Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Mistä tulee Lapin suurin puolue? Kuun­te­le myös, mikä pu­hut­taa ra­ja­kun­nis­sa vaalien alla

Kolumni: Yksi on juh­lis­ta poissa, kun Suomen toi­sek­si suurin kan­sal­lis­puis­to täyttää ta­sa­vuo­sia

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Gallup: Kuinka poik­keus­ai­ka on vai­kut­ta­nut kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin? – ”Kotona on vai­keam­pi kes­kit­tyä opis­ke­lui­hin”

-
Kuva: Albumikuva
Taija Timonen, 22, Lapin yliopisto, matkailututkimus

– Kandiseminaari järjestettiin etänä ja myös muuta opetusta ollaan hyödynnetty erilaisilla verkkoalustoilla, kuten Moodlessa. Välillä verkkoluentojen yhteydet pätkivät, mutta yleisesti ne ovat toimineet hyvin. Joidenkin kurssien hoitamisen osalta on jätetty paljon vastuuta opiskelijalle. Tuntuu, että hommia on enemmän.

-
Kuva: Albumikuva
Aaro Takala, 22, Lapin yliopisto, oikeustiede

– On tullut opiskeltua kotona eikä kirjastolla. Oikeustieteissä on paljon itsenäistä opiskelua ja verkkoluennot ovat mahdollistaneet joustavan itseopiskelun. Kevään opiskelijavaihto Italiassa keskeytyi, joten olen nyt tehnyt maisteriopintoja.

-
Kuva: Albumikuva
Eveliina Kallunki, 22, Lapin AMK, liiketalous

– Poikkeustilanne ei suoranaisesti ole vaikuttanut valmistumiseeni, ja opinnäytetyön esittely järjestettiin etänä ohjaajan kanssa. Lapin AMKissa hyödynnetään muutenkin paljon etäyhteyksiä, joten järjestely ei niinkään eronnut normaalitilanteesta.

-
Kuva: Albumikuva
Maiju Kettunen, 25, Lapin yliopisto, mediatiede

– Kotona on vaikeampi keskittyä opiskeluihin. Päivärytmi on epäsäännöllinen, joten aloitan usein opiskelun vasta iltapäivällä. Joidenkin kurssien tehtävänantoa on muutettu, sillä yliopiston tilat, kuten valokuvausstudio, eivät ole käytettävissä. Laadin tehtävälistan, jolta pyrin joka päivä tekemään yhden asian pois.

-
Kuva: Albumikuva
Markus Kumpula, 30, Lapin yliopisto, mediatiede

– Useat kurssit ovat projektiluontoisia, joten käytännön oppiminen on vaikeutunut yliopiston kaluston ja tilojen puuttumisen takia. Lähiopetuksessa on helpompi keskittyä ja myös vertaistoiminnan puute on vienyt motivaatioita. Toisaalta tehtävien palautusten venymisen takia on enemmän aikaa panostaa tehtäviin.