Saksa
Kuukausi
Berliinissä kirjava joukko vastusti koronarajoituksia – mielenosoittajien joukkoon heitettiin polttopullo

Ber­lii­nis­sä kirjava joukko vas­tus­ti ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – mie­len­osoit­ta­jien jouk­koon hei­tet­tiin polt­to­pul­lo

29.08.2020 21:06 1
Mikä on Putin-kriitikko Navalnyin Saksaan lennättänyt humanitaarinen elokuvasäätiö ja mitä se tekee?

Mikä on Pu­tin-krii­tik­ko Na­val­nyin Saksaan len­nät­tä­nyt hu­ma­ni­taa­ri­nen elo­ku­va­sää­tiö ja mitä se tekee?

26.08.2020 19:34 0
"Kyse lähes varmasti myrkytyksestä", hoidon teho vielä epävarmaa – Saksa asetti koomassa olevan Putin-kriitikko Aleksei Navalnyin ympärivuorokautiseen vartiointiin

"Kyse lähes var­mas­ti myr­ky­tyk­ses­tä", hoidon teho vielä epä­var­maa – Saksa asetti koo­mas­sa olevan Pu­tin-krii­tik­ko Aleksei Na­val­nyin ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen var­tioin­tiin

24.08.2020 18:30 0
Putin-kriitikko Navalnyistä löydetty kemikaalia, venäläislääkärit väittävät, että hänellä on "verensokerista aiheutunut metabolinen sairaus" – Sairaala antoi viimein luvan kuljettaa oppositiojohtaja hoidettavaksi Saksaan

Pu­tin-krii­tik­ko Na­val­nyis­tä löy­det­ty ke­mi­kaa­lia, ve­nä­läis­lää­kä­rit väit­tä­vät, että hänellä on "ve­ren­so­ke­ris­ta ai­heu­tu­nut me­ta­bo­li­nen sai­raus" – Sai­raa­la antoi viimein luvan kul­jet­taa op­po­si­tio­joh­ta­ja hoi­det­ta­vak­si Saksaan

21.08.2020 17:28 0
Elokuvasäätiö hakee Aleksei Navalnyin ambulanssilennolla Saksaan, Ranska tarjoaa turvapaikkaa – venäläinen oppositiojohtaja makaa koomassa epäillyn myrkytyksen seurauksena

Elo­ku­va­sää­tiö hakee Aleksei Na­val­nyin am­bu­lans­si­len­nol­la Sak­saan, Ranska tarjoaa tur­va­paik­kaa – ve­nä­läi­nen op­po­si­tio­joh­ta­ja makaa koo­mas­sa epäil­lyn myr­ky­tyk­sen seu­rauk­se­na

20.08.2020 22:45 0
Vanhemmat
Itämeren kaasuputkesta tuli maailmanpolitiikan kuuma peruna – Lähiviikkoina ratkeaa, pysähtyykö rakennushanke viime kilometreillä

Itä­me­ren kaa­su­put­kes­ta tuli maail­man­po­li­tii­kan kuuma peruna – Lä­hi­viik­koi­na rat­keaa, py­säh­tyy­kö ra­ken­nus­han­ke viime ki­lo­met­reil­lä

12.08.2020 18:17 0
Joillekin omakuvan rakentaminen tapahtuu kasvosuojia vastustamalla – maskit jakavat saksalaisia yhä voimakkaammin, ja ääripäät ovat yhä äänekkäämpiä

Joil­le­kin oma­ku­van ra­ken­ta­mi­nen ta­pah­tuu kas­vo­suo­jia vas­tus­ta­mal­la – maskit jakavat sak­sa­lai­sia yhä voi­mak­kaam­min, ja ää­ri­päät ovat yhä ää­nek­kääm­piä

07.08.2020 22:11 0
Tilaajille
Saksan jalkapalloseurat valmiita päästämään katsojat takaisin stadioneille

Saksan jal­ka­pal­lo­seu­rat val­mii­ta pääs­tä­mään kat­so­jat ta­kai­sin sta­dio­neil­le

04.08.2020 18:23 0
Tilaajille
Baijeri vaatii pakollisia koronatestejä lentokentille ja koventaa sakkoja viruksen levittyä farmilla

Baijeri vaatii pa­kol­li­sia ko­ro­na­tes­te­jä len­to­ken­til­le ja ko­ven­taa sakkoja vi­ruk­sen le­vit­tyä far­mil­la

27.07.2020 14:51 0
Berliinissä henkilöauto ajoi väkijoukkoon – seitsemän loukkaantui, ainakin kolmella vammat vakavia

Ber­lii­nis­sä hen­ki­lö­au­to ajoi vä­ki­jouk­koon – seit­se­män louk­kaan­tui, ainakin kol­mel­la vammat vakavia

26.07.2020 12:22 0
Koronakevät romahdutti henkilökorttien hakijoiden määrän Suomessa – Saksan ja Ruotsin edustoissa on ollut vipinää

Ko­ro­na­ke­vät ro­mah­dut­ti hen­ki­lö­kort­tien ha­ki­joi­den määrän Suo­mes­sa – Saksan ja Ruotsin edus­tois­sa on ollut vipinää

13.07.2020 07:01 0
Saksan sisäministeri perui rasismia poliisissa kartoittavan tutkimuksen – "Näyttää siltä, että jotain halutaan salata"

Saksan si­sä­mi­nis­te­ri perui ra­sis­mia po­lii­sis­sa kar­toit­ta­van tut­ki­muk­sen – "Näyt­tää siltä, että jotain ha­lu­taan salata"

09.07.2020 20:28 0
Tilaajille
Hradeckyn Saksan cupin tilasto kääntyi tappiolliseksi, Bayern himoitsee triplaa

Hra­dec­kyn Saksan cupin tilasto kääntyi tap­piol­li­sek­si, Bayern hi­moit­see triplaa

05.07.2020 07:12 0
Tilaajille
Marin välitti Merkelille Suomen kannan EU:n kokoukseen: "Suomi ja Saksa ymmärtävät nyt entistä paremmin toistensa näkemyksiä"

Marin välitti Mer­ke­lil­le Suomen kannan EU:n ko­kouk­seen: "Suomi ja Saksa ym­mär­tä­vät nyt entistä pa­rem­min tois­ten­sa nä­ke­myk­siä"

30.06.2020 17:41 0
Pohjanpalon HSV romahti päätöskierroksella – Heidenheim Moisanderin Bremenin karsintavastus

Poh­jan­pa­lon HSV romahti pää­tös­kier­rok­sel­la – Hei­den­heim Moi­san­de­rin Bre­me­nin kar­sin­ta­vas­tus

28.06.2020 21:37 0
Tilaajille
Hallituksen varovainen koronalinja estää saksalaisturistien tulon kesä-Lappiin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tuk­sen va­ro­vai­nen ko­ro­na­lin­ja estää sak­sa­lais­tu­ris­tien tulon ke­sä-Lap­piin

24.06.2020 17:03 0
Tilaajille
Saksan matkailu voi avautua heinäkuussa – Laivayhtiössä iloista odotusta: "Rajan soisi avautuvan saksalaisten tavaroiden lisäksi myös ihmisille"

Saksan mat­kai­lu voi avautua hei­nä­kuus­sa – Lai­va­yh­tiös­sä iloista odo­tus­ta: "Rajan soisi avau­tu­van sak­sa­lais­ten ta­va­roi­den lisäksi myös ih­mi­sil­le"

23.06.2020 18:53 0
Saksassa teurastamon työntekijät sairastuivat joukolla covid-19-tautiin, luoteisen Güterslohin alueelle uusia liikkumisrajoituksia

Sak­sas­sa teu­ras­ta­mon työn­te­ki­jät sai­ras­tui­vat jou­kol­la co­vid-19-tau­tiin, luo­tei­sen Gü­ters­lo­hin alueel­le uusia liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia

23.06.2020 13:46 0

Petteri Koposen ja Bayern Mün­che­nin ko­ri­pal­lo­kau­si Sak­sas­sa päättyi pu­toa­mi­seen puo­li­vä­li­eris­sä – Lud­wigs­burg yl­lät­tä­jä­nä vä­li­eriin

20.06.2020 08:48 0
Tilaajille
Saksalaispoliitikon ampumisesta syytetty oikeuden eteen

Sak­sa­lais­po­lii­ti­kon am­pu­mi­ses­ta syy­tet­ty oi­keu­den eteen

16.06.2020 15:16 0