Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Vesipelastus
Tulvan viemä vene aiheutti pelastustehtävän Kittilässä

Tulvan viemä vene ai­heut­ti pe­las­tus­teh­tä­vän Kit­ti­läs­sä

28.09.2023 10:17
Tilaajille
Poliisipartio pelasti väsyneen uimarin Tornionjoesta siviilivenettä käyttäen

Po­lii­si­par­tio pelasti vä­sy­neen uimarin Tor­nion­joes­ta si­vii­li­ve­net­tä käyt­täen

15.07.2023 10:59 2
Tilaajille

Ka­las­ta­mas­sa olleen miehen epäil­lään huk­ku­neen Kar­vias­sa

23.06.2023 17:37
Juhannuksen viettäjien turhat avunkiljaisut käynnistivät etsinnät Ylitornion Raanujärvellä

Ju­han­nuk­sen viet­tä­jien turhat avun­kil­jai­sut käyn­nis­ti­vät et­sin­nät Yli­tor­nion Raa­nu­jär­vel­lä

23.06.2023 08:25 5
Tilaajille
Rannasta karannut vene aiheutti ison viranomaisoperaation Kemijärvellä – pelastuslaitos kehottaa tarkistamaan veneiden kiinnitykset

Ran­nas­ta ka­ran­nut vene ai­heut­ti ison vi­ran­omais­ope­raa­tion Ke­mi­jär­vel­lä – pe­las­tus­lai­tos ke­hot­taa tar­kis­ta­maan ve­nei­den kiin­ni­tyk­set

16.05.2023 18:52
Tilaajille
Mies päätyi sillalta Kemijokeen Rovaniemen Saarenkylässä, poliisin partiot hakivat rantaan

Mies päätyi sil­lal­ta Ke­mi­jo­keen Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­läs­sä, po­lii­sin partiot hakivat rantaan

05.09.2022 12:41
Ihmisen pelastustehtävä osoittautui vääräksi hälytykseksi – vedessä kellui styroksia

Ihmisen pe­las­tus­teh­tä­vä osoit­tau­tui vää­räk­si hä­ly­tyk­sek­si – vedessä kellui sty­rok­sia

26.05.2022 17:19
Tilaajille
Pelastuslaitos hälytettiin yöllä vesipelastustehtävälle Rovaniemellä – ihminen pääsi omin avuin rantaan

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin yöllä ve­si­pe­las­tus­teh­tä­väl­le Ro­va­nie­mel­lä – ihminen pääsi omin avuin rantaan

21.08.2021 08:26
Kaksi henkilöä putosi veteen Hahtisaaren satamassa Kemissä – Meripelastusseuran pelastustyö päättyi elvytykseen

Kaksi hen­ki­löä putosi veteen Hah­ti­saa­ren sa­ta­mas­sa Kemissä – Me­ri­pe­las­tus­seu­ran pe­las­tus­työ päättyi el­vy­tyk­seen

05.07.2021 22:23
Tilaajille
Nainen hukkui Oulussa Valkiaisjärven uimarannalla – Poliisi: vedessä ollut menetti tajuntansa tuntemattomasta syystä

Nainen hukkui Oulussa Val­kiais­jär­ven ui­ma­ran­nal­la – Po­lii­si: vedessä ollut menetti ta­jun­tan­sa tun­te­mat­to­mas­ta syystä

12.06.2021 09:15
Tilaajille
Pelastuslaitos auttoi uimaan lähteneen naisen merestä Oulun Kanavarannasta

Pe­las­tus­lai­tos auttoi uimaan läh­te­neen naisen merestä Oulun Ka­na­va­ran­nas­ta

25.12.2020 09:49
Tilaajille