pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Suomalaiset
Jo yhdeksän suomalaista kymmenestä näkee Venäjän uhkana Suomelle – sodan pelkoa voi lievittää faktatiedon lisäksi arjen rutiineilla
Pääkirjoitus

Jo yh­dek­sän suo­ma­lais­ta kym­me­nes­tä näkee Venäjän uhkana Suo­mel­le – sodan pelkoa voi lie­vit­tää fak­ta­tie­don lisäksi arjen ru­tii­neil­la

11.03.2022 18:17 10
Tilaajille
Suomalaiset ovat alkuperältään saamelaisia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lai­set ovat al­ku­pe­räl­tään saa­me­lai­sia

29.11.2021 13:18 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vastuu ei ole yh­tei­nen

22.11.2021 04:00 5
Tilaajille
Metsävallankaappausuhka ei heikentänyt suomalaisten unionimyönteisyyttä, jäsenyyden hyödyt katsotaan yhä haittoja isommiksi
Pääkirjoitus

Met­sä­val­lan­kaap­paus­uh­ka ei hei­ken­tä­nyt suo­ma­lais­ten unio­ni­myön­tei­syyt­tä, jä­se­nyy­den hyödyt kat­so­taan yhä hait­to­ja isom­mik­si

20.07.2021 17:24 5
Tilaajille
Ilmastonmuutoksen torjunta ei ehdi odotella ilmastoasenteiden muutosta
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ehdi odo­tel­la il­mas­to­asen­tei­den muu­tos­ta

19.07.2021 05:05 7
Tilaajille
Suomalaisten vauraus on asunto-omistuksissa, ruotsalaiset sijoittavat pörssiin – "Toiveeni on, että suomalaisten varallisuus olisi vähän paremmin hajautettua"

Suo­ma­lais­ten vauraus on asun­to-omis­tuk­sis­sa, ruot­sa­lai­set si­joit­ta­vat pörs­siin – "Toi­vee­ni on, että suo­ma­lais­ten va­ral­li­suus olisi vähän pa­rem­min ha­jau­tet­tua"

22.08.2020 08:00
Tilaajille