Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tosi-tv
Kirkkoherra Kari Kanala on esiintynyt useissa tosi-tv-ohjelmissa, julkisessa pilkanteossa ja alastonkuvassa – Nyt Kanala paljastaa, mitä hän ei tekisi julkisesti

Kirk­ko­her­ra Kari Kanala on esiin­ty­nyt useissa to­si-tv-oh­jel­mis­sa, jul­ki­ses­sa pil­kan­teos­sa ja alas­ton­ku­vas­sa – Nyt Kanala pal­jas­taa, mitä hän ei tekisi jul­ki­ses­ti

06.11.2021 08:00
Tilaajille
Tiedossa paikkoja, joita ei löydy retkioppaista – Samu Hurskainen tähdittää Yle Areenan sarjaa Eränkävijät - tarinoita Muotkatunturin erämaasta

Tie­dos­sa paik­ko­ja, joita ei löydy ret­ki­op­pais­ta – Samu Hurs­kai­nen täh­dit­tää Yle Areenan sarjaa Erän­kä­vi­jät - ta­ri­noi­ta Muot­ka­tun­tu­rin erä­maas­ta

10.10.2021 17:00
Tilaajille
Ylen Au pairit -sarjassa nähty Sini Karvonen varmistui Uudessa-Seelannissa alavalinnastaan ja muutti Ouluun opiskelemaan luokanopettajaksi: "Opin olevani rohkea ja pärjääväni"

Ylen Au pairit -sar­jas­sa nähty Sini Kar­vo­nen var­mis­tui Uu­des­sa-See­lan­nis­sa ala­va­lin­nas­taan ja muutti Ouluun opis­ke­le­maan luo­ka­no­pet­ta­jak­si: "Opin olevani rohkea ja pär­jää­vä­ni"

24.05.2021 17:00 1
Tilaajille
Perämeren saariston juonittelua seurataan  Suomen ja Ruotsin televisioissa – kaupungit pyrkivät  yhdessä houkuttelemaan alueelle lisää matkailijoita

Pe­rä­me­ren saa­ris­ton juo­nit­te­lua seu­ra­taan Suomen ja Ruotsin te­le­vi­siois­sa – kau­pun­git pyr­ki­vät yhdessä hou­kut­te­le­maan alueel­le lisää mat­kai­li­joi­ta

29.03.2021 10:36
Tilaajille
Torniolaislähtöinen Taru Kaartinen osallistui Diiliin: "Pelin kovuus yllätti"

Tor­nio­lais­läh­töi­nen Taru Kaar­ti­nen osal­lis­tui Dii­liin: "Pelin kovuus yl­lät­ti"

24.03.2021 09:12
Uusi reality-sarja Ahvenanmaalta saa potkua verisestä miehestä ja humalaisesta konemestarista

Uusi rea­li­ty-sar­ja Ah­ve­nan­maal­ta saa potkua ve­ri­ses­tä mie­hes­tä ja hu­ma­lai­ses­ta ko­ne­mes­ta­ris­ta

01.02.2021 07:00
Kourtney Kardashian postasi yllättäen jälleen Lappi-kuvia – keräsi heti yli puoli miljoonaa tykkäystä

Kourt­ney Kar­das­hian postasi yl­lät­täen jälleen Lap­pi-ku­via – keräsi heti yli puoli mil­joo­naa tyk­käys­tä

02.12.2020 10:11 1
Temppareiden kuvaukset olivat kuin hulppea mökkiloma: "Sen kyllä tunsi, että on juonut joka toinen päivä", sanoo rovaniemeläinen Sanni Granroth

Temp­pa­rei­den ku­vauk­set olivat kuin hulppea mök­ki­lo­ma: "Sen kyllä tunsi, että on juonut joka toinen päivä", sanoo ro­va­nie­me­läi­nen Sanni Gran­roth

25.09.2020 14:21
Rahaa tulossa, mutta perillinen kateissa – perhesalaisuuksia paljastuu viihdyttävässä tanskalaisessa reality-sarjassa

Rahaa tu­los­sa, mutta pe­ril­li­nen ka­teis­sa – per­he­sa­lai­suuk­sia pal­jas­tuu viih­dyt­tä­väs­sä tans­ka­lai­ses­sa rea­li­ty-sar­jas­sa

07.08.2020 07:00
Kuinka pitkälle tosi-tv:n voi viedä? UnREAL vie kuvitteellisen realityn kulisseihin

Kuinka pit­käl­le to­si-tv:n voi viedä? UnREAL vie ku­vit­teel­li­sen rea­li­tyn ku­lis­sei­hin

15.07.2020 07:00
Tv-kolumni: Pelot ja toiveet ajavat tosi-tv:n ääreen

Tv-ko­lum­ni: Pelot ja toiveet ajavat to­si-tv:n ääreen

12.07.2020 07:00
Köykäinen deittiohjelma keskittyy ivaamiseen ja opettaa, millaista profiilikuvaa treffisivustolle ei ainakaan kannata laittaa

Köy­käi­nen deit­tioh­jel­ma kes­kit­tyy ivaa­mi­seen ja opet­taa, mil­lais­ta pro­fii­li­ku­vaa tref­fi­si­vus­tol­le ei ai­na­kaan kannata laittaa

03.07.2020 07:00
Uneton yö vei oululaisen Antti Ijäksen Temptation Islandille – toilailut pysyivät minimissään ja mukaan tarttui uusi elämänkumppani

Uneton yö vei ou­lu­lai­sen Antti Ijäksen Temp­ta­tion Is­lan­dil­le – toi­lai­lut py­syi­vät mi­ni­mis­sään ja mukaan tarttui uusi elä­män­kump­pa­ni

22.06.2020 19:13
Tilaajille
Pois mukavuusalueelta ja tositelevisioon: – Supersuositun Au pairit-sarjan uudella kaudella kittiläläinen Sini-Vuokko Karvonen löysi itsestään uusia piirteitä ja uskallusta

Pois mu­ka­vuus­alueel­ta ja to­si­te­le­vi­sioon: – Su­per­suo­si­tun Au pai­rit-sar­jan uudella kau­del­la kit­ti­lä­läi­nen Si­ni-Vuok­ko Kar­vo­nen löysi it­ses­tään uusia piir­tei­tä ja us­kal­lus­ta

20.05.2020 15:28
Tilaajille
Tositeevee karkottaa koronan
Kolumni

To­si­tee­vee kar­kot­taa koronan

06.05.2020 06:15
Tilaajille
Kolumni: Korona pakotti yhteiseen harrastukseen kämppäkaverin kanssa

Ko­lum­ni: Korona pakotti yh­tei­seen har­ras­tuk­seen kämp­pä­ka­ve­rin kanssa

03.04.2020 07:00
Tilaajille
Häissä metsästysmajalla ei elätellä imeliä ja höttöisiä unelmia – Unelmahäät-sarjan kolmas kausi alkaa rosoisella rakkaustarinalla, jota varjostaa päihdeongelma

Häissä met­säs­tys­ma­jal­la ei elä­tel­lä imeliä ja höt­töi­siä unelmia – Unel­ma­häät-sar­jan kolmas kausi alkaa ro­soi­sel­la rak­kaus­ta­ri­nal­la, jota var­jos­taa päih­de­on­gel­ma

13.01.2020 07:00
Tilaajille
Onnettomuuksia, perheväkivaltaa ja kouristelua – Elossa 24 h -sarja avaa ensihoidon hektisen maailman

On­net­to­muuk­sia, per­he­vä­ki­val­taa ja kou­ris­te­lua – Elossa 24 h -sarja avaa en­si­hoi­don hek­ti­sen maail­man

12.01.2020 07:00
Tilaajille
Villen putoaminen Big Brotherista olisi aikamoinen yllätys
Kolumni

Villen pu­toa­mi­nen Big Brot­he­ris­ta olisi ai­ka­moi­nen yllätys

03.11.2019 10:35
Tilaajille
Toimittajalta: Kourtney otti erilaisia kuvia Lapista – huhtikuun harmaita päiviä ja loskaisia teitä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kourt­ney otti eri­lai­sia kuvia Lapista – huh­ti­kuun har­mai­ta päiviä ja los­kai­sia teitä

11.10.2019 09:48