Rovaniemen kaupunki
Viimeisin tunti
Toimittajalta: Koronan muistomerkki Rovaniemen katukuvassa – matkailun hiipuminen voi käynnistää dominoefektin
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Koronan muis­to­merk­ki Ro­va­nie­men ka­tu­ku­vas­sa – mat­kai­lun hii­pu­mi­nen voi käyn­nis­tää do­mi­no­efek­tin

09:34 6
Viimeisin 24 tuntia
Rovaniemellä tehty vajaan viikon aikana noin 500 koronatestiä: "Oireettomien ei pidä ruuhkauttaa palveluita"

Ro­va­nie­mel­lä tehty vajaan viikon aikana noin 500 ko­ro­na­tes­tiä: "Oi­reet­to­mien ei pidä ruuh­kaut­taa pal­ve­lui­ta"

14.07.2020 12:23 2
Kuukausi
Rovaniemi muistuttaa: Aseveli-muistomerkin altaassa ei saa kahlata

Ro­va­nie­mi muis­tut­taa: Ase­ve­li-muis­to­mer­kin al­taas­sa ei saa kahlata

09.07.2020 11:25 3
Lapissa ei ole tiedossa siivousalan rajuja väärinkäytöksiä – yllätystarkastuksissa on paljastunut vain pieniä puutteita

Lapissa ei ole tie­dos­sa sii­vous­alan rajuja vää­rin­käy­tök­siä – yl­lä­tys­tar­kas­tuk­sis­sa on pal­jas­tu­nut vain pieniä puut­tei­ta

08.07.2020 19:30 0
Tilaajille
Koskipuiston kuusista alaoksat pois: ei enää suojaa puskapissaajille – myös puiston pihlaja-angervot katkotaan mataliksi

Kos­ki­puis­ton kuu­sis­ta ala­ok­sat pois: ei enää suojaa pus­ka­pis­saa­jil­le – myös puiston pih­la­ja-an­ger­vot kat­ko­taan ma­ta­lik­si

03.07.2020 14:12 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Sai­raa­lan­nie­mi on Ro­va­nie­men sydän

01.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Rovaniemen vanha asema pois myyntilistalta: kaupungin selvitettävä mahdollisuudet saada tukea kunnostamiseen

Ro­va­nie­men vanha asema pois myyn­ti­lis­tal­ta: kau­pun­gin sel­vi­tet­tä­vä mah­dol­li­suu­det saada tukea kun­nos­ta­mi­seen

24.06.2020 10:53 0
Kohupuheen valtuustossa pitänyt Petteri Pohja kertoo, miksi puhui niin kuin puhui: "Meillä on oikeasti vakava paikka, eikä kukaan oikein välitä"

Ko­hu­pu­heen val­tuus­tos­sa pitänyt Petteri Pohja kertoo, miksi puhui niin kuin puhui: "Meillä on oi­keas­ti vakava paikka, eikä kukaan oikein välitä"

23.06.2020 11:07 6
Tilaajille
Lukijalta: Reko-jakelupaikka kannattaisi siirtää Pöykkölästä Kauppatorille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Re­ko-ja­ke­lu­paik­ka kan­nat­tai­si siirtää Pöyk­kö­läs­tä Kaup­pa­to­ril­le

23.06.2020 09:17 0
Rovaniemi korottaa taksoja ja aikoo luopua vuokratiloista – konkreettisia esityksiä kuullaan vasta syksyllä

Ro­va­nie­mi ko­rot­taa taksoja ja aikoo luopua vuok­ra­ti­lois­ta – konk­reet­ti­sia esi­tyk­siä kuul­laan vasta syk­syl­lä

22.06.2020 21:02 3
Tilaajille
Rovaniemi-viikolle kutsutaan nyt mukaan pienimuotoisia, ulkona, etänä ja verkossa järjestettäviä tapahtumia

Ro­va­nie­mi-vii­kol­le kut­su­taan nyt mukaan pie­ni­muo­toi­sia, ulkona, etänä ja ver­kos­sa jär­jes­tet­tä­viä ta­pah­tu­mia

22.06.2020 15:57 0
Rovaniemi jatkaa Kaikukortti-toimintaa – suosituin käyntikohde viime vuonna oli uimahalli Vesihiisi

Ro­va­nie­mi jatkaa Kai­ku­kort­ti-toi­min­taa – suo­si­tuin käyn­ti­koh­de viime vuonna oli ui­ma­hal­li Ve­si­hii­si

17.06.2020 13:33 0
Toimittajalta: Olisiko Rovaniemellä ja Alltimella palaverin paikka – kaupunkilaiset kaipaavat lisää tietoa kunnossapitotöistä
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Olisiko Ro­va­nie­mel­lä ja All­ti­mel­la pa­la­ve­rin paikka – kau­pun­ki­lai­set kai­paa­vat lisää tietoa kun­nos­sa­pi­to­töis­tä

16.06.2020 15:10 1
Lukijalta: Arviointikertomus paljastaa Rovaniemen hallinnon heikkoudet ja kehnon taloudenhoidon
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ar­vioin­ti­ker­to­mus pal­jas­taa Ro­va­nie­men hal­lin­non heik­kou­det ja kehnon ta­lou­den­hoi­don

15.06.2020 11:52 3
Lukijalta: Rovaniemestäkö pyöräilykaupunki?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mes­tä­kö pyö­räi­ly­kau­pun­ki?

15.06.2020 10:35 1
Tilaajille
Vanhemmat
Miksi puita kaadetaan ja maata myllätään?  – Katso kartalta Rovaniemen kesän katutyöt ja muut urakat

Miksi puita kaa­de­taan ja maata myl­lä­tään? – Katso kar­tal­ta Ro­va­nie­men kesän ka­tu­työt ja muut urakat

12.06.2020 13:57 0
Rovaniemen taidemuseolle ja Lapin maakuntamuseolle avustuksia yhteensä 28 000 euroa – raha käytetään perusnäyttelyyn ja virtuaalivierailuun

Ro­va­nie­men tai­de­mu­seol­le ja Lapin maa­kun­ta­mu­seol­le avus­tuk­sia yh­teen­sä 28 000 euroa – raha käy­te­tään pe­rus­näyt­te­lyyn ja vir­tuaa­li­vie­rai­luun

11.06.2020 11:49 0
Tilaajille
Lukijalta: Kaupungin puista ja puistoista – Ilman resursseja kaupunkikeskusta ei viherrä!
Lukijalta Mielipide Jaakko Portti

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­gin puista ja puis­tois­ta – Ilman re­surs­se­ja kau­pun­ki­kes­kus­ta ei vi­her­rä!

10.06.2020 13:23 4
Lukijalta: Rovaniemen kaupunki, miksi näin?

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men kau­pun­ki, miksi näin?

09.06.2020 14:20 1
Urheilukatu meni tukkoon Rovaniemellä kun  yksityiset parkkeeraavat linja-autopysäkeille – "Lukekaa hyvät autoilijat liikennemerkkejä"

Ur­hei­lu­ka­tu meni tukkoon Ro­va­nie­mel­lä kun yk­si­tyi­set park­kee­raa­vat lin­ja-au­to­py­sä­keil­le – "Lu­ke­kaa hyvät au­toi­li­jat lii­ken­ne­merk­ke­jä"

04.06.2020 14:20 3
Tilaajille