Suomen vienti
Avi myönsi luvan Ajoksen meriväylän syventämiselle – 70 miljoonan investoinnit riippuvat nyt Metsä Fibrestä

Avi myönsi luvan Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­tä­mi­sel­le – 70 mil­joo­nan in­ves­toin­nit riip­pu­vat nyt Metsä Fib­res­tä

01.07.2020 15:00 2
Tilaajille
Outokumpu alensi tuntuvasti Fennovoima-omistuksensa arvoa – yhtiö uskoo sähkön pysyvän luultua halvempana tulevaisuudessa

Ou­to­kum­pu alensi tun­tu­vas­ti Fen­no­voi­ma-omis­tuk­sen­sa arvoa – yhtiö uskoo sähkön pysyvän luultua hal­vem­pa­na tu­le­vai­suu­des­sa

05.02.2020 09:45
Tilaajille
Suomen lakot ja lentotauko tuntuvat Kiinassa asti – apu ei mene perille, maine kärsii ja rahaa jää saamatta

Suomen lakot ja len­to­tau­ko tun­tu­vat Kii­nas­sa asti – apu ei mene pe­ril­le, maine kärsii ja rahaa jää saa­mat­ta

03.02.2020 15:01
Koronavirus pysäytti Lappsetin ison Kiina-diilin: "Emme odota sieltä tällä hetkellä tilauksia"

Ko­ro­na­vi­rus py­säyt­ti Lapp­se­tin ison Kii­na-dii­lin: "Emme odota sieltä tällä het­kel­lä ti­lauk­sia"

03.02.2020 16:06
Tilaajille
Pääkirjoitus: Viennin pikkujättiläinen Lappi on suuret valtionosuutensa ansainnut
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Viennin pik­ku­jät­ti­läi­nen Lappi on suuret val­tion­osuu­ten­sa an­sain­nut

16.01.2020 04:30
Tilaajille
Kiina alentaa satojen tuotteiden tuontitullimaksuja – Muutos koskee esimerkiksi pakastettua sianlihaa ja avokadoa

Kiina alentaa satojen tuot­tei­den tuon­ti­tul­li­mak­su­ja – Muutos koskee esi­mer­kik­si pa­kas­tet­tua sian­li­haa ja avo­ka­doa

23.12.2019 08:28
Lukijalta: Ilmastotoimet investointien ja kasvun ajuri
Lukijalta Mielipide Mika Lintilä

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­to­toi­met in­ves­toin­tien ja kasvun ajuri

06.11.2019 08:16
Tilaajille
Viedäänkö suomalaista sianlihaa kohta Venäjän läpi junalla Kiinaan? – Vientisopimus sisältää nyt myös jäähdytetyn lihan viennin, ja lisää on tulossa

Vie­dään­kö suo­ma­lais­ta sian­li­haa kohta Venäjän läpi junalla Kii­naan? – Vien­ti­so­pi­mus si­säl­tää nyt myös jääh­dy­te­tyn lihan vien­nin, ja lisää on tulossa

19.09.2019 22:24