pääkirjoitus: Sodan pelko on turha, Venäjä ei ole hyök­kää­mäs­sä Suomeen

kolumni: Pes­si­mis­ti tietää, että kesä meni jo – on jo aika stres­sa­ta tulevaa talvea

Markus Lohi vah­vis­taa: Kahden metrin tur­va­vä­li­edel­ly­tyk­ses­tä luo­vu­taan

Valiokunta ei kuitenkaan taipunut esittämään koko turvavälipykälän poistoa.

Lappilaiskansanedustaja Markus Lohi on sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja.
Lappilaiskansanedustaja Markus Lohi on sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja.
Kuva: Jussi Leinonen

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyy muutoksin hallituksen esityksen poistaa lähikontaktin kahden metrin määritelmä tartuntatautilaista, valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi kertoo STT:lle.

Koko 58 d -pykälän poistamista valiokunta ei kuitenkaan mietinnössään esitä. Esimerkiksi perustuslakivaliokunta esitti lausunnossaan, että sote-valiokunnan tulisi harkita pykälän kumoamista.

Pykälän voimassa pitäminen perustui Lohen mukaan terveysviranomaisten arvioiden lisäksi siihen, että lainsäädäntöön ei olisi jäänyt työkalua rajoittaa tilojen toimintaa osittain.

– Silloin jäisi enää työkaluksi 58 g-pykälä eli kokonaan sulkeminen, eikä olisi mahdollista tällaisia lieviä rajoitustoimia ottaa käyttöön, Lohi selventää valiokunnan kantaa.

Valiokunta: Lähikontaktin määrittelystä pitäisi luopua kokonaan

Esitetyt muutokset hallituksen esitykseen koskevat Lohen mukaan lähikontaktin määrittelystä luopumista kokonaan. Hallituksen esityksessä lähikontaktin määrittely olisi uskottu aluehallintoviraston tai kunnan päätettäväksi.

Lohen mukaan ongelmaksi voisi muodostua se, että määriteltyjen turvavälien aluekohtainen vaihtelu voisi olla suurta.

Toinen muutos koskee pykälään kirjattua edellytystä pystyä välttämään lähikontaktia. Valiokunta katsoi, että lainsäädännössä olisi lähikontaktin välttämisen sijaan keskeistä korostaa sitä, miten tartuntariskiä voidaan ehkäistä.

– Keskeinen juttu on se, että kun arvioidaan kokonaisuutta, niin lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä voidaan ehkäistä. Sitä voidaan tehdä monella tavalla, Lohi sanoo.

Lohen mukaan myös tiloille asetettavien rajoitusten kynnystä halutaan korottaa. Nykyisellään lainsäädäntö toteaa, että rajoituksia voidaan määrätä, jos alueella on merkittäviä epidemiaryppäitä tai laaja leviämisriski.

Valiokunta pitää perusteltuna rajoittaa tilojen toimintaa ainoastaan silloin, jos tartuntaryppäät vaarantaisivat terveydenhuollon kantokyvyn.