Rovaniemen kaupunki
Viimeisin 12 tuntia
Mielipide Erkki Talvensaari

Lu­ki­jal­ta: Faktaa kou­lu­sääs­tö­jen mää­räs­tä

08:05
Mielipide Anja Joensuu

Lu­ki­jal­ta: In­ves­toin­te­ja prio­ri­soi­ta­va

05:00
Viimeisin 24 tuntia
Rovaniemen kaupunginjohtajakisan kärkinelikosta yksi on syntynyt Rovaniemellä, kaksi muuta opiskellut Lapin yliopistossa - Kuka heistä johtaa matkailukaupungin uudelle vuosikymmenelle?

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­san kär­ki­ne­li­kos­ta yksi on syn­ty­nyt Ro­va­nie­mel­lä, kaksi muuta opis­kel­lut Lapin yli­opis­tos­sa - Kuka heistä johtaa mat­kai­lu­kau­pun­gin uudelle vuo­si­kym­me­nel­le?

13.11.2019 18:58
Tilaajille
Rovaniemen paikallisliikenteen aamuruuhkia helpotetaan kahdella lisäbussilla – miljoonan matkustajan raja rikkoutumassa joulukuun alussa

Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­teen aa­mu­ruuh­kia hel­po­te­taan kah­del­la li­sä­bus­sil­la – mil­joo­nan mat­kus­ta­jan raja rik­kou­tu­mas­sa jou­lu­kuun alussa

13.11.2019 16:25
Viikko ja vanhemmat
Housuihin pissaamista vai vastuullista päätöksentekoa? – Lue, miten Rovaniemen valtuustoryhmien puheenjohtajat kommentoivat talousarviota 2020

Hou­sui­hin pis­saa­mis­ta vai vas­tuul­lis­ta pää­tök­sen­te­koa? – Lue, miten Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat kom­men­toi­vat ta­lous­ar­vio­ta 2020

12.11.2019 15:12
Kun postilakko pysäytti kirjepostin, kaupunki aikoo soittaa tärkeistä asioista asiakkaille

Kun pos­ti­lak­ko py­säyt­ti kir­je­pos­tin, kau­pun­ki aikoo soittaa tär­keis­tä asiois­ta asiak­kail­le

12.11.2019 14:40
Mielipide Matti Torvinen

Lu­ki­jal­ta: Ve­ron­ko­ro­tus oli um­pi­ke­pu­lai­nen voitto

12.11.2019 12:44

Kau­pun­gin­val­tuus­to lopetti alue­lau­ta­kun­nat Ro­va­nie­mel­lä

12.11.2019 12:12
Lukijalta: Kaupunginhallituksen puheenjohtajan täysipäiväistä palkallista toimintaa tulee arvioida uudelleen.
Mielipide Juhani Juuruspolvi

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan täy­si­päi­väis­tä pal­kal­lis­ta toi­min­taa tulee ar­vioi­da uu­del­leen.

12.11.2019 10:50
Lukijalta: Keskustan valtuustoryhmä kertoo, miksi käänsi takkinsa Rovaniemen veronkorotuksessa
Mielipide Susanna Junttila

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä kertoo, miksi käänsi tak­kin­sa Ro­va­nie­men ve­ron­ko­ro­tuk­ses­sa

12.11.2019 09:04
Lukijalta: Vanha asema kulttuuriväelle!
Mielipide Tiina Outila, Maarit Simoska

Lu­ki­jal­ta: Vanha asema kult­tuu­ri­väel­le!

11.11.2019 15:39
Mielipide Kimmo Suopajärvi

Lu­ki­jal­ta: Ve­ron­ko­ro­tus tor­jut­ta­va

11.11.2019 10:30
Mielipide Maria-Riitta Mällinen

Lu­ki­jal­ta: Ympäri käydään ja yhteen tullaan

09.11.2019 05:00
Lukijalta: Kannattaako kyläkoulun lakkautus varmasti?
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kan­nat­taa­ko ky­lä­kou­lun lak­kau­tus var­mas­ti?

09.11.2019 05:00
Mielipide Reino Eero

Lu­ki­jal­ta: Ve­ro­pro­sent­ti koh­dal­leen, Ro­va­nie­mi

09.11.2019 05:00
Mielipide Juhani Juuruspolvi

Lu­ki­jal­ta: Mil­joo­na­va­hin­ko Män­ty­vaa­ras­sa - va­hin­gos­sa­ko?

09.11.2019 05:00
Enemmistö Rovaniemen valtuustoryhmien puheenjohtajista kannattaisi verojen korottamista ja lykkäisi sillan ja uimahallin rakentamista

Enem­mis­tö Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jis­ta kan­nat­tai­si verojen ko­rot­ta­mis­ta ja lyk­käi­si sillan ja ui­ma­hal­lin ra­ken­ta­mis­ta

08.11.2019 15:53
Mielipide Vesa Puuronen

Lu­ki­jal­ta: An­ne­taan­ko ah­neu­del­le valta?

08.11.2019 05:00
Lukijalta: Syntymäpäivälahja 70-vuotiaalle teatterille
Mielipide Sari Alatalo

Lu­ki­jal­ta: Syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja 70-vuo­tiaal­le teat­te­ril­le

08.11.2019 05:00
Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Lu­ki­jal­ta: To­del­li­nen kun­ta­ve­ro las­ke­nut 2014 alkaen

08.11.2019 05:00