USA:n presidentti
Trump ilmoitti Yhdysvaltojen keskeyttävän Maailman terveysjärjestö WHO:n rahoituksen

Trump il­moit­ti Yh­dys­val­to­jen kes­keyt­tä­vän Maail­man ter­veys­jär­jes­tö WHO:n ra­hoi­tuk­sen

15.04.2020 08:06 0

Trump haluaa Yh­dys­val­to­jen ur­hei­lu­lii­go­jen jat­ku­van niin pian kuin mah­dol­lis­ta

05.04.2020 08:49 0
Tilaajille
Maapallon valtakeskukset ovat koronaviruksen armoilla – pandemia sammuttaa valot EU:sta ja syrjäyttää Trumpin, selviääkö Kiina voittajana?

Maa­pal­lon val­ta­kes­kuk­set ovat ko­ro­na­vi­ruk­sen ar­moil­la – pan­de­mia sam­mut­taa valot EU:sta ja syr­jäyt­tää Trum­pin, sel­viää­kö Kiina voit­ta­ja­na?

01.04.2020 06:30 0
Ovatko kaikki Trumpia äänestäneet idiootteja? Uutuuskirjan tehnyt suomalaistoimittaja kertoo, miksi Trump todennäköisesti valitaan toisellekin kaudelle

Ovatko kaikki Trumpia ää­nes­tä­neet idioot­te­ja? Uu­tuus­kir­jan tehnyt suo­ma­lais­toi­mit­ta­ja kertoo, miksi Trump to­den­nä­köi­ses­ti va­li­taan toi­sel­le­kin kau­del­le

17.01.2020 06:30 0
Tilaajille
Analyysi: Iran tunnusti tuhonneensa vahingossa ohjuksella ukrainalaiskoneen – mitä rikoksesta ja kolmen vuorokauden valehtelusta seuraa?

Ana­lyy­si: Iran tun­nus­ti tu­hon­neen­sa va­hin­gos­sa oh­juk­sel­la uk­rai­na­lais­ko­neen – mitä ri­kok­ses­ta ja kolmen vuo­ro­kau­den va­leh­te­lus­ta seuraa?

11.01.2020 09:28 0
Taliban halukas rauhanneuvotteluihin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin Afganistanin-matkan jälkeen

Taliban halukas rau­han­neu­vot­te­lui­hin Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti Donald Trumpin Af­ga­nis­ta­nin-mat­kan jälkeen

29.11.2019 14:07 0
Trump haukkui virkarikostutkinnan todistajan Twitterissä – "Hyvin pelottavaa"

Trump haukkui vir­ka­ri­kos­tut­kin­nan to­dis­ta­jan Twit­te­ris­sä – "Hyvin pe­lot­ta­vaa"

15.11.2019 22:10 0
New Yorkin entinen pormestari saa kannatusta demokraattien presidenttiehdokkaaksi

New Yorkin entinen por­mes­ta­ri saa kan­na­tus­ta de­mo­kraat­tien pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si

15.11.2019 18:53 0
Virkarikostutkinnan julkiset kuulemiset ovat käynnissä Washingtonissa – "Trump välitti enemmän Biden-tutkinnasta kuin Ukrainasta"

Vir­ka­ri­kos­tut­kin­nan jul­ki­set kuu­le­mi­set ovat käyn­nis­sä Wa­shing­to­nis­sa – "Trump välitti enemmän Bi­den-tut­kin­nas­ta kuin Uk­rai­nas­ta"

13.11.2019 16:00 0
Tosielämän saippuaoopperan odotetaan keräävän miljoonia ihmisiä tv-ruutujen ääreen – Trumpin virkasyyte siirtyy tänään televisioon

To­si­elä­män saip­pua­oop­pe­ran odo­te­taan ke­rää­vän mil­joo­nia ihmisiä tv-ruu­tu­jen ääreen – Trumpin vir­ka­syy­te siirtyy tänään te­le­vi­sioon

13.11.2019 07:00 0
Tilaajille
Yhdysvallat ilmoitti asettavansa pakotteita Turkille – "Olen valmis tuhoamaan Turkin talouden nopeasti"

Yh­dys­val­lat il­moit­ti aset­ta­van­sa pa­kot­tei­ta Tur­kil­le – "Olen valmis tu­hoa­maan Turkin ta­lou­den no­peas­ti"

15.10.2019 08:17 0
Amerikkalaislähteet: Trump otti demokraattien toiminnan esille myös Kiinan johdon kanssa

Ame­rik­ka­lais­läh­teet: Trump otti de­mo­kraat­tien toi­min­nan esille myös Kiinan johdon kanssa

04.10.2019 09:04 0
Tilaajille
Toimittajamme Washingtonissa: Valkoisessa talossa liikkuminen on tiukasti rajattua – vilkaisusta Kennedyn tai Lincolnin käyttämään makuuhuoneeseen voi vain haaveilla

Toi­mit­ta­jam­me Was­hing­to­nis­sa: Val­koi­ses­sa talossa liik­ku­mi­nen on tiu­kas­ti ra­jat­tua – vil­kai­sus­ta Ken­ne­dyn tai Lin­col­nin käyt­tä­mään ma­kuu­huo­nee­seen voi vain haa­veil­la

03.10.2019 08:01 0
Tunnelma Valkoisessa talossa oli kiivas, mutta Niinistö vakuutti viihtyneensä Trumpin rinnalla – ”Joka pöydässä omat tapansa”

Tun­nel­ma Val­koi­ses­sa talossa oli kiivas, mutta Nii­nis­tö va­kuut­ti viih­ty­neen­sä Trumpin rin­nal­la – ”Joka pöy­däs­sä omat ta­pan­sa”

03.10.2019 07:52 0
Kommentti: Trump oli Niinistön isäntänä oma itsensä – kaoottinen, hurmaava, törkeä, ystävällinen ja raivoisa
Kolumni Matti Posio

Kom­ment­ti: Trump oli Nii­nis­tön isän­tä­nä oma itsensä – kaoot­ti­nen, hur­maa­va, törkeä, ys­tä­väl­li­nen ja rai­voi­sa

03.10.2019 07:50 0
Toimittajamme Washingtonissa: Kaikkien aikojen paras presidentti vai naurunalainen valtiojohtaja? – Donald Trump saa perheet kiistelemään politiikasta

Toi­mit­ta­jam­me Was­hing­to­nis­sa: Kaik­kien aikojen paras pre­si­dent­ti vai nau­run­alai­nen val­tio­joh­ta­ja? – Donald Trump saa perheet kiis­te­le­mään po­li­tii­kas­ta

02.10.2019 07:54 0