Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Hyvä elämä

Päiväkirja: Sodankäyntiä siivousvälineillä
Tilaajille
Kolumni
Terttu Pohtila

Päi­vä­kir­ja: So­dan­käyn­tiä sii­vous­vä­li­neil­lä

09:00
Kotiopetuksen suosio on lisääntynyt pandemia-aikana – Michelle-Marie Rasku: ”Kotikoulu oli meille viimeinen oljenkorsi"

Ko­tio­pe­tuk­sen suosio on li­sään­ty­nyt pan­de­mia-ai­ka­na – Mic­hel­le-Ma­rie Rasku: ”Ko­ti­kou­lu oli meille vii­mei­nen ol­jen­kor­si"

06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Hyvääkin parempi ystävä
Kolumni Armi Auvinen

Päi­vä­kir­ja: Hy­vää­kin parempi ystävä

26.11.2021 07:00
Tilaajille
Piristä pikkujoulua punaisilla kransseilla ja homejuustokakulla – glögin kanssa maistuu niin suolainen kuin makea

Piristä pik­ku­jou­lua pu­nai­sil­la krans­seil­la ja ho­me­juus­to­ka­kul­la – glögin kanssa maistuu niin suo­lai­nen kuin makea

25.11.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Mikä siellä silmäkulmassa kutittaa?
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Mikä siellä sil­mä­kul­mas­sa ku­tit­taa?

25.11.2021 13:47
Tilaajille
Päiväkirja: Matka menneisyyteen
Kolumni Hanna-Mari Räsänen

Päi­vä­kir­ja: Matka men­nei­syy­teen

23.11.2021 07:00 1
Tilaajille
Aikuisiän akne vaivaa erityisesti 25–50-vuotiaita naisia – Jenni Liikaoja ehti vaipua masennuksen partaalle ennen kuin löysi keinot, joilla pärjää

Ai­kui­siän akne vaivaa eri­tyi­ses­ti 25–50-vuo­tiai­ta naisia – Jenni Lii­kao­ja ehti vaipua ma­sen­nuk­sen par­taal­le ennen kuin löysi keinot, joilla pärjää

22.11.2021 06:30
Tilaajille
Retkiruoan ei tarvitse olla yksitoikkoista, sanovat rovaniemeläiset vegegurut

Ret­ki­ruoan ei tar­vit­se olla yk­si­toik­kois­ta, sanovat ro­va­nie­me­läi­set ve­ge­gu­rut

21.11.2021 19:30 4
Tilaajille
Päiväkirja: Golda Meirin näköinen nainen hissin edessä
Kolumni Risto Pyykkö

Päi­vä­kir­ja: Golda Meirin nä­köi­nen nainen hissin edessä

21.11.2021 09:00 1
Tilaajille
Joulu kelpaa, mutta pukki ei
Kolumni Riku Lavia

Joulu kelpaa, mutta pukki ei

20.11.2021 07:00 1
Tilaajille
Kausivaloja on kaupat pullollaan – Sisustussuunnittelija ymmärtää tuskan, jota moni kokee etsiessään tyylikkäitä ja muuhun valaistukseen sopivia tunnelmavaloja

Kau­si­va­lo­ja on kaupat pul­lol­laan – Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja ym­mär­tää tuskan, jota moni kokee et­sies­sään tyy­lik­käi­tä ja muuhun va­lais­tuk­seen sopivia tun­nel­ma­va­lo­ja

20.11.2021 06:30 2
Tilaajille
Stressi tuo purentakiskon monen opiskelijan suuhun – oululaisväitöksessä todettiin rentoutusmenetelmän tuovan lisähyötyä muihin fyysisiin oireisiin ja kehon kipuihin

Stressi tuo pu­ren­ta­kis­kon monen opis­ke­li­jan suu­hun – ou­lu­lais­väi­tök­ses­sä to­det­tiin ren­tou­tus­me­ne­tel­män tuovan li­sä­hyö­tyä muihin fyy­si­siin oi­rei­siin ja kehon ki­pui­hin

19.11.2021 14:28
Tilaajille
Päiväkirja: Voiko masennuksesta löytää jotakin hyvää?
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Voiko ma­sen­nuk­ses­ta löytää jotakin hyvää?

19.11.2021 05:30 1
Tilaajille
Pippuriset reseptit tuovat kaivattua vaihtelua marrasarkeen – Tunnistatko aidot pippurit muiden maustekasvien hedelmistä?

Pip­pu­ri­set re­sep­tit tuovat kai­vat­tua vaih­te­lua mar­ra­sar­keen – Tun­nis­tat­ko aidot pip­pu­rit muiden maus­te­kas­vien he­del­mis­tä?

18.11.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Klassikko tai ei mitään
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: Klas­sik­ko tai ei mitään

18.11.2021 06:00
Tilaajille
Päiväkirja: Finlandia haaveissani
Kolumni Jussi Saarela

Päi­vä­kir­ja: Fin­lan­dia haa­veis­sa­ni

17.11.2021 05:30
Tilaajille
Päiväkirja: Hitaan aamun reseptiin kuuluu tuijotusta, rapsutusta ja ulkoilua
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Hitaan aamun re­sep­tiin kuuluu tui­jo­tus­ta, rap­su­tus­ta ja ul­koi­lua

16.11.2021 05:45
Tilaajille
Keskivertokodissa on yli 10 000 tavaraa, joista yli puolet on käytössä ani harvoin – Katso ammattilaisten järjestelyvinkit ja selätä kaaos

Kes­ki­ver­to­ko­dis­sa on yli 10 000 ta­va­raa, joista yli puolet on käy­tös­sä ani harvoin – Katso am­mat­ti­lais­ten jär­jes­te­ly­vin­kit ja selätä kaaos

13.11.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Eilispäivän koordinaatit
Kolumni Jaana Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Ei­lis­päi­vän koor­di­naa­tit

12.11.2021 06:05
Tilaajille
Kokkaa kuin ranskalainen – tämä klassinen menu pysyy aina muodissa

Kokkaa kuin rans­ka­lai­nen – tämä klas­si­nen menu pysyy aina muo­dis­sa

11.11.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Aikamatka Jerry Cottonin kanssa
Kolumni Sammeli Harve

Päi­vä­kir­ja: Ai­ka­mat­ka Jerry Cot­to­nin kanssa

11.11.2021 05:30
Tilaajille
Päiväkirja: Joko saa ripustaa joulutähden?
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Joko saa ri­pus­taa jou­lu­täh­den?

10.11.2021 07:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Yksi kynttilä lisää haudalle
Kolumni Milla Sallinen

Päi­vä­kir­ja: Yksi kynt­ti­lä lisää hau­dal­le

06.11.2021 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Parhaat juhlat ovat parin näköiset ja siksi mustanpuhuvat häät tekivät vaikutuksen
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Parhaat juhlat ovat parin nä­köi­set ja siksi mus­tan­pu­hu­vat häät tekivät vai­ku­tuk­sen

04.11.2021 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Aamuvirkkujen autokratia, jossa nukkuminen tarkoittaa laiskuutta
Kolumni Hanna-Mari Räsänen

Päi­vä­kir­ja: Aa­mu­virk­ku­jen au­tok­ra­tia, jossa nuk­ku­mi­nen tar­koit­taa lais­kuut­ta

02.11.2021 07:30
Tilaajille
Päiväkirja: Kättelemättömät kämmenet eivät säikäyttäneet toista osapuolta
Kolumni Elina Melamies

Päi­vä­kir­ja: Kät­te­le­mät­tö­mät käm­me­net eivät säi­käyt­tä­neet toista osa­puol­ta

01.11.2021 21:30
Tilaajille
Villasukat kaikkiin elämän juhliin – Kati Rahikainen keksi, että sukistakin voi neuloa henkilökohtaiset

Vil­la­su­kat kaik­kiin elämän juhliin – Kati Ra­hi­kai­nen keksi, että su­kis­ta­kin voi neuloa hen­ki­lö­koh­tai­set

01.11.2021 17:30
Tilaajille
Polvivaivojen taustalla on usein kolme syytä – jalkapallomaajoukkue Huuhkajien fysioterapeutti näyttää polvia huoltavia harjoituksia

Pol­vi­vai­vo­jen taus­tal­la on usein kolme syytä – jal­ka­pal­lo­maa­jouk­kue Huuh­ka­jien fy­sio­te­ra­peut­ti näyttää polvia huol­ta­via har­joi­tuk­sia

01.11.2021 06:30
Tilaajille
Kellojen siirto voi laukaista unihäiriöitä ja lievän aikaerorasituksen – helpota tilannetta asiantuntijan neuvoilla

Kel­lo­jen siirto voi lau­kais­ta uni­häi­riöi­tä ja lievän ai­kae­ro­ra­si­tuk­sen – helpota ti­lan­net­ta asian­tun­ti­jan neu­voil­la

30.10.2021 17:00 3
Tilaajille
Omakanta taas rikollisten sumuverhona – älä klikkaa sähköpostin linkkiä

Oma­kan­ta taas ri­kol­lis­ten su­mu­ver­ho­na – älä klikkaa säh­kö­pos­tin linkkiä

30.10.2021 11:00 1
Tilaajille