vappu

Vappu on sujunut Lapissa niin rau­hal­li­ses­ti, ettei poliisi vas­taa­vaa muis­ta­kaan

01.05.2021 19:29 5
Tilaajille

Piknik olo­huo­nee­seen ja ruutu auki – Vapun li­ve­lä­he­tyk­set hui­pen­taa koko perheen Rollo Vappu klo 17

01.05.2021 17:06
Tilaajille

Vappu on peruttu – paitsi lap­sil­ta! Tältä näytti vap­pu­hu­li­na Ke­min­maas­sa luon­to­päi­vä­ko­ti Vir­ras­sa

30.04.2021 14:41
Tilaajille

Täl­lai­nen on Lapin loh­du­ton vap­pu­sää: lunta, pak­kas­ta ja puus­ka­tuu­lia – kolea sää jatkuu vapun yli vielä ensi viik­koon

29.04.2021 10:48 4
Tilaajille

Jätkä sai jo lak­kin­sa – La­ki­tuk­sen voi katsoa vi­deol­ta vap­pu­aat­to­na

27.04.2021 15:14

Katso video: Vielä ehtii tehdä simaa si­ma­suil­le vapuksi

26.04.2021 13:15
Tilaajille

Va­pun­viet­to sujunut rau­hal­li­ses­ti koko maassa – rat­ti­juop­po uhkaili po­lii­sia ko­ro­na­vi­ruk­sel­la

30.04.2020 21:26

Lai­naan­ran­nan Jät­kän­pat­sas la­ki­tet­tiin salaa – lakitus esi­tet­tiin vi­deol­la Lyyn net­ti­ra­dio­lä­he­tyk­ses­sä

30.04.2020 20:11
Tilaajille

Orpo puhui vap­pu­ter­veh­dyk­ses­sään toivon mer­ki­tyk­ses­tä ko­ro­na­krii­sin kes­kel­lä – "El­vy­tys­toi­mil­la kan­nat­tai­si ratkoa myös il­mas­ton­muu­tos­ta"

30.04.2020 18:45

Ko­ro­na­ti­lan­ne muuttaa va­pun­ajan pal­ve­lui­ta –  Alkot saat­ta­vat ra­joit­taa asia­kas­mää­rää aattona

29.04.2020 11:20

"Lös­se­jä on alkanut ko­koon­tu­maan" – Ro­va­nie­men nuo­ri­so­pal­ve­lut muis­tut­taa ra­joi­tuk­sis­ta ja te­hos­taa jal­kau­tu­mis­ta vappuna

29.04.2020 07:00
Tilaajille

Lapin poliisi muis­tut­taa vas­tuul­li­ses­ta va­pun­vie­tos­ta – "Van­hem­pien vas­tuul­la on huo­leh­tia, että lapset nou­dat­ta­vat ko­koon­tu­mis­kiel­to­ja"

27.04.2020 19:28
Tilaajille

Nuo­ri­so­työ ja poliisi etsivät va­paa­eh­toi­sia ai­kui­sia seu­raa­maan nuorten va­pun­viet­toa Ro­va­nie­mel­lä

24.04.2020 14:25

Lapin poliisi muis­tut­taa vapun pe­li­sään­nöis­tä: van­hem­pien on huo­leh­dit­ta­va, että nuoret nou­dat­ta­vat ko­koon­tu­mis­kiel­to­ja

24.04.2020 13:27