jääkiekon mm: Lei­jo­nat pelaa jälleen MM-kul­las­ta – täh­ti­puo­lus­ta­ja Miro Heis­ka­nen pisti uuden vaih­teen silmään

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Uusimaa
IL: Ministeri Lintilä kehottaa eteläsuomalaisia pitämään kiinni Lapin-lomistaan – LSHP:lla selkeä ohjeistus mahdollisille tulijoille

IL: Mi­nis­te­ri Lintilä ke­hot­taa ete­lä­suo­ma­lai­sia pi­tä­mään kiinni La­pin-lo­mis­taan – LSHP:l­la selkeä oh­jeis­tus mah­dol­li­sil­le tu­li­joil­le

18.02.2021 18:26 14
Tilaajille

Uu­den­maan avaa­mi­nen ei ole ai­heut­ta­nut ryn­täys­tä mö­keil­le vii­kon­lop­pu­na – lii­ken­ne­mää­rät kas­voi­vat per­jan­tai­na vain muu­ta­mil­la sa­doil­la

18.04.2020 19:10
Pohdinta tehohoitopotilaiden siirtämisestä Uudeltamaalta maakuntiin on käynnistetty Suomessa

Poh­din­ta te­ho­hoi­to­po­ti­lai­den siir­tä­mi­ses­tä Uu­del­ta­maal­ta maa­kun­tiin on käyn­nis­tet­ty Suo­mes­sa

01.04.2020 07:00
Tilaajille
Poliisi alkaa etälukea Uudenmaan rajalle pyrkivien autojen rekisterikilvet – "Sen jälkeen liikenne enää pikkuisen hidastelee"

Poliisi alkaa etä­lu­kea Uu­den­maan rajalle pyr­ki­vien autojen re­kis­te­ri­kil­vet – "Sen jälkeen lii­ken­ne enää pik­kui­sen hi­das­te­lee"

31.03.2020 17:24
Uudenmaan rajat ovat nyt kiinni – autoilijoiden kanssa keskustellaan lyhyesti tiesuluilla

Uu­den­maan rajat ovat nyt kiinni – au­toi­li­joi­den kanssa kes­kus­tel­laan ly­hyes­ti tie­su­luil­la

28.03.2020 09:19
"Toivottavasti tämä olisi pian ohi", sanoo varusmies, joka ei pääse kotiin viikkoihin – Uudenmaan tuleva sulkeminen hiljensi asemat jo nyt

"Toi­vot­ta­vas­ti tämä olisi pian ohi", sanoo va­rus­mies, joka ei pääse kotiin viik­koi­hin – Uu­den­maan tuleva sul­ke­mi­nen hil­jen­si asemat jo nyt

27.03.2020 17:03
Perustuslakivaliokunta puoltaa yksimielisesti Uudenmaan eristämistä – "Opiskelu saattaa muodostaa välttämättömän syyn liikkumiselle myöhemmin"

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta puoltaa yk­si­mie­li­ses­ti Uu­den­maan eris­tä­mis­tä – "O­pis­ke­lu saattaa muo­dos­taa vält­tä­mät­tö­män syyn liik­ku­mi­sel­le myö­hem­min"

27.03.2020 21:17
Uusimaa eristetään tänään pikavauhdilla – tartuntojen määrä lähestyy Suomessa tuhannen rajaa

Uusimaa eris­te­tään tänään pi­ka­vauh­dil­la – tar­tun­to­jen määrä lä­hes­tyy Suo­mes­sa tu­han­nen rajaa

27.03.2020 08:01
Perustuslakivaliokunta ryhtyy heti aamusta käsittelemään Uudenmaan liikkumisrajoituksia

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta ryhtyy heti aamusta kä­sit­te­le­mään Uu­den­maan liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia

27.03.2020 07:53
Perustuslakivaliokunnan Ojala-Niemelä: Liikkumisrajoitukset voivat tulla voimaan huomenna

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan Oja­la-Nie­me­lä: Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set voivat tulla voimaan huo­men­na

26.03.2020 13:35
Matti Posio ajoi Uudellemaalle juuri ennen sulkupäätöstä: maakuntarajalla vilkas liikenne, tyhjensin työasuntoni ja palasin kotiin – kuvat hiljenneestä Helsingistä

Matti Posio ajoi Uu­del­le­maal­le juuri ennen sul­ku­pää­tös­tä: maa­kun­ta­ra­jal­la vilkas lii­ken­ne, tyh­jen­sin työ­asun­to­ni ja palasin kotiin – kuvat hil­jen­nees­tä Hel­sin­gis­tä

26.03.2020 08:37
Tilaajille
Kuntaliitto: Muillekin kuin Uudellemaalle mahdollisuus järjestää sote-palvelut joustavasti

Kun­ta­liit­to: Muil­le­kin kuin Uu­del­le­maal­le mah­dol­li­suus jär­jes­tää so­te-pal­ve­lut jous­ta­vas­ti

20.12.2019 21:44
Uudenmaan sote-ratkaisuksi ehdotetaan viittä aluetta – aiemmin kriittinen pormestari Vapaavuori antaa nyt kiitoksen

Uu­den­maan so­te-rat­kai­suk­si eh­do­te­taan viittä aluetta – aiemmin kriit­ti­nen por­mes­ta­ri Va­paa­vuo­ri antaa nyt kii­tok­sen

19.12.2019 20:27