Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 5. päivän luukku tästä

Kuvatarina: Lapset har­ras­ta­vat enemmän lii­kun­taa kuin ai­kui­set – ky­syim­me heiltä, mitä neuvoja ai­kui­sil­le olisi

Rovaniemen ympäristölautakunta
Rovaniemi myönsi luvat kahdelle uudelle kerrostalolle – molemmat kuusikerroksisia

Ro­va­nie­mi myönsi luvat kah­del­le uudelle ker­ros­ta­lol­le – mo­lem­mat kuu­si­ker­rok­si­sia

24.11.2022 09:35
Tilaajille
Vittangin grafiittikaivoksen lupahakemuksessa ongelmia – "Tornionjoen vedenlaatu ei saa huonontua"

Vit­tan­gin gra­fiit­ti­kai­vok­sen lu­pa­ha­ke­muk­ses­sa on­gel­mia – "Tor­nion­joen ve­den­laa­tu ei saa huo­non­tua"

30.06.2022 09:08 2
Tilaajille
Ympäristölautakunta hyväksyi Kansankadun uuden kerrostalon rakennusluvan

Ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta hy­väk­syi Kan­san­ka­dun uuden ker­ros­ta­lon ra­ken­nus­lu­van

29.09.2021 20:31
Tilaajille
Rovaniemellä myönnettiin tukku rakennuslupia: kerrostaloja, rivitaloja, marketin laajennus ja Norrhydron uudet tilat

Ro­va­nie­mel­lä myön­net­tiin tukku ra­ken­nus­lu­pia: ker­ros­ta­lo­ja, ri­vi­ta­lo­ja, mar­ke­tin laa­jen­nus ja Norr­hyd­ron uudet tilat

28.04.2021 20:07 2
Tilaajille

Ro­va­nie­men ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee Ta­vi­vaa­ran kre­ma­to­rion ra­ken­nus­lu­paa ensi vii­kol­la – ra­ken­nus tulisi siu­naus­kap­pe­lin huol­to­pi­hal­le

21.01.2021 10:56 2
Tilaajille
Joko vihdoin ruma rautakasa lähtee Kemijärventien varresta? – Rovaniemi uhkaa pelkosenniemeläistä yrittäjää 5 000 euron sakkolapulla

Joko vihdoin ruma rau­ta­ka­sa lähtee Ke­mi­jär­ven­tien var­res­ta? – Ro­va­nie­mi uhkaa pel­ko­sen­nie­me­läis­tä yrit­tä­jää 5 000 euron sak­ko­la­pul­la

21.05.2020 08:47
Tilaajille

Sie­ri­län ra­ken­nuk­sil­le esi­te­tään poik­keus­lu­paa – lupaa puol­ta­van ra­ken­nus­tar­kas­ta­jan mukaan ra­ken­ta­mi­nen ei aiheuta mer­kit­tä­vää haittaa ym­pä­ris­töl­le

24.10.2019 16:25
Tilaajille