Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Puutavara

Erikan ja Jyrin talossa puu­kai­teet vaih­tui­vat rautaan ja köysiin – ­puu­ta­va­ran hin­nan­nou­su ku­rit­taa ra­ken­ta­jia ja yrit­tä­jiä

14.09.2021 06:30 2
Tilaajille

Ame­ri­kan buumi puu­kau­pas­sa näkyy Ke­mi­jär­vel­lä asti – "Niin paljon menee muualle maail­maan ta­va­raa, että suuret menee pienten edelle"

13.05.2021 06:30 9
Tilaajille

Puu­kuor­man ir­toa­mi­nen ai­heut­taa lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia vuo­sit­tain – "Siinä on konk­reet­ti­nen vaara pa­him­paan mah­dol­li­seen"

31.01.2021 18:15 3
Tilaajille

Puun korjuu ja kul­je­tus pitävät liik­keel­lä ter­vo­la­lai­sen per­he­yh­tiön

25.10.2019 19:00
Tilaajille