Antidoping
Sandra Eriksson, Topi Raitanen ja Teo Takala arvokisamitalisteiksi - Universiadien tulosluettelot uusiksi antidopingtyön ansiosta.

Sandra Eriks­son, Topi Rai­ta­nen ja Teo Takala ar­vo­ki­sa­mi­ta­lis­teik­si - Uni­ver­sia­dien tu­los­luet­te­lot uusiksi an­ti­do­ping­työn an­sios­ta.

25.10.2020 13:01
Tilaajille

Venäjän an­ti­do­ping-joh­ta­ja ero­tet­tiin teh­tä­väs­tään

28.08.2020 16:16
Tilaajille

SUEK: Kil­pai­lun ul­ko­puo­li­sia do­ping­tes­te­jä tehdään vi­ran­omais­ten oh­jeis­tuk­sia nou­dat­taen

26.03.2020 19:30
Tilaajille