Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Saksa
Viimeisin 24 tuntia
Päättäjillä liian pienet ympyrät
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­jil­lä liian pienet ympyrät

05:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Saksa voi pian suhtautua myönteisesti uuteen EU:n yhteisvelkaan – maan vaalitulos ennakoi uusiutumista ja investointeja, mutta se maksaa

Saksa voi pian suh­tau­tua myön­tei­ses­ti uuteen EU:n yh­teis­vel­kaan – maan vaa­li­tu­los ennakoi uu­siu­tu­mis­ta ja in­ves­toin­te­ja, mutta se maksaa

27.09.2021 18:30 6
Tilaajille
Sosiaalidemokraatit voittoon Saksan parlamenttivaaleissa – kristillisdemokraatit kärsivät murskatappion

So­siaa­li­de­mo­kraa­tit voit­toon Saksan par­la­ment­ti­vaa­leis­sa – kris­til­lis­de­mo­kraa­tit kär­si­vät murs­ka­tap­pion

27.09.2021 08:19
Analyysi: Uuden liittokanslerin nimi voi olla pian tiedossa – mutta Saksan politiikassa vasta kimurantit hallitusneuvottelut paljastavat muutoksen suunnan

Ana­lyy­si: Uuden liit­to­kans­le­rin nimi voi olla pian tie­dos­sa – mutta Saksan po­li­tii­kas­sa vasta ki­mu­ran­tit hal­li­tus­neu­vot­te­lut pal­jas­ta­vat muu­tok­sen suunnan

26.09.2021 16:30
Tilaajille
Tulvien koettelemalla saksalaisalueella ei ole saatu yhteyttä 1 300 ihmiseen

Tulvien koet­te­le­mal­la sak­sa­lais­alueel­la ei ole saatu yh­teyt­tä 1 300 ih­mi­seen

16.07.2021 08:21
Saksan tuhotulvien kuolonuhrien määrä jatkaa kasvuaan – tähän mennessä tulvat ovat vieneet jo lähes 60 ihmisen hengen

Saksan tu­ho­tul­vien kuo­lon­uh­rien määrä jatkaa kas­vuaan – tähän men­nes­sä tulvat ovat vieneet jo lähes 60 ihmisen hengen

15.07.2021 22:33
Näin muualla: Saksa – Korona-edition

Näin muual­la: Saksa – Ko­ro­na-edi­tion

09.07.2021 06:15
Tilaajille
Kolme kuoli ja useita haavoittui puukkohyökkäyksessä Saksan Würzburgissa

Kolme kuoli ja useita haa­voit­tui puuk­ko­hyök­käyk­ses­sä Saksan Würz­bur­gis­sa

25.06.2021 23:54
Saksalaispoliitikon ampuneelle äärioikeistolaiselle elinkautinen vankeustuomio

Sak­sa­lais­po­lii­ti­kon am­pu­neel­le ää­ri­oi­keis­to­lai­sel­le elin­kau­ti­nen van­keus­tuo­mio

28.01.2021 20:24
Aleksei Navalnyin pidätys lisää painetta Saksassa – CDU:n puheenjohtaja tunnetaan höllästä suhtautumisesta Venäjään, eikä tuki kaasuputkihankkeelle horju

Aleksei Na­val­nyin pidätys lisää pai­net­ta Sak­sas­sa – CDU:n pu­heen­joh­ta­ja tun­ne­taan höl­läs­tä suh­tau­tu­mi­ses­ta Ve­nä­jään, eikä tuki kaa­su­put­ki­hank­keel­le horju

25.01.2021 21:50
Angela Merkelin seuraaja Armin Laschet on politiikan keskikentän pelaaja – liittokansleriksi väläytelty myös muita nimiä

Angela Mer­ke­lin seu­raa­ja Armin Laschet on po­li­tii­kan kes­ki­ken­tän pelaaja – liit­to­kans­le­rik­si vä­läy­tel­ty myös muita nimiä

16.01.2021 21:05
Analyysi: Korona tappaa tuhat saksalaista päivässä, mutta maassa kehitetyt rokotteet auttavat muualla – näistä syistä Saksa osti rokotteita taskuunsa EU:n yhteishankinnan ohi

Ana­lyy­si: Korona tappaa tuhat sak­sa­lais­ta päi­väs­sä, mutta maassa ke­hi­te­tyt ro­kot­teet aut­ta­vat muualla – näistä syistä Saksa osti ro­kot­tei­ta tas­kuun­sa EU:n yh­teis­han­kin­nan ohi

09.01.2021 16:50 1

Media: Bri­tan­nian uutta ko­ro­na­vi­rus­ver­sio­ta esiin­tyi Sak­sas­sa jo mar­ras­kuus­sa

29.12.2020 08:57
Joulua vietetään tänä vuonna poikkeusoloissa – Näin koronarajoitukset vaikuttavat joulunviettoon eri puolilla maailmaa

Joulua vie­te­tään tänä vuonna poik­keus­olois­sa – Näin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vai­kut­ta­vat jou­lun­viet­toon eri puo­lil­la maail­maa

23.12.2020 20:07
Lääkärit joutuvat valitsemaan, kuka saa tehohoitoa – Saksissa itäisessä Saksassa teho-osastot täyttyivät koronapotilaista
Kolumni

Lää­kä­rit jou­tu­vat va­lit­se­maan, kuka saa te­ho­hoi­toa – Sak­sis­sa itäi­ses­sä Sak­sas­sa te­ho-osas­tot täyt­tyi­vät ko­ro­na­po­ti­lais­ta

16.12.2020 20:49
Hehkuviinikioskit ovat saksalaisten henkireikiä, mutta myös koronalinkoja – virus sulkee kaupat keskiviikkona
Kolumni

Heh­ku­vii­ni­kios­kit ovat sak­sa­lais­ten hen­ki­rei­kiä, mutta myös ko­ro­na­lin­ko­ja – virus sulkee kaupat kes­ki­viik­ko­na

15.12.2020 19:46
Saksa pohtii kovempia sulkutoimia koronaviruksen taltuttamiseksi

Saksa pohtii ko­vem­pia sul­ku­toi­mia ko­ro­na­vi­ruk­sen tal­tut­ta­mi­sek­si

10.12.2020 13:52
Eurofighter sai tärkeän 38 hävittäjän kaupan Saksasta – kehitystyö jatkuu tutkan uusimisella 2020-luvulla

Eu­ro­figh­ter sai tärkeän 38 hä­vit­tä­jän kaupan Sak­sas­ta – ke­hi­tys­työ jatkuu tutkan uu­si­mi­sel­la 2020-lu­vul­la

06.11.2020 17:19

Saksa ottaa käyt­töön tiukat ko­ro­na­ra­joi­tuk­set mar­ras­kuun ajaksi – ra­vin­to­lat, baarit, kun­to­sa­lit ja teat­te­rit sul­je­taan

28.10.2020 20:53
Saksa kirjaamassa lakiin oikeuden etätöihin – Työministeri Haatainen: Työehtosopimusjärjestelmä paras tapa ratkaista asioita

Saksa kir­jaa­mas­sa lakiin oi­keu­den etä­töi­hin – Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Työ­eh­to­so­pi­mus­jär­jes­tel­mä paras tapa rat­kais­ta asioita

12.10.2020 06:00