Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Kuo­hun­ta on takana, kuu­le­mi­set voivat alkaa – Uusi ko­mis­saa­ri: ha­luam­me kuulla myös saa­me­lais­ten voi­ma­va­rois­ta

Kolumni: Kun ju­nio­ri­val­men­ta­ja puuttui ra­sis­ti­seen ni­mit­te­lyyn, hän sai kolmen ottelun toi­min­ta­kiel­lon ja seura sakot

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Saksa
Saksalle MM-shokki – karsiutuminen voitosta huolimatta, Japani voitti Espanjan ja molemmat jatkavat

Sak­sal­le MM-shok­ki – kar­siu­tu­mi­nen voi­tos­ta huo­li­mat­ta, Japani voitti Es­pan­jan ja mo­lem­mat jat­ka­vat

01.12.2022 23:13 1
Ilkay Gündoganin avauspuoliajan rangaistuspotkumaali ei riittänyt Saksalle – pirteä, aktiivinen ja vaarallinen Japani nousi toisella puoliajalla voittoon

Ilkay Gün­do­ga­nin avaus­puo­li­ajan ran­gais­tus­pot­ku­maa­li ei riit­tä­nyt Sak­sal­le – pirteä, ak­tii­vi­nen ja vaa­ral­li­nen Japani nousi toi­sel­la puo­li­ajal­la voit­toon

23.11.2022 17:19
Saksa uskoo Euroopan yhteisen ilmapuolustuksen toteutumiseen – Presidentti Niinistöllä täysi luotto Nato-jäsenprosessin etenemiseen

Saksa uskoo Eu­roo­pan yh­tei­sen il­ma­puo­lus­tuk­sen to­teu­tu­mi­seen – Pre­si­dent­ti Nii­nis­töl­lä täysi luotto Na­to-jä­sen­pro­ses­sin ete­ne­mi­seen

18.10.2022 14:03 1
Tilaajille
Huuhkajat ja Tanska samaan EM-karsintalohkoon – muut joukkueet Slovenia, Kazakstan, Pohjois-Irlanti ja San Marino

Huuh­ka­jat ja Tanska samaan EM-kar­sin­ta­loh­koon – muut jouk­kueet Slo­ve­nia, Ka­zaks­tan, Poh­jois-Ir­lan­ti ja San Marino

09.10.2022 14:23
Kakkoskoriin yltäminen avittaa Huuhkajia arvonnassa – kolmoskorista voi vastaan tulla maalitykki Haalandin Norja

Kak­kos­ko­riin yl­tä­mi­nen avittaa Huuh­ka­jia ar­von­nas­sa – kol­mos­ko­ris­ta voi vastaan tulla maa­li­tyk­ki Haa­lan­din Norja

06.10.2022 18:53
Nord Stream-putkien oudot kaasuvuodot satuttavat Eurooppaa ainakin kolmella tavalla – "Sopii tähän yleiseen kiusantekoon, mitä Venäjältä on nähty"

Nord Stream-put­kien oudot kaa­su­vuo­dot sa­tut­ta­vat Eu­roop­paa ainakin kol­mel­la tavalla – "Sopii tähän ylei­seen kiu­san­te­koon, mitä Ve­nä­jäl­tä on nähty"

27.09.2022 17:04 2
Tilaajille
Molemmissa Nord Stream -kaasuputkissa on havaittu vuotoja – Lehti: Berliinissä puhutaan sabotaasista

Mo­lem­mis­sa Nord Stream -kaa­su­put­kis­sa on ha­vait­tu vuotoja – Lehti: Ber­lii­nis­sä pu­hu­taan sa­bo­taa­sis­ta

27.09.2022 11:29 3
Saksan valtio saattaa ryhtyä Uniperin enemmistöomistajaksi, energiayhtiön osake syöksyi pörssissä – Tuppurainen: Suomi ei hyväksy kansallistamista ilman korvausta

Saksan valtio saattaa ryhtyä Uni­pe­rin enem­mis­töo­mis­ta­jak­si, ener­gia­yh­tiön osake syöksyi pörs­sis­sä – Tup­pu­rai­nen: Suomi ei hyväksy kan­sal­lis­ta­mis­ta ilman kor­vaus­ta

14.09.2022 21:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka hy­väk­syi Uni­pe­rin pe­las­tus­pa­ke­tin?

02.09.2022 05:00 1
Tilaajille
80 vuotta täyttävä Jukka Kuoppamäki suhtautuu ikääntymisen luottavaisesti – keikoilla voi käydä, sokeri sulaa suussa ja laulu kulkee

80 vuotta täyt­tä­vä Jukka Kuop­pa­mä­ki suh­tau­tuu ikään­ty­mi­sen luot­ta­vai­ses­ti – kei­koil­la voi käydä, sokeri sulaa suussa ja laulu kulkee

30.08.2022 17:00
Tilaajille
Analyysi: Kun valtio-omisteinen pörssiyhtiö ajaa karille, kukaan ei kanna poliittista vastuuta – valtion roolia pörssiyhtiöissä pitää selkeyttää

Ana­lyy­si: Kun val­tio-omis­tei­nen pörs­si­yh­tiö ajaa ka­ril­le, kukaan ei kanna po­liit­tis­ta vas­tuu­ta – valtion roolia pörs­si­yh­tiöis­sä pitää sel­keyt­tää

26.07.2022 18:30 3
Tilaajille
Uniper-sopu joutui heti opposition hampaisiin – Perussuomalaisten Purra: "Ei todellakaan mikään huippudiili Suomen kannalta"

Uni­per-so­pu joutui heti op­po­si­tion ham­pai­siin – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Purra: "Ei to­del­la­kaan mikään huip­pu­dii­li Suomen kan­nal­ta"

22.07.2022 21:41
Nord Stream 1 -putken kaasutoimitukset jatkuvat Saksaan – odotuksena on, että kaasu ei virtaa täydellä kapasiteetilla

Nord Stream 1 -putken kaa­su­toi­mi­tuk­set jat­ku­vat Saksaan – odo­tuk­se­na on, että kaasu ei virtaa täy­del­lä ka­pa­si­tee­til­la

21.07.2022 10:22
Liiketoiminnan riski realisoitui Fortumille Uniperin myötä – veronmaksajien on syytä varautua menetyksiin
Pääkirjoitus

Lii­ke­toi­min­nan riski rea­li­soi­tui For­tu­mil­le Uni­pe­rin myötä – ve­ron­mak­sa­jien on syytä va­rau­tua me­ne­tyk­siin

13.07.2022 12:40 11
Tilaajille
Suomi ja Saksa käyvät tuijotuskisaa Fortumin tytäryhtiön kaasukurimuksessa – "On vaikea nähdä, että Suomen hallituksen tehtävä olisi huolehtia siitä, että saksalaiset saavat kaasunsa alle markkinahinnan"

Suomi ja Saksa käyvät tui­jo­tus­ki­saa For­tu­min ty­tär­yh­tiön kaa­su­ku­ri­muk­ses­sa – "On vaikea nähdä, että Suomen hal­li­tuk­sen tehtävä olisi huo­leh­tia siitä, että sak­sa­lai­set saavat kaa­sun­sa alle mark­ki­na­hin­nan"

11.07.2022 16:45 4
Tilaajille
Saksan talousministeri: Fortumin pitää osallistua Uniperin pelastamiseen

Saksan ta­lous­mi­nis­te­ri: For­tu­min pitää osal­lis­tua Uni­pe­rin pe­las­ta­mi­seen

09.07.2022 14:56 5
Tanska kärsi nöyryytyksen Saksan jalkapallonaisten käsittelyssä EM-lopputurnauksessa

Tanska kärsi nöy­ryy­tyk­sen Saksan jal­ka­pal­lo­nais­ten kä­sit­te­lys­sä EM-lop­pu­tur­nauk­ses­sa

09.07.2022 09:42
Saksa ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden

Saksa ra­ti­fioi Suomen ja Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den

08.07.2022 13:44 1
Kymmenen kuukautta isäntäperheenä – vaihto-oppilas toi vieraan kulttuurin Rovaniemellä asuvan Kumpulan perheen kotiin

Kym­me­nen kuu­kaut­ta isän­tä­per­hee­nä – vaih­to-op­pi­las toi vieraan kult­tuu­rin Ro­va­nie­mel­lä asuvan Kum­pu­lan perheen kotiin

05.07.2022 17:00 1
Tilaajille
Oman huoneen ohjaksissa – säveltäjä Outi Tarkiaisen esikoisoopperan A Room of One´s Own maailman kantaesityksessä tilan ottivat haltuun kaikkien aikojen naiset

Oman huoneen oh­jak­sis­sa – sä­vel­tä­jä Outi Tar­kiai­sen esi­kois­oop­pe­ran A Room of One´s Own maail­man kan­ta­esi­tyk­ses­sä tilan ottivat haltuun kaik­kien aikojen naiset

15.05.2022 15:35
Tilaajille