Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Taksiliikenne
Kuukausi
Lapin Kansa vertaili taksimatkan hintaa Rovaniemellä – uusi tulokas Uber oli niukasti halvin

Lapin Kansa ver­tai­li tak­si­mat­kan hintaa Ro­va­nie­mel­lä – uusi tulokas Uber oli niu­kas­ti halvin

29.11.2023 05:00 14
Tilaajille
Uber sekoittaa Rovaniemen taksimarkkinoita – kaupunkiin tullut uusia yrittäjiä  eikä viime talven kaltaista pulaa takseista pitäisi tulla
Pääkirjoitus

Uber se­koit­taa Ro­va­nie­men tak­si­mark­ki­noi­ta – kau­pun­kiin tullut uusia yrit­tä­jiä eikä viime talven kal­tais­ta pulaa tak­seis­ta pitäisi tulla

23.11.2023 22:09 11
Uusi taksiparkki tuo selkeyttä Joulupukin pajakylän taksikaaokseen – myös Rovaniemen keskustaan on lisätty yksi taksitolppa

Uusi tak­si­park­ki tuo sel­keyt­tä Jou­lu­pu­kin pa­ja­ky­län tak­si­kaaok­seen – myös Ro­va­nie­men kes­kus­taan on lisätty yksi tak­si­tolp­pa

19.11.2023 17:00 15
Tilaajille
Kommentti: Kysyvä välttyy hintahuijauksilta
Kolumni

Kom­ment­ti: Kysyvä välttyy hin­ta­hui­jauk­sil­ta

17.11.2023 08:07 1
Tilaajille
Matkailusesonki houkuttelee kymmenittäin uusia takseja Rovaniemelle – helsinkiläistä Umair Hamidia turhauttaa, kun iso ketju vie kaikki lentoaseman kyydit

Mat­kai­lu­se­son­ki hou­kut­te­lee kym­me­nit­täin uusia takseja Ro­va­nie­mel­le – hel­sin­ki­läis­tä Umair Hamidia tur­haut­taa, kun iso ketju vie kaikki len­to­ase­man kyydit

17.11.2023 08:10 36
Tilaajille
Vanhemmat
Suomalaisten taksien matkat Norjaan pysähtyivät, vaikka matkailu tarvitsee rajat ylittävää liikennettä – Suomi neuvottelee sopimuksesta

Suo­ma­lais­ten taksien matkat Norjaan py­säh­tyi­vät, vaikka mat­kai­lu tar­vit­see rajat ylit­tä­vää lii­ken­net­tä – Suomi neu­vot­te­lee so­pi­muk­ses­ta

17.04.2023 05:00 3
Tilaajille
Suomen ja Norjan välille neuvotellaan yhteistä sopimusta taksiliikenteestä

Suomen ja Norjan välille neu­vo­tel­laan yh­teis­tä so­pi­mus­ta tak­si­lii­ken­tees­tä

31.03.2023 10:42
Tilaajille
Polttoaineen korkea hinta hirvittää posiolaista Lenne Luokkasta: "Jos vielä tästä nousee, niin pakko alettava rajoittamaan ajamista" – Yksityisautoilijoiden lisäksi kallis polttoaineen hinta rokottaa erityisesti ammattiautoilijoita

Polt­to­ai­neen korkea hinta hir­vit­tää po­sio­lais­ta Lenne Luok­kas­ta: "Jos vielä tästä nousee, niin pakko alet­ta­va ra­joit­ta­maan aja­mis­ta" – Yk­si­tyis­au­toi­li­joi­den lisäksi kallis polt­to­ai­neen hinta ro­kot­taa eri­tyi­ses­ti am­mat­ti­au­toi­li­joi­ta

06.01.2022 11:09 14
Tilaajille