Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Antidoping

WADA ak­kre­di­toi THL:n Do­ping­tes­taus­la­bo­ra­to­rion

05.03.2021 14:56
Tilaajille
Aituri Lotta Harala kärsi kolmen kuukauden toimintakiellon, Iisäravinteesta elimistöön pieni määrä piristettä

Aituri Lotta Harala kärsi kolmen kuu­kau­den toi­min­ta­kiel­lon, Ii­sä­ra­vin­tees­ta eli­mis­töön pieni määrä pi­ris­tet­tä

29.01.2021 16:49
Tilaajille
Sandra Eriksson, Topi Raitanen ja Teo Takala arvokisamitalisteiksi - Universiadien tulosluettelot uusiksi antidopingtyön ansiosta.

Sandra Eriks­son, Topi Rai­ta­nen ja Teo Takala ar­vo­ki­sa­mi­ta­lis­teik­si - Uni­ver­sia­dien tu­los­luet­te­lot uusiksi an­ti­do­ping­työn an­sios­ta.

25.10.2020 13:01
Tilaajille

Venäjän an­ti­do­ping-joh­ta­ja ero­tet­tiin teh­tä­väs­tään

28.08.2020 16:16
Tilaajille

SUEK: Kil­pai­lun ul­ko­puo­li­sia do­ping­tes­te­jä tehdään vi­ran­omais­ten oh­jeis­tuk­sia nou­dat­taen

26.03.2020 19:30
Tilaajille