Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen päätös jatkaa turistien tuplatestausta hamaan tulevaisuuteen syö poliittisen päätöksenteon uskottavuutta
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen päätös jatkaa tu­ris­tien tup­la­tes­taus­ta hamaan tu­le­vai­suu­teen syö po­liit­ti­sen pää­tök­sen­teon us­kot­ta­vuut­ta

14.10.2021 07:00 23
Tilaajille
Valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho: "Keskusta petti Suomen matkailualan"

Va­lio­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mia Laiho: "Kes­kus­ta petti Suomen mat­kai­lua­lan"

12.10.2021 20:06 4
Tilaajille
Matkailuyrittäjä ei näe perusteita matkustusrajoitusten jatkolle: ”Tässä ei ole mitään järkeä”

Mat­kai­lu­yrit­tä­jä ei näe pe­rus­tei­ta mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten jat­kol­le: ”Tässä ei ole mitään järkeä”

12.10.2021 17:49 13
Tilaajille
Markus Lohi vahvistaa: Kahden metrin turvaväliedellytyksestä luovutaan

Markus Lohi vah­vis­taa: Kahden metrin tur­va­vä­li­edel­ly­tyk­ses­tä luo­vu­taan

16.09.2021 14:14 7
Hallitus lupasi turvata ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen Kemissä – Ministeri Krista Kiuru: Aloitamme lainsäädännön päivittämisen saman tien

Hal­li­tus lupasi turvata ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen yh­teis­päi­vys­tyk­sen Kemissä – Mi­nis­te­ri Krista Kiuru: Aloi­tam­me lain­sää­dän­nön päi­vit­tä­mi­sen saman tien

16.06.2021 10:00 9
Tilaajille
Markus Lohi: Sote-uudistus saadaan eduskuntakäsittelyyn – Mietintö esitellään tiistaina puolilta päivin

Markus Lohi: So­te-uu­dis­tus saadaan edus­kun­ta­kä­sit­te­lyyn – Mie­tin­tö esi­tel­lään tiis­tai­na puo­lil­ta päivin

15.06.2021 08:24 2
Tilaajille
Uudet ravintolarajoitukset eivät uhkaa rekkakuskin aamukahvihetkiä
Pääkirjoitus

Uudet ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set eivät uhkaa rek­ka­kus­kin aa­mu­kah­vi­het­kiä

21.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Krista Kiuru voi sote-ministerinä joutua nielemään omaa lääkettään
Kolumni

Krista Kiuru voi so­te-mi­nis­te­ri­nä joutua nie­le­mään omaa lää­ket­tään

25.09.2020 06:30 1
Tilaajille