Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Tilaajille

Ihmisen pe­las­tus­teh­tä­vä osoit­tau­tui vää­räk­si hä­ly­tyk­sek­si – vedessä kellui sty­rok­sia

Pelastuslaitoksen saama ihmisen pelastustehtävä osoittautui Kemissä kaikeksi onneksi vääräksi hälytykseksi.

Hälytys veden varaan joutuneesta ihmisestä Kemijoessa Kemin Isohaaran voimalaitoksen pohjoispuolella tuli pelastuslaitokselle puoli viiden aikaan helatorstaina.