Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK
"Paino ei ole kielletty puheenaihe, mutta oleellista on, miten siitä puhutaan" – Analyysi: urheilussa riskiryhmiä syömishäiriöille ovat painoluokkalajit, kestävyyslajit ja esteettiset lajit

"Paino ei ole kiel­let­ty pu­hee­nai­he, mutta oleel­lis­ta on, miten siitä pu­hu­taan" – Ana­lyy­si: ur­hei­lus­sa ris­ki­ryh­miä syö­mis­häi­riöil­le ovat pai­no­luok­ka­la­jit, kes­tä­vyys­la­jit ja es­teet­ti­set lajit

20.04.2023 17:59
Hämeenlinnan Lentopallokerho katsoo häirintätapauksen olevan loppuun käsitelty

Hä­meen­lin­nan Len­to­pal­lo­ker­ho katsoo häi­rin­tä­ta­pauk­sen olevan loppuun kä­si­tel­ty

05.01.2023 15:44

Len­to­pal­lo­liit­to ran­kai­si naisten lii­ga­seu­ran toi­mi­hen­ki­löä epäa­sial­li­ses­ta käy­tök­ses­tä –Suek vah­vis­ti, että tut­kin­ta liittyi Hä­meen­lin­nan Len­to­pal­lo­ker­hoon

30.12.2022 14:14
IS: Iso joukko Naisleijonien pelaajia valittaa Suekiin päävalmentaja Mustosen käytöksestä

IS: Iso joukko Nais­lei­jo­nien pe­laa­jia va­lit­taa Suekiin pää­val­men­ta­ja Mus­to­sen käy­tök­ses­tä

11.10.2022 19:59
Suek päätti tutkinnan Anni Vuohijoen rikkomusepäilystä

Suek päätti tut­kin­nan Anni Vuo­hi­joen rik­ko­mu­se­päi­lys­tä

19.05.2022 17:06
SUEK tutkii Lotta Haralan dopingtapausta – epäillään rikkoneen toimintakieltoaan

SUEK tutkii Lotta Haralan do­ping­ta­paus­ta – epäil­lään rik­ko­neen toi­min­ta­kiel­toaan

02.03.2021 14:59
Tilaajille
SUEK:n tutkimus: urheilussa ilmenee häirintää, muttei enempää kuin muualla yhteiskunnassa

SUEK:n tut­ki­mus: ur­hei­lus­sa ilmenee häi­rin­tää, muttei enempää kuin muualla yh­teis­kun­nas­sa

08.09.2020 13:43
Tilaajille