Vanhustyö
Lukijalta Mielipide

Pi­de­tään huolta van­huk­sis­ta

12.05.2021 05:30
Tilaajille

Suomeen kou­lu­te­taan en­nä­tys­mää­rä uusia lä­hi­hoi­ta­jia, jotka eri­kois­tu­vat van­hus­työ­hön – Löy­tyy­kö heitä isoja kolhuja saa­neel­le alalle?

16.11.2020 06:00

Kit­ti­län Koi­vu­ko­ti pal­kit­tu hyvästä van­hus­työs­tä

04.05.2020 07:44
Tilaajille

Kir­joi­ta kirje eris­tyk­sis­sä ole­val­le van­huk­sel­le - ko­ro­na­ke­vää­seen tar­vi­taan pi­ris­tys­tä

27.04.2020 19:11
Tilaajille

"Illan kiis­se­lit kas­voil­la vielä aa­mul­la" – van­hus­ten­huol­lon tila on ollut ta­pe­til­la jo pit­kään, silti esille nousee yhä todella vakavia epä­koh­tia

12.11.2019 06:00
Tilaajille

Ikä tuo haas­tei­ta: yk­si­näi­syyt­tä ja re­mont­ti­tar­vet­ta – Ro­va­nie­mel­lä et­si­tään rat­kai­su­ja ylei­sö­luen­nol­la

30.10.2019 10:59