somehitti: Maa­gi­set si­vel­ti­men vedot – Elsi Tau­riai­sen video sai rä­jäh­tä­vän suo­sion, yht­äk­kiä seu­raa­jia olikin reilun tu­han­nen sijaan 126 000

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tornion energia
Kaukolämmön rikkoutuminen jätti noin 700 käyttöpaikkaa ilman lämpöä ja lämmintä vettä Torniossa keskiviikkona – myös uimahalli joutui sulkemaan ovensa etuajassa

Kau­ko­läm­mön rik­kou­tu­mi­nen jätti noin 700 käyt­tö­paik­kaa ilman lämpöä ja läm­min­tä vettä Tor­nios­sa kes­ki­viik­ko­na – myös ui­ma­hal­li joutui sul­ke­maan ovensa etu­ajas­sa

30.11.2023 12:48 1
Kojamo ja Hannulan silta saavat valot – Tornion valokauden avaus yhdistää rajakaupungit soihtukulkueilla

Kojamo ja Han­nu­lan silta saavat valot – Tornion va­lo­kau­den avaus yh­dis­tää ra­ja­kau­pun­git soih­tu­kul­kueil­la

03.11.2022 17:19 2
Tilaajille
Haaparanta rakensi oman uuden lämpövoimalan – rajakaupunki halusi fossiilitonta kaukolämpöä, jota ei saanut Torniosta

Haa­pa­ran­ta rakensi oman uuden läm­pö­voi­ma­lan – ra­ja­kau­pun­ki halusi fos­sii­li­ton­ta kau­ko­läm­pöä, jota ei saanut Tor­nios­ta

28.10.2022 19:33 1
Tilaajille
Tornion biokaasulaitos näyttäisi toteutuvan: "Tavoitteena on, että kaasun tuotanto alkaa vuonna 2024"

Tornion bio­kaa­su­lai­tos näyt­täi­si to­teu­tu­van: "Ta­voit­tee­na on, että kaasun tuo­tan­to alkaa vuonna 2024"

30.06.2022 19:30 1
Tilaajille
Tornioon suunnitellaan biokaasulaitosta, joka auttaisi Lappia siirtymään huokean kaasuautoilun aikaan

Tor­nioon suun­ni­tel­laan bio­kaa­su­lai­tos­ta, joka aut­tai­si Lappia siir­ty­mään huokean kaa­su­au­toi­lun aikaan

01.04.2022 18:00 11
Tilaajille
Tornio ei lähde sähkötuotannon suojausmalliin

Tornio ei lähde säh­kö­tuo­tan­non suo­jaus­mal­liin

09.11.2021 16:00
Tilaajille
Tornion Energia sai takauksen Oomin vakuuteen

Tornion Energia sai ta­kauk­sen Oomin va­kuu­teen

01.04.2020 10:39

Tornion Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja vaih­toon – va­pau­tet­tiin teh­tä­vis­tään tors­tai­na

20.03.2020 15:19
Tilaajille
Haaparanta perui lämpölaitoksen myynnin – "Hyvä päätös Tornion Energialle"

Haa­pa­ran­ta perui läm­pö­lai­tok­sen myynnin – "Hyvä päätös Tornion Ener­gial­le"

17.02.2020 19:24
Tilaajille
Haaparannan energiayhtiön osakekauppa jäihin – ylimääräinen valtuusto on peruttu

Haa­pa­ran­nan ener­gia­yh­tiön osa­ke­kaup­pa jäihin – yli­mää­räi­nen val­tuus­to on peruttu

07.01.2020 20:56
Tilaajille
Rajakaupungit jumppaavat vielä lämpölaitoskauppaa - Osa valtuutetuista halusi uuden aikalisän

Ra­ja­kau­pun­git jump­paa­vat vielä läm­pö­lai­tos­kaup­paa - Osa val­tuu­te­tuis­ta halusi uuden ai­ka­li­sän

17.12.2019 06:00
Tilaajille
Tornion energia ja Tornion voima haluavat ostaa 51 prosenttia Haaparannan lämpölaitoksen osakkeista

Tornion energia ja Tornion voima ha­lua­vat ostaa 51 pro­sent­tia Haa­pa­ran­nan läm­pö­lai­tok­sen osak­keis­ta

28.11.2019 16:55
Tilaajille