Työmatkat

Suo­ma­lai­set opet­ta­jat eivät pääse enää Poh­jois-Nor­jaan Tanan ja Ka­ras­joen kou­lui­hin – Syynä Norjan tiu­ken­tu­neet mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set

16.02.2021 13:42
Tilaajille

Näin pol­kai­set vauhtia säh­kö­pyö­räi­lyyn uudella työ­suh­de-edul­la – mah­dol­li­suus saada käyt­töön jopa 6 000 euron pyörä ve­ro­va­paas­ti ja­ka­mal­la hinta vii­del­le vuo­del­le

13.02.2021 07:01 5
Tilaajille

Pak­ko­raos­sa Suomeen jääneet vi­ro­lai­set työn­te­ki­jät mat­kaa­vat per­hei­den­sä luokse, kun lai­va­rei­tit avau­tui­vat työ­mat­ka­lii­ken­teel­le – "Oli pakko jäädä Suo­meen, Virossa töitä ei ole"

14.05.2020 16:53

Län­si­ra­jan ylit­tä­mi­nen tiu­ken­tuu en­ti­ses­tään, työ­mat­ka­lai­sil­le­kin ra­joi­tuk­sia: Ruot­sis­sa ter­vey­den­hoi­to on pit­käl­ti suo­ma­lais­ten va­ras­sa, ra­ken­nus­työ­maat uh­kaa­vat sei­sah­taa

30.03.2020 22:37 1
Tilaajille

Poliisi kään­nyt­ti yli 300 autoa Uu­den­maan ra­joil­la – Työ­mat­ka­lii­ken­ne ruuh­kaut­taa tar­kas­tus­pis­teet maa­nan­tai­na

30.03.2020 08:07

Hal­li­tuk­sen lin­jaus: Vält­tä­mä­tön työs­sä­käyn­ti ja muu vält­tä­mä­tön asioin­ti Lapista Ruot­siin ja Norjaan saa jatkua

16.03.2020 19:55
Tilaajille
Kolumni

Ko­lum­ni: Katujen kun­nos­tus on ih­mis­oi­keus- ja il­mas­to­ky­sy­mys

04.03.2020 06:00
Tilaajille

Kolme tuntia auton ratissa joka päivä – lähes 13 000 lap­pi­lais­ta työs­ken­te­lee muualla kuin asuin­kun­nas­saan

22.09.2019 18:36
Tilaajille