Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Turvavälit
Markus Lohi vahvistaa: Kahden metrin turvaväliedellytyksestä luovutaan

Markus Lohi vah­vis­taa: Kahden metrin tur­va­vä­li­edel­ly­tyk­ses­tä luo­vu­taan

16.09.2021 14:14 7
Tapahtumarajoituksissa siirryttiin tiistaina laittomuuden aikaan turvavälien osalta, väittää valtiosääntöoikeuden dosentti – näin avi vastaa

Ta­pah­tu­ma­ra­joi­tuk­sis­sa siir­ryt­tiin tiis­tai­na lait­to­muu­den aikaan tur­va­vä­lien osalta, väittää val­tio­sään­tö­oi­keu­den do­sent­ti – näin avi vastaa

18.06.2021 18:30
Tilaajille
Tutuilla keinoilla koronaa vastaan – kasvomaskien käyttö on selvästi lisääntynyt

Tu­tuil­la kei­noil­la koronaa vastaan – kas­vo­mas­kien käyttö on sel­väs­ti li­sään­ty­nyt

09.12.2020 17:04
Tornion joulu on vielä vaarassa – Johtava lääkäri vetoaa kaupunkilaisten malttiin pysyä poissa yleisöjoukoista

Tornion joulu on vielä vaa­ras­sa – Johtava lääkäri vetoaa kau­pun­ki­lais­ten malt­tiin pysyä poissa ylei­sö­jou­kois­ta

07.12.2020 17:00 2
Tilaajille
Päivittäistavarakauppa: Koronatartuntoja ei ole Suomessa voitu juurikaan jäljittää ruokakauppaan, turvaohjeiden noudattaminen yhä tärkeämpää

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa: Ko­ro­na­tar­tun­to­ja ei ole Suo­mes­sa voitu juu­ri­kaan jäl­jit­tää ruo­ka­kaup­paan, tur­va­oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen yhä tär­keäm­pää

01.10.2020 08:15
Tuleeko koronaviruksen toinen aalto Suomeen? – Kokosimme yhteen tehokkaimmat keinot, joilla voit suojata itseäsi ja muita

Tuleeko ko­ro­na­vi­ruk­sen toinen aalto Suo­meen? – Ko­ko­sim­me yhteen te­hok­kaim­mat keinot, joilla voit suojata itseäsi ja muita

12.08.2020 06:00 1
Näin poikkeusolosuhteet otetaan huomioon Varjo-festivaaleilla – "Me voimme vain tehdä parhaamme asiakkaiden turvallisuuden eteen, mutta loppupeleissä asiakas itse määrittää sen käyttäytymisellään"

Näin poik­keus­olo­suh­teet otetaan huo­mioon Var­jo-fes­ti­vaa­leil­la – "Me voimme vain tehdä par­haam­me asiak­kai­den tur­val­li­suu­den eteen, mutta lop­pu­pe­leis­sä asiakas itse mää­rit­tää sen käyt­täy­ty­mi­sel­lään"

07.08.2020 09:56
Tilaajille
Ota oma pari mukaan lavatansseihin – Tanssilavat avautuivat heinäkuun alussa, mutta tansseissa pitää noudattaa tiukkoja erityisjärjestelyjä

Ota oma pari mukaan la­va­tans­sei­hin – Tans­si­la­vat avau­tui­vat hei­nä­kuun alussa, mutta tans­seis­sa pitää nou­dat­taa tiuk­ko­ja eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä

01.07.2020 19:59
Lavatanssikurssi Littoisten lavalla

La­va­tans­si­kurs­si Lit­tois­ten lavalla

01.07.2020 19:00
Näkökulma: Turvavälillä on väliä – hallitus löysäsi useita kiristyksiä, mutta koronakriisi ei ole ohi

Nä­kö­kul­ma: Tur­va­vä­lil­lä on väliä – hal­li­tus löysäsi useita ki­ris­tyk­siä, mutta ko­ro­na­krii­si ei ole ohi

18.06.2020 14:53
Norrbottenin tartuntatautilääkäri: "Tämä ei ole vielä ohi" – Koronan pelätään unohtuvan koulujen päättäjäisjuhlinnassa Ruotsissa

Norr­bot­te­nin tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri: "Tämä ei ole vielä ohi" – Koronan pe­lä­tään unoh­tu­van kou­lu­jen päät­tä­jäis­juh­lin­nas­sa Ruot­sis­sa

09.06.2020 17:42
Tilaajille
Euroopan maat purkavat vähitellen ja varovasti koronavirusrajoituksia – näin taudin kanssa opetellaan elämään

Eu­roo­pan maat pur­ka­vat vä­hi­tel­len ja va­ro­vas­ti ko­ro­na­vi­rus­ra­joi­tuk­sia – näin taudin kanssa ope­tel­laan elämään

19.05.2020 16:55
Ranska määräsi hölkkääjille ja pyöräilijöille 10 metrin turvavälin

Ranska määräsi hölk­kää­jil­le ja pyö­räi­li­jöil­le 10 metrin tur­va­vä­lin

01.05.2020 07:40
Tilaajille
Terveiset Lainaanrannasta: Sauvoilla huitova kävelijä nauratti, mutta ei kauan
Kolumni

Ter­vei­set Lai­naan­ran­nas­ta: Sau­voil­la huitova kä­ve­li­jä nau­rat­ti, mutta ei kauan

21.04.2020 15:52
"Aina välillä joku tunkee kauppajonossa iholle" – Hankalimpia tilanteita syntyy isoissa kaupoissa perjantai-iltaisin

"Aina välillä joku tunkee kaup­pa­jo­nos­sa iholle" – Han­ka­lim­pia ti­lan­tei­ta syntyy isoissa kau­pois­sa per­jan­tai-il­tai­sin

19.04.2020 19:30
Tilaajille