Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto
Harri Kuusijärvi loi ilmiömäistä uraa, vaikka harmonikka ei taipunut hänen tahtoonsa – Pellon Lankojärvellä syntyi viimein soitin, joka tuntuu omalta

Harri Kuu­si­jär­vi loi il­miö­mäis­tä uraa, vaikka har­mo­nik­ka ei tai­pu­nut hänen tah­toon­sa – Pellon Lan­ko­jär­vel­lä syntyi viimein soitin, joka tuntuu omalta

03.07.2023 20:09 4
Tilaajille
Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto jakoi 570 000 euroa apurahoja – katso tästä koko lista

Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­ton Lapin rahasto jakoi 570 000 euroa apu­ra­ho­ja – katso tästä koko lista

10.06.2023 17:20 2
Tilaajille
Christa Haataja tutkii 1700- ja 1800-luvuilla vaikuttaneen esiäitinsä Anna Henrikintytär Riimin vaiheita – jos tarinoita ei kerrota eteenpäin tai talleteta, ne häviävät

Christa Haataja tutkii 1700- ja 1800-lu­vuil­la vai­kut­ta­neen esi­äi­tin­sä Anna Hen­ri­kin­ty­tär Riimin vai­hei­ta – jos ta­ri­noi­ta ei kerrota eteen­päin tai tal­le­te­ta, ne hä­viä­vät

10.06.2023 17:22 3
Tilaajille
Sodankyläläislähtöinen Siina Toimela yllättyi löytäessään allasevakkoja jopa lähipiiristään – syksyllä esitettävä kansantanssiteos kertoo hukutettujen kylien ihmisistä

So­dan­ky­lä­läis­läh­töi­nen Siina Toimela yl­lät­tyi löy­täes­sään al­las­evak­ko­ja jopa lä­hi­pii­ris­tään – syk­syl­lä esi­tet­tä­vä kan­san­tans­si­teos kertoo hu­ku­tet­tu­jen kylien ih­mi­sis­tä

21.05.2022 17:00
Tilaajille
Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto jakoi apurahoja – tässä kaikki apurahansaajat

Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­ton Lapin rahasto jakoi apu­ra­ho­ja – tässä kaikki apu­ra­han­saa­jat

21.05.2022 17:00 5
Tilaajille
Kulttuurirahasto palkitsi Lapin Kansan pitkäaikaisen kulttuuritoimittajan – Seija Lappalaiselle 10 000 euroa

Kult­tuu­ri­ra­has­to pal­kit­si Lapin Kansan pit­kä­ai­kai­sen kult­tuu­ri­toi­mit­ta­jan – Seija Lap­pa­lai­sel­le 10 000 euroa

21.05.2022 17:00
Tilaajille
Lapin rahasto palkitsi Niillas Holmbergin ja antoi nuorten talousosaamisen kehittämiseen 40 000 euroa

Lapin rahasto pal­kit­si Niillas Holm­ber­gin ja antoi nuorten ta­lous­osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen 40 000 euroa

22.05.2021 08:00
Tilaajille

Lapin ra­has­ton kaikki apu­ra­hat

22.05.2021 08:00
Tilaajille
Tältä näyttää lappilainen apurahataiteilija – Lapin Kansa kokosi yhteen taiteen apurahat kuluvalta viideltä vuodelta

Tältä näyttää lap­pi­lai­nen apu­ra­ha­tai­tei­li­ja – Lapin Kansa kokosi yhteen taiteen apu­ra­hat ku­lu­val­ta vii­del­tä vuo­del­ta

28.09.2020 21:14
Tilaajille

Lapin ra­has­ton apu­ra­hat 2020 -Katso koko lista tästä

12.05.2020 06:00
Tilaajille
Kuvataiteelle eniten apurahoja Lapin rahastolta

Ku­va­tai­teel­le eniten apu­ra­ho­ja Lapin ra­has­tol­ta

12.05.2020 06:00
Tilaajille