Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ro­va­nie­mel­lä tänään ja kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Lapin ra­has­ton kaikki apu­ra­hat

Kuvataiteilija Jouko Alapartanen taiteelliseen työskentelyyn, M. S. Elomaan apurahana, Yleisrahastosta 18.000.

Ph.D. Shahnaj Begum ikäystävällisen ympäristön käsitteellistämistä Lapissa asuvien ei-eurooppalaisten maahanmuuttajien näkökulmasta käsittelevään tutkimukseen, Yleisrahastosta 30.000.