Tornionlaakson murre
Arvostelu: Kirjoitettu murre on taitolaji

Ar­vos­te­lu: Kir­joi­tet­tu murre on tai­to­la­ji

20.11.2020 16:30
Tilaajille