PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

Virusmuunnos: Suomen toinen omik­ron­tar­tun­ta todettu Var­si­nais-Suo­mes­sa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Tilaajille

Lapin rahasto pal­kit­si Niillas Holm­ber­gin ja antoi nuorten ta­lous­osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen 40 000 euroa

Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahaston kärkihanke on nyt yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristön avaaminen yhdeksäsluokkalaisille.

Utsjokelainen kirjailija, muusikko ja saamelaisuuden moniääninen tulkitsija, Niillas Holmberg on saanut Lapin rahaston taiteen palkinnon, 10 000 euroa.

Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto jakoi apurahoja 560 000 euroa 44 hakijalle. Vuosijuhlaa ei järjestetty. Taiteen osuus apurahoista on lähes 67 prosenttia.