Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Avi myönsi luvan Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­tä­mi­sel­le – 70 mil­joo­nan in­ves­toin­nit riip­pu­vat nyt Metsä Fib­res­tä

Kemi

Aluehallintovirasto on myöntänyt luvan Kemin Ajoksen satamaan johtavan meriväylän syventämiselle.

Nykyinen kymmenen metrin väylä aiotaan syventää kahdentoista metrin kulkusyvyyteen, jos Metsä Fibre tekee investointipäätöksen Kemin biotuotetehtaasta. Uuden tehtaan sellutuotteet on määrä kuljettaa maailmalle Ajoksen sataman kautta.