juhannus: Mestari näyt­tää: näin helppoa kun­nol­li­sen sau­na­vas­tan teko on

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Yrityselämä
Outisen perunayritykselle löytyi jatkaja

Outisen pe­ru­na­yri­tyk­sel­le löytyi jatkaja

22.06.2022 20:49
Tilaajille
EU:n ajamalla koronapassilla on Suomessa vankka kannatus, mutta hallitus on harannut vastaan. Onko passi jo liian myöhässä?
Pääkirjoitus

EU:n aja­mal­la ko­ronapas­sil­la on Suo­mes­sa vankka kan­na­tus, mutta hal­li­tus on ha­ran­nut vas­taan. Onko passi jo liian myö­häs­sä?

31.07.2021 06:00 3
Tilaajille
Perheyritysten liiton puheenjohtajaksi valittu Algolin Alexander Bargum: "Nyt tarvitaan lisää rohkeita päätöksiä, jotta yritykset saisivat hyppylähdön uuteen kasvuun.”

Per­he­yri­tys­ten liiton pu­heen­joh­ta­jak­si valittu Algolin Ale­xan­der Bargum: "Nyt tar­vi­taan lisää roh­kei­ta pää­tök­siä, jotta yri­tyk­set sai­si­vat hyp­py­läh­dön uuteen kas­vuun.”

11.11.2020 14:42
Pantsarin Saha kirkasti toimintavisiotaan:  Päätuotteeksi valittiin painekyllästetty lauta, automatiikkaa uusittiin ja ulkomaan markkinoista luovuttiin  –toimitusjohtajakin haettiin perheen ulkopuolelta

Pant­sa­rin Saha kir­kas­ti toi­min­ta­vi­sio­taan: Pää­tuot­teek­si va­lit­tiin pai­ne­kyl­läs­tet­ty lauta, au­to­ma­tiik­kaa uu­sit­tiin ja ul­ko­maan mark­ki­nois­ta luo­vut­tiin –toi­mi­tus­joh­ta­ja­kin haet­tiin perheen ul­ko­puo­lel­ta

28.08.2020 19:40
Tilaajille
Lukijalta: Nyt on otettava askel uudistusten tielle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nyt on otet­ta­va askel uu­dis­tus­ten tielle

20.08.2020 05:00 2
Tilaajille
Lappilaisille työnantajille avattiin te-palveluiden maksuton puhelinpalvelu, käytössä kolmen kuukauden ajan

Lap­pi­lai­sil­le työn­an­ta­jil­le avat­tiin te-pal­ve­lui­den mak­su­ton pu­he­lin­pal­ve­lu, käy­tös­sä kolmen kuu­kau­den ajan

03.04.2020 21:54
Tilaajille
Monet opiskelevat elämänsä aikana toisen ammatin – Meri-Lapissa räätälöidään paljon koulutuksia yrityksille

Monet opis­ke­le­vat elä­män­sä aikana toisen ammatin – Me­ri-La­pis­sa rää­tä­löi­dään paljon kou­lu­tuk­sia yri­tyk­sil­le

20.01.2020 08:00
Tilaajille
Keminmaahan nousi todella kauas näkyvä mainostorni

Ke­min­maa­han nousi todella kauas näkyvä mai­nos­tor­ni

12.12.2019 11:31
Rovaniemen kehitys ei syrjinyt työntekijää – avi antoi neuvoja koko työpaikkaa koskien

Ro­va­nie­men kehitys ei syr­ji­nyt työn­te­ki­jää – avi antoi neuvoja koko työ­paik­kaa koskien

29.10.2019 14:13
Tilaajille
Rovaseudun Markkinakiinteistöjen toimitusjohtaja vaihtuu – Rouhiainen ei jatka tehtävässä

Ro­va­seu­dun Mark­ki­na­kiin­teis­tö­jen toi­mi­tus­joh­ta­ja vaihtuu – Rou­hiai­nen ei jatka teh­tä­väs­sä

07.10.2019 18:13
Tilaajille