta: Säh­kö­au­toon saa la­dat­tua 5 mi­nuu­tis­sa sadan ki­lo­met­rin sähköt – Pian Suo­meen­kin saa­pu­vat en­sim­mäi­set koh­tuu­hin­tai­set täys­säh­kö­au­tot

14.09.2019 08:30
Hukutko kotipihan omenoihin? Näin hyödynnät hapokkaat hedelmät ruoanlaitossa ja säilöt vitamiinit talteen

Hukutko ko­ti­pi­han ome­noi­hin? Näin hyö­dyn­nät ha­pok­kaat he­del­mät ruoan­lai­tos­sa ja säilöt vi­ta­mii­nit talteen

12.09.2019 08:00
Tilaajille
"Ajattelin, että olen maailman lihavin tyttö" – Naiset kaipaavat kuviin kaikenkokoisia naisia, mutta kannustaako kehopositiivisuus lihomiseen?

"A­jat­te­lin, että olen maail­man lihavin tyttö" – Naiset kai­paa­vat kuviin kai­ken­ko­koi­sia naisia, mutta kan­nus­taa­ko ke­ho­po­si­tii­vi­suus li­ho­mi­seen?

09.09.2019 08:00
Lämmitin pidentää parvekekautta marraskuulle, mutta onko terassilämmitin turha energiasyöppö?

Läm­mi­tin pi­den­tää par­ve­ke­kaut­ta mar­ras­kuul­le, mutta onko te­ras­si­läm­mi­tin turha ener­gia­syöp­pö?

07.09.2019 09:00
Tilaajille
Tiesitkö, että kaali osaa varoittaa muita sadonkorjaajasta ja perunaa tappaa itse tuholaisen? – Kasveja ei pitäisi siirtää kasvupaikaltaan

Tie­sit­kö, että kaali osaa va­roit­taa muita sa­don­kor­jaa­jas­ta ja perunaa tappaa itse tu­ho­lai­sen? – Kasveja ei pitäisi siirtää kas­vu­pai­kal­taan

07.09.2019 07:00
Sofia Renard syntyi sydän oikealla puolella – Ei puhu, mutta liikkuu, paahtaa leipää ja muuttaa pian 18-vuotiaana omilleen äitinsä perustamaan hoivakotiin

Sofia Renard syntyi sydän oi­keal­la puo­lel­la – Ei puhu, mutta liik­kuu, paahtaa leipää ja muuttaa pian 18-vuo­tiaa­na omil­leen äitinsä pe­rus­ta­maan hoi­va­ko­tiin

07.09.2019 07:00
Tilaajille
Voimakkaasti allergisoivan kasvin siitepölyä saapui Suomeen: "Pujoallergikot saattavat saada oireita"

Voi­mak­kaas­ti al­ler­gi­soi­van kasvin sii­te­pö­lyä saapui Suo­meen: "Pu­joal­ler­gi­kot saat­ta­vat saada oi­rei­ta"

04.09.2019 20:32
Satu Ahlgren on aina nauttinut kovasta työnteosta, mutta yllättäen iskenyt vakava sairaus vei työt – "Syytin tautia kaikista vastoinkäymisistä"

Satu Ahlgren on aina naut­ti­nut kovasta työn­teos­ta, mutta yl­lät­täen iskenyt vakava sairaus vei työt – "Syytin tautia kai­kis­ta vas­toin­käy­mi­sis­tä"

01.09.2019 07:00
Tilaajille
Autoilua ja seikkailuja rakastava Timo Korpi aloitti vuosi sitten ankaran päästöpaaston, mutta kuinkas sitten kävikään? – Harkitsee nyt Corollansa romuttamista

Au­toi­lua ja seik­kai­lu­ja ra­kas­ta­va Timo Korpi aloitti vuosi sitten ankaran pääs­tö­paas­ton, mutta kuinkas sitten kä­vi­kään? – Har­kit­see nyt Co­rol­lan­sa ro­mut­ta­mis­ta

31.08.2019 07:00
Tilaajille
Stressi voi uuvuttaa myös perheen pienimmät – Lue vinkit, joilla saat ylikierroksilla käyvän lapsen rauhoittumaan

Stressi voi uu­vut­taa myös perheen pie­nim­mät – Lue vinkit, joilla saat yli­kier­rok­sil­la käyvän lapsen rau­hoit­tu­maan

26.08.2019 00:00
Tilaajille
Paula ja Toni Jaakola jakavat yrityksen ja kodin: "Kun vaihdoimme läpsystä, riitoja ei tullut" – Kahdesta bisnekseen liittyvästä asiasta ei kannata lipsua

Paula ja Toni Jaakola jakavat yri­tyk­sen ja kodin: "Kun vaih­doim­me läp­sys­tä, riitoja ei tullut" – Kah­des­ta bis­nek­seen liit­ty­väs­tä asiasta ei kannata lipsua

24.08.2019 09:00
Tilaajille
Kolumni: Käsi ylös, kuka on lämmittänyt eväänsä vanhassa jäätelörasiassa?

Ko­lum­ni: Käsi ylös, kuka on läm­mit­tä­nyt eväänsä van­has­sa jää­te­lö­ra­sias­sa?

24.08.2019 07:00
Tunnetko jo Italian saappaankärjen? Tropea on kuin Italia pienoiskoossa eikä siellä huku massaan

Tun­net­ko jo Italian saap­paan­kär­jen? Tropea on kuin Italia pie­nois­koos­sa eikä siellä huku massaan

23.08.2019 08:00
Tilaajille

Jo vä­häi­nen­kin lii­kun­ta lisää ikään­ty­nei­den ikää

22.08.2019 11:53
"Ensimmäinen ajatukseni oli, että selkä on ihan romuna" – Magneettikuva voi lisätä selkäkipuisen tuskaa

"En­sim­mäi­nen aja­tuk­se­ni oli, että selkä on ihan romuna" – Mag­neet­ti­ku­va voi lisätä sel­kä­ki­pui­sen tuskaa

19.08.2019 16:01
Merja Lohilahden eteisessä on joka päivä 12 hengen takit, pipot, pyöräilykypärät ja kymmenittäin kenkiä – muutama konsti auttaa pitämään järjestyksen

Merja Lo­hi­lah­den etei­ses­sä on joka päivä 12 hengen takit, pipot, pyö­räi­ly­ky­pä­rät ja kym­me­nit­täin kenkiä – muutama konsti auttaa pi­tä­mään jär­jes­tyk­sen

17.08.2019 08:00
Matkailu on tuonut mukanaan ympäristöongelmia: "Jos pieneen tuhannen asukkaan kylään Lapissa tulee yhtäkkiä bussilasteittain ihmisiä, voi kylän elämään tulla aika iso muutos"

Mat­kai­lu on tuonut mu­ka­naan ym­pä­ris­töon­gel­mia: "Jos pieneen tu­han­nen asuk­kaan kylään Lapissa tulee yht­äk­kiä bus­si­las­teit­tain ih­mi­siä, voi kylän elämään tulla aika iso muutos"

16.08.2019 07:00
Tunnelma syntyy valoilla – asiantuntija neuvoo, miten sisustat terassin edullisesti

Tun­nel­ma syntyy va­loil­la – asian­tun­ti­ja neuvoo, miten si­sus­tat te­ras­sin edul­li­ses­ti

10.08.2019 08:00
Tilaajille
Päiväkirja: Hyötypuutarhurin hyödyttömiä oheisajatuksia
Kolumni Miila Kankaanranta

Päi­vä­kir­ja: Hyö­ty­puu­tar­hu­rin hyö­dyt­tö­miä oheis­aja­tuk­sia

10.08.2019 08:00
Hammaseroosio on parantumaton vaurio, joka yleistyy Suomessa – mistä se johtuu ja miten sitä voi ehkäistä?

Ham­mas­eroo­sio on pa­ran­tu­ma­ton vaurio, joka yleis­tyy Suo­mes­sa – mistä se johtuu ja miten sitä voi eh­käis­tä?

06.08.2019 11:55

An­tai­sit­ko lapsen maistaa al­ko­ho­lia? – Tee­lu­si­kal­li­nen ei tapa, mutta THL:n tutkija vah­vis­taa, miksi nuo­rel­le ei koskaan kannata ostaa juomia

05.08.2019 08:00
Tilaajille