Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Hyvä elämä

Päiväkirja: Lapin ruskaruuhkassa mietin, mistä kaira alkaa?
Tilaajille
Kolumni
Katja Palmqvist

Päi­vä­kir­ja: Lapin rus­ka­ruuh­kas­sa mietin, mistä kaira alkaa?

21.09.2021 10:01
Moni kokeilee nykyään gluteenitonta ruokavaliota erilaisiin vaivoihin ja saa avun – viralliseksi hoitomuodoksi se on määritelty kuitenkin vain keliakiaan

Moni ko­kei­lee nykyään glu­tee­ni­ton­ta ruo­ka­va­lio­ta eri­lai­siin vai­voi­hin ja saa avun – vi­ral­li­sek­si hoi­to­muo­dok­si se on mää­ri­tel­ty kui­ten­kin vain ke­lia­kiaan

20.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Ruokahävikkiä syntyy eniten kotona – teemaviikolla pohditaan, miten hävikkiä voisi vähentää

Ruo­ka­hä­vik­kiä syntyy eniten kotona – tee­ma­vii­kol­la poh­di­taan, miten hä­vik­kiä voisi vä­hen­tää

17.09.2021 17:22 1
Tilaajille
Illallinen kuin suoraan teatterilavalta – Herman Kochin läpimurtoteoksen ironinen illallinen muuttuu aidoiksi resepteiksi tässä jutussa

Il­lal­li­nen kuin suoraan teat­te­ri­la­val­ta – Herman Kochin lä­pi­mur­to­teok­sen iro­ni­nen il­lal­li­nen muuttuu ai­doik­si re­sep­teik­si tässä jutussa

16.09.2021 06:30
Tilaajille
Sirkku Nuolemo rakasti auringonottoa vuosikymmeniä, kunnes tuli stoppi – nyt hän saa biologista lääkettä, joka pitää vaikeat iho-oireet kurissa

Sirkku Nuolemo rakasti au­rin­gon­ot­toa vuo­si­kym­me­niä, kunnes tuli stoppi – nyt hän saa bio­lo­gis­ta lää­ket­tä, joka pitää vaikeat iho-oi­reet kurissa

13.09.2021 06:30
Tilaajille
Tuliko kesän paahtavassa auringossa uusia luomia? Katso kuvista, millaisia luomia kannattaa käydä näyttämässä lääkärille

Tuliko kesän paah­ta­vas­sa au­rin­gos­sa uusia luomia? Katso ku­vis­ta, mil­lai­sia luomia kan­nat­taa käydä näyt­tä­mäs­sä lää­kä­ril­le

13.09.2021 06:30
Tilaajille
Kieli muuttuu koko ajan, ja sitä on joidenkin vaikea kestää – äidinkielenopettaja kannustaa käyttämään kieltä: "Ettei ainakaan virheiden pelosta jätettäisi kokonaan kirjoittamatta"

Kieli muuttuu koko ajan, ja sitä on joi­den­kin vaikea kestää – äi­din­kie­len­opet­ta­ja kan­nus­taa käyt­tä­mään kieltä: "Ettei ai­na­kaan vir­hei­den pelosta jä­tet­täi­si ko­ko­naan kir­joit­ta­mat­ta"

11.09.2021 18:03 1
Tilaajille
Katso-palvelu on suljettu – monilta yrityksiltä, yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä puuttuu yhä sähköiseen asiointiin vaadittavat Suomi.fi-valtuudet

Kat­so-pal­ve­lu on sul­jet­tu – monilta yri­tyk­sil­tä, yh­dis­tyk­sil­tä ja muilta yh­tei­söil­tä puuttuu yhä säh­köi­seen asioin­tiin vaa­dit­ta­vat Suo­mi.fi-val­tuu­det

11.09.2021 16:50
Tilaajille
Biotakka on usein ainoa mahdollisuus saada aito tuli kerrostaloon – Satu Urasto löysi kuitenkin aivan Rovaniemen keskustasta haavekodin, jossa on oikea vuolukivitakka

Bio­tak­ka on usein ainoa mah­dol­li­suus saada aito tuli ker­ros­ta­loon – Satu Urasto löysi kui­ten­kin aivan Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta haa­ve­ko­din, jossa on oikea vuo­lu­ki­vi­tak­ka

11.09.2021 13:27
Tilaajille
Päiväkirja: En luottanut ihmisiin, jotka yrittivät auttaa – siksi kivut ovat jatkuneet 16 vuotta
Kolumni Sonja Huhtaniska

Päi­vä­kir­ja: En luot­ta­nut ih­mi­siin, jotka yrit­ti­vät auttaa – siksi kivut ovat jat­ku­neet 16 vuotta

08.09.2021 20:02 2
Tilaajille
Päiväkirja: Reissuhaaveeni toteutuivat
Kolumni Jussi Saarela

Päi­vä­kir­ja: Reis­su­haa­vee­ni to­teu­tui­vat

08.09.2021 07:00 2
Tilaajille
Päiväkirja: Koiralle ei voi soitella, ja se on raskasta
Kolumni Ville Hyötylä

Päi­vä­kir­ja: Koi­ral­le ei voi soi­tel­la, ja se on ras­kas­ta

07.09.2021 07:05 3
Tilaajille
Tänään vietetään suomenhevosen päivää – Perinteinen työhevonen on saanut uusia töitä hevosajelutusten ja eläinterpian parissa

Tänään vie­te­tään suo­men­he­vo­sen päivää – Pe­rin­tei­nen työ­he­vo­nen on saanut uusia töitä he­vo­sa­je­lu­tus­ten ja eläin­ter­pian parissa

06.09.2021 10:00
Tilaajille
Päiväkirja: Hain tietoa, sain mainoksia tuotteista, joita mauttomampia tuskin on olemassa
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Päi­vä­kir­ja: Hain tietoa, sain mai­nok­sia tuot­teis­ta, joita maut­to­mam­pia tuskin on ole­mas­sa

06.09.2021 07:00 1
Tilaajille
Iho ei palaudu rajusta painonpudotuksesta – Ennen ja jälkeen -kuvista näkyy, miten vatsanpeitteiden korjausleikkaus kiristää elämää nähnyttä nahkaa

Iho ei palaudu rajusta pai­non­pu­do­tuk­ses­ta – Ennen ja jälkeen -ku­vis­ta näkyy, miten vat­san­peit­tei­den kor­jaus­leik­kaus ki­ris­tää elämää näh­nyt­tä nahkaa

06.09.2021 06:30
Tilaajille
Syksystä alkaa puutarhan kevät – nyt on hyvä aika leikata pensaita ja istuttaa uusia kasveja, mutta kannattaako lehtiä haravoida vai ei?

Syk­sys­tä alkaa puu­tar­han kevät – nyt on hyvä aika leikata pen­sai­ta ja is­tut­taa uusia kas­ve­ja, mutta kan­nat­taa­ko lehtiä ha­ra­voi­da vai ei?

04.09.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: En ymmärrä, miksi joku kulkee talvella nilkat paljaina, mutta ehkä pitäisi
Kolumni Miila Kankaanranta

Päi­vä­kir­ja: En ym­mär­rä, miksi joku kulkee tal­vel­la nilkat pal­jai­na, mutta ehkä pitäisi

04.09.2021 06:00
Tilaajille
Näillä eväillä kuljet suunnitellen kohti uutta ruokaviikkoa – joko tunnet preppauksen, joka tuo selkeyttä suomalaiseenkin arkeen?

Näillä eväillä kuljet suun­ni­tel­len kohti uutta ruo­ka­viik­koa – joko tunnet prep­pauk­sen, joka tuo sel­keyt­tä suo­ma­lai­seen­kin arkeen?

02.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Päiväkirja: 538 päivän matka Kaunispäältä
Kolumni Risto Pyykkö

Päi­vä­kir­ja: 538 päivän matka Kau­nis­pääl­tä

02.09.2021 06:10 1
Tilaajille
Päiväkirja: Kolme retkeä vesille kruunasi kesäloman lasten kanssa
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Kolme retkeä vesille kruu­na­si ke­sä­lo­man lasten kanssa

01.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Joululahjatoiveeni on reiällinen pyöräilykypärä
Kolumni Veera Syväjärvi

Päi­vä­kir­ja: Jou­lu­lah­ja­toi­vee­ni on reiäl­li­nen pyö­räi­ly­ky­pä­rä

31.08.2021 07:00
Tilaajille
Sanni Tikkinen nyrjäytti rantakivikossa nilkkansa, joka parani hitaasti – hän kokee saaneensa punavalosta apua, mutta näyttö vaikutuksesta puuttuu

Sanni Tik­ki­nen nyr­jäyt­ti ran­ta­ki­vi­kos­sa nilk­kan­sa, joka parani hi­taas­ti – hän kokee saa­neen­sa pu­na­va­los­ta apua, mutta näyttö vai­ku­tuk­ses­ta puuttuu

30.08.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Miksi en koskaan pysäköi taskuun
Kolumni Taru Salo

Päi­vä­kir­ja: Miksi en koskaan pysäköi taskuun

28.08.2021 09:53 1
Tilaajille
Lähes kaikkia huonekaluja voi vertailla ja ostaa helposti kotisohvalta – mutta pysähdy tarkistamaan nämä asiat ennen kuin painat tilaa-nappia

Lähes kaikkia huo­ne­ka­lu­ja voi ver­tail­la ja ostaa hel­pos­ti ko­ti­soh­val­ta – mutta pysähdy tar­kis­ta­maan nämä asiat ennen kuin painat ti­laa-nap­pia

28.08.2021 06:30
Tilaajille
Diabetestutkimus vei Juha Torkon Rovaniemeltä Saksaan – Toiveissa on, että sairauden synty voitaisiin joskus estää

Dia­be­tes­tut­ki­mus vei Juha Torkon Ro­va­nie­mel­tä Saksaan – Toi­veis­sa on, että sai­rau­den synty voi­tai­siin joskus estää

27.08.2021 16:59 1
Tilaajille
Joskus parasta on se, että on hankalaa – Parhaat lomamuistot eivät synny siitä, että on koko ajan kivaa
Kolumni Niina Lavia

Joskus parasta on se, että on han­ka­laa – Parhaat lo­ma­muis­tot eivät synny siitä, että on koko ajan kivaa

27.08.2021 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Ihana, kamala stressin pirulainen
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Ihana, kamala stres­sin pi­ru­lai­nen

26.08.2021 07:00
Tilaajille
Näin asettelet ruoan lautaselle niin kuin hienossa ravintolassa – kokosimme niksit onnistuneeseen pleittaukseen

Näin aset­te­let ruoan lau­ta­sel­le niin kuin hie­nos­sa ra­vin­to­las­sa – ko­ko­sim­me niksit on­nis­tu­nee­seen pleit­tauk­seen

26.08.2021 06:30
Tilaajille
Tulisijoista sisätiloihin purkautuva savu aiheuttaa vuosittain jopa satoja savuvahinkoja ja voi uhata henkeä – Lämmitys kannattaa aloittaa varoen

Tu­li­si­jois­ta si­sä­ti­loi­hin pur­kau­tu­va savu ai­heut­taa vuo­sit­tain jopa satoja sa­vu­va­hin­ko­ja ja voi uhata henkeä – Läm­mi­tys kan­nat­taa aloit­taa varoen

25.08.2021 10:26 1
Tilaajille
Päiväkirja: Tykkään itsestäni kun saan aikaan
Kolumni Maria Paldanius

Päi­vä­kir­ja: Tykkään it­ses­tä­ni kun saan aikaan

23.08.2021 20:27 1
Tilaajille