vappu
Vapunvietto sujunut rauhallisesti koko maassa – rattijuoppo uhkaili poliisia koronaviruksella

Va­pun­viet­to sujunut rau­hal­li­ses­ti koko maassa – rat­ti­juop­po uhkaili po­lii­sia ko­ro­na­vi­ruk­sel­la

30.04.2020 21:26 0
Lainaanrannan Jätkänpatsas lakitettiin salaa – lakitus esitettiin videolla Lyyn nettiradiolähetyksessä

Lai­naan­ran­nan Jät­kän­pat­sas la­ki­tet­tiin salaa – lakitus esi­tet­tiin vi­deol­la Lyyn net­ti­ra­dio­lä­he­tyk­ses­sä

30.04.2020 20:08 0
Tilaajille
Orpo puhui vapputervehdyksessään toivon merkityksestä koronakriisin keskellä – "Elvytystoimilla kannattaisi ratkoa myös ilmastonmuutosta"

Orpo puhui vap­pu­ter­veh­dyk­ses­sään toivon mer­ki­tyk­ses­tä ko­ro­na­krii­sin kes­kel­lä – "El­vy­tys­toi­mil­la kan­nat­tai­si ratkoa myös il­mas­ton­muu­tos­ta"

30.04.2020 18:45 0

Ko­ro­na­ti­lan­ne muuttaa va­pun­ajan pal­ve­lui­ta –  Alkot saat­ta­vat ra­joit­taa asia­kas­mää­rää aattona

29.04.2020 11:20 0
"Lössejä on alkanut kokoontumaan" – Rovaniemen nuorisopalvelut muistuttaa rajoituksista ja tehostaa jalkautumista vappuna

"Lös­se­jä on alkanut ko­koon­tu­maan" – Ro­va­nie­men nuo­ri­so­pal­ve­lut muis­tut­taa ra­joi­tuk­sis­ta ja te­hos­taa jal­kau­tu­mis­ta vappuna

29.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Lapin poliisi muistuttaa vastuullisesta vapunvietosta – "Vanhempien vastuulla on huolehtia, että lapset noudattavat kokoontumiskieltoja"

Lapin poliisi muis­tut­taa vas­tuul­li­ses­ta va­pun­vie­tos­ta – "Van­hem­pien vas­tuul­la on huo­leh­tia, että lapset nou­dat­ta­vat ko­koon­tu­mis­kiel­to­ja"

27.04.2020 19:28 0
Tilaajille
Nuorisotyö ja poliisi etsivät vapaaehtoisia aikuisia seuraamaan nuorten vapunviettoa Rovaniemellä

Nuo­ri­so­työ ja poliisi etsivät va­paa­eh­toi­sia ai­kui­sia seu­raa­maan nuorten va­pun­viet­toa Ro­va­nie­mel­lä

24.04.2020 14:20 0
Lapin poliisi muistuttaa vapun pelisäännöistä: vanhempien on huolehdittava, että nuoret noudattavat kokoontumiskieltoja

Lapin poliisi muis­tut­taa vapun pe­li­sään­nöis­tä: van­hem­pien on huo­leh­dit­ta­va, että nuoret nou­dat­ta­vat ko­koon­tu­mis­kiel­to­ja

24.04.2020 10:40 0