pääkirjoitus: Yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja avasi Suo­mel­le ja Ruot­sil­le ovet Naton jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­hin – Turkki sai ha­lua­man­sa, vaikkei mikään muu­tu­kaan

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Tilaajille

Tornio ei lähde säh­kö­tuo­tan­non suo­jaus­mal­liin

Tornion Energia hoitaa Tornion kaupungin puolesta KEJO-sähkön tuottoa ja suojauksia. Suojauksiin on esitetty uutta valmiiksi määriteltyä suojausmallia.

Sähkönmarkkinahinnat vaihtelevat kovasti ja suojauksia mietitään tällä hetkellä niin lyhyellä kuin pitkällä aikajänteellä. Sähkömarkkinat ovat toimineet etenkin vuonna 2020 arvaamattomasti. Suojauksien avulla varmistetaan sähköntuotannon myyntikate.