Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Antidoping
Antidopingtyön uranuurtaja Timo Seppälä on kuollut – laboratorionjohtajana ja ylilääkärinä työskennellyt Seppälä oli suomalaisen antidopingtyön keskeinen tekijä kolmen vuosikymmenen ajan

An­ti­do­ping­työn ura­nuur­ta­ja Timo Seppälä on kuollut – la­bo­ra­to­rion­joh­ta­ja­na ja yli­lää­kä­ri­nä työs­ken­nel­lyt Seppälä oli suo­ma­lai­sen an­ti­do­ping­työn kes­kei­nen tekijä kolmen vuo­si­kym­me­nen ajan

19.12.2023 19:31

WADA ak­kre­di­toi THL:n Do­ping­tes­taus­la­bo­ra­to­rion

05.03.2021 14:56
Tilaajille
Aituri Lotta Harala kärsi kolmen kuukauden toimintakiellon, Iisäravinteesta elimistöön pieni määrä piristettä

Aituri Lotta Harala kärsi kolmen kuu­kau­den toi­min­ta­kiel­lon, Ii­sä­ra­vin­tees­ta eli­mis­töön pieni määrä pi­ris­tet­tä

29.01.2021 16:49
Tilaajille
Sandra Eriksson, Topi Raitanen ja Teo Takala arvokisamitalisteiksi - Universiadien tulosluettelot uusiksi antidopingtyön ansiosta.

Sandra Eriks­son, Topi Rai­ta­nen ja Teo Takala ar­vo­ki­sa­mi­ta­lis­teik­si - Uni­ver­sia­dien tu­los­luet­te­lot uusiksi an­ti­do­ping­työn an­sios­ta.

25.10.2020 13:01
Tilaajille

Venäjän an­ti­do­ping-joh­ta­ja ero­tet­tiin teh­tä­väs­tään

28.08.2020 16:16
Tilaajille

SUEK: Kil­pai­lun ul­ko­puo­li­sia do­ping­tes­te­jä tehdään vi­ra­no­mais­ten oh­jeis­tuk­sia nou­dat­taen

26.03.2020 19:30
Tilaajille